Search

News items for club 'شوش دانیال'

News
 مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی

(28/04/2019) مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی

 مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی
 
News
جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97

(27/07/2018) جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97

جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97 به نحوه بسیار خوبی برگزار  گردید تاریخ برگزاری جشن 02/05/97 که به میهمانی جمع کثیری از بزرگان این رشته در ایران و عراق برگذار  گردید قهرمانان این دوره به شرح زیر میباشند 
 
News
آخرین مسابقات کلوپ شوش دانیال سال 96-97

(23/04/2018) آخرین مسابقات کلوپ شوش دانیال سال 96-97

بنام خداوند جان وخرد کزاین برتراندیشه برنگذرد
 
News
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد

(05/04/2018) پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد

نام  پنجاهمین مرحله پنجاهمین دوره مسابقات رسمی کلوپ دوچرخه مسافت مسافت دونیل به مسافت 590 کیلومتر است.
 
News
چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد.

(21/03/2018) چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد.

 بنام خدا چهارمین مرحله ازپنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران نامه برشوش دانیال برگزارشد. مسافت ۴۸۰کیلومترهوایی مسیرکوهستانی،منطقه کردستان بانه بــــــــ۴۸۰ــــه شوش ساعت رها سازی ۷:۱۵ مقام اول آقای احمدمنصوری ساعت ورود پرنده:۱۴:۰۱:۳۰ مقام دوم آقای ایمان سگوند ساعت ورود پرنده:۱۴:۰۲:۴۵ مقام سوم حاج مجیدسگوند
 
News
سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال۱۳۹۶/۹۷ با موفقیت ب انجام رسید.

(21/03/2018) سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال۱۳۹۶/۹۷ با موفقیت ب انجام رسید.

بسمه تعالی سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال۱۳۹۶/۹۷ با موفقیت ب انجام رسید. تعدادپرندها:۱۰۵۰پرنده پرندهای برگشتی:۸۹۴ مسافت:۳۶۵کیلومترهوایی کاملا کوهستانی مبدا:شهرپاوهـــــ،مقصدشوش دانیال تاریخ رهاسازی۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت رهاسازی۷:۳۵صبح مقامدار های این مسابقه ب شرح زیر میباشند.
 
News
دومین مرحله از دوره پنجم مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال ۹۷-۱۳۹۶با موفقیت به پایان رسید.

(21/03/2018) دومین مرحله از دوره پنجم مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال ۹۷-۱۳۹۶با موفقیت به پایان رسید.

نام خدا دومین مرحله از دوره پنجم مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال ۹۷-۱۳۹۶با موفقیت به پایان رسید. تعدادشرکت کنندگان،۵۷نفر مسافت:۲۶۵کیلومترهوایی(کوهستان) تاریخ مهروسریال:۱۳۹۶/۱۲/۹ تاریخ رهاسازی:۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت رهاسازی-۷:۴۰ تعداد پرنده های شرکت کننده ۱۱۰۰پرنده تعدادپرنده های برگشتی در روز اول ۱۰۰۴پرنده
 
News
اولین پیش مسابقه کبوتران مسافتی شوش دانیال (ع) تعداد پرندها 1350عدد مسافت 198کیلومتر هوایی

(21/03/2018) اولین پیش مسابقه کبوتران مسافتی شوش دانیال (ع) تعداد پرندها 1350عدد مسافت 198کیلومتر هوایی

بسم الله الرحمن الرحیم  ضمن عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم  ورزش کبوتران نامه بر ایران