KBDB

(20/12/2013) De ringen voor West- en Oost-Vlaanderen worden op maandag 30 december verdeeld

De KBDB-afdelingen van West- en Oost-Vlaanderen laten weten dat de ringen voor beide provincies op maandag 30 december zullen worden verdeeld.

(25/11/2013) Plusieurs plaintes à l'encontre de la RFCB suspendent le classement du championnat As Pigeon National Petit Demi-Fond Yearlings

Lundi dernier, la RFCB a publié un communiqué de presse à propos d'une procédure introduite en justice à l'encontre de la RFCB suite au classement du championnat national des as pigeons petit demi-fond yearlings. La remise de prix, prévue ce weekend, a donc été reportée.

(15/11/2013) Stevige dwangsom doet de KBDB het klassement 'Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen' opschorten

Afgelopen maandag stuurde de KBDB een persmededeling de wereld in dat wegens een hangende juridische procedure het klassement Nationale Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen en de prijsuitreiking van dit kampioenschap op de Nationale Dagen komend weekend worden geschorst.

(13/11/2013) Communiqué de presse concernant les lieux de lâcher pour les concours de petit demi-fond

Suite à la réunion avec la Fédération Colombophile Française (communiqué de presse du 8.11.2013), la RFCB a dû prendre des positions afin de minimaliser le risque de survol des aéroports concernés.

(13/11/2013) KBDB neemt standpunt in inzake de lossingplaatsen voor de kleine halvefondvluchten

Ingevolge de vergadering met de Franse Duivenliefhebbersbond was de KBDB verplicht een standpunt in te nemen teneinde het risico op de overbelasting van de betrokken luchthavens tot een minimum te herleiden. In Oost-Vlaanderen gaat men moeten kiezen tussen de Westen- of Middenlijn.

(06/11/2013) La RFCB met les résultats probants ayant servi à la vérification des classements nationaux à la disposition à partir du 12 novembre

La RFCB prévient que les résultats probants ayant servi à la vérification des classements nationaux seront à disposition des amateurs aux permanences provinciales à partir du 12 novembre 2013.

(06/11/2013) KBDB stelt uitslagen die dienden voor nazicht nationale kampioenschappen vanaf 12 november ter beschikking

De KBDB laat weten dat de uitslagen die gediend hebben voor het nazicht van de nationale kampioenschappen vanaf 12 november 2013 ter beschikking zullen zijn op de provinciale zitdagen.

(17/10/2013) RFCB communique que les listes au colombier de 2014 sont disponibles

Le conseil d’administration et de gestion national tient à vous informer que les listes au colombier sont actuellement disponibles. Pour plus d’informations quant à la procédure de délivrance, veuillez contacter votre secrétariat.

(16/10/2013) KBDB deelt mee dat hoklijsten 2014 beschikbaar zijn

De nationale raad van beheer en bestuur wenst de liefhebbers in te lichten dat de hoklijsten beschikbaar zijn. Voor bijkomende inlichtingen aangaande de procedure voor het uitdelen dienen de liefhebbers contact op te nemen met hun secretariaat.

(12/10/2013) Persbericht KBDB: Duivensport op de nationale digitale TV!

Vanaf maandag 28 oktober komt de duivensport op televisie in “DUIVENSPORT VANDAAG” op het nationaal kanaal Sport10 HD om 20u00.

Loading ...

Loading ...


Loading...