Search

Maroy Geert

(03/04/2008) Maroy Geert, "Winner of hard Limoges national against 15364 yearlings (2006)"

Geert Maroy, Heestert ‘ De Zitter’ (‘The Sitter’) is the name of the winner of the Limoges Yearlings race of this year. As you will probably already have gathered from his name, this is not a pigeon that hurries to enter the loft, on the contrary, ‘De Zitter’, ring number 3115621/05, got this name because after each race, he used to sit on the roof for several minutes.

(03/04/2008) Maroy Geert, "Winnaar van keiharde Limoges nationaal tegen 15364 jaarlingen (2006)"

Geert Maroy, Heestert ‘De Zitter’ is de naam die de winnaar van Limoges Jaarlingen dit jaar gekregen heeft. En zoals zijn naam laat vermoeden gaat het hier inderdaad niet over een duif die heel rap zijn hok binnenkomt, integendeel, ‘De Zitter’, ringnummer 3115621/05, kreeg zijn naam omdat hij na elke vlucht minutenlang op het dak bleef zitten.