Search

Vogelgriep

(12/02/2020) Vogelgriep in Europa: ophokplicht pluimvee in Nederland van kracht (update 12-02-20)

Sinds eind 2019 werden in Oost-Europa gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Na de eerste uitbraken in Polen, volgden er ondertussen ook in Slowakije, Hongarije; Tsjechië, Roemenië, Oekraïne en Duitsland.

(20/12/2017) Rettet den Taubensport vor der Vogelgrippe und unterstützt die wissenschaftlichen Forschungen des FCI

Das Jahr 2017 wird weltweit als das Jahr, in dem die Vogelgrippe dem internationalen Taubensport Fesseln anlegte, in die Geschichtsbücher des Taubensports eingehen. Um den Züchtern in aller Welt in Zukunft derartige Einschränkungen zu ersparen, organisiert der internationale Taubenzüchterverband FCI eine Crowdfunding-Aktion, die nachweisen soll, dass Brieftauben nicht von Vogelgrippe befallen werden können.

(20/12/2017) Sauvez le sport colombophile de la grippe aviaire en supportant la recherche scientifique organisée par la FCI

2017 restera dans l’histoire comme l’année lors de laquelle la grippe aviaire aura impactée durement le sport colombophile dans le monde entier. Afin de permettre aux amateurs d’éviter pareille désilusion dans le futur, la fédération colombophile internationale (la FCI) organise une collecte de fonds qui servira à financer des recherches qui prouveront que le pigeon voyageur n’est pas concerné par la grippe aviaire.

(20/12/2017) Red de duivensport van de vogelgriep en steun het wetenschappelijk onderzoek van de FCI

2017 gaat wereldwijd de duivengeschiedenisboeken als het jaar dat de vogelgriep de internationale duivensport aan banden legde. Om liefhebbers overal ter wereld in de toekomst zo'n leed te besparen, organiseert de internationale duivensportfederatie FCI een crowdfundingactie die moet aantonen dat reisduiven niet vatbaar zijn voor vogelgriep.

(20/12/2017) 鳥インフルエンザから鳩のスポーツを救い、FCIの科学的研究を支援する

2017年は鳥インフルエンザが世界中で鳩の競技を制限している年として歴史的に崩壊するだろう。このような将来の苦しみから逃走することを防ぐために、国際ハト競馬連盟FCIは、競走鳩が鳥インフルエンザの影響を受けないことを証明するための大規模なキャンペーンを企画しています。

(20/12/2017) Save the pigeon sport from bird flu and support the FCI's scientific research

2017 will go down in history as the year in which avian influenza restricted pigeon racing worldwide. To prevent fanciers from such future suffering, the international pigeon racing federation FCI organises a crowdfunding campaign which is to prove that racing pigeons are not susceptible to bird flu.

(30/06/2017) Communiqué de presse RFCB: assouplissement des mesures contre la grippe aviaire

La RFCB a publié une communiqué de presse après la décision de l'AFSCA d'assouplir les mesures contra la grippe aviaire.

(30/06/2017) Persbericht KBDB rond versoepeling maatregelen vogelgriep

De KBDB heeft een persbericht de wereld ingestuurd nadat het FAVV beslist heeft om de maatregelen rond de vogelgriep te versoepelen.

(27/06/2017) Communiqué de presse RFCB: situation grippe aviaire

Comme prévu, la RFCB a eu, hier 26/06/17, un entretien avec l’AFSCA en ce qui concerne la situation en matière de grippe aviaire et l’interdiction d’enlogement pour les amateurs se trouvant dans La zone de tampon.

(27/06/2017) Persmededeling KBDB: stand van zaken vogelgriep

Zoals aangekondigd had gisteren, 26/6/2017, de KBDB een onderhoud met het FAVV i.v.m. de stand van zaken inzake de vogelgriep en het verbod tot inkorven voor de liefhebbers die binnen de schutkring liggen.