De Eendracht

  • 13 followers

koppelen ringen

 Op maandag 2 maart en woensdag 4 maart vanaf 9.00 tot 11.00 uur in het lolkaal
 zullen we de bakjes in orde brengen en ringen koppelen degene die wil kan zijn bakje 

 binnen brengen gelieve de koppelingslijst mee te brengen met de duiven aangeduid die

 in de bakjes moeten blijven