KBDB

(07/05/2014) Coördinaten van enkele nieuwe lossingsplaatsen

De KBDB maakte de coördinaten bekend van de lossingsplaatsen in Chalon-sur-Sâone, Chalons-en-Champagne en Valence.

(07/05/2014) RFCB: Aucun lâcher peut s'effectuer à Nivelles

Le président du Comité Sportif National a décidé qu'aucun lâcher (aucun lâcher hollandais non plus) peut s'effectuer à Nivelles.

(07/05/2014) KBDB legt verbod op lossingen in Nijvel

De voorzitter van het nationaal sportcomité van de KBDB heeft besloten om vanaf heden geen lossingen meer toe te staan op de lossingsplaats in Nijvel. Ook niet voor Nederlandse lossingen.

(30/04/2014) KBDB herinnert Vlaams-Brabantse liefhebbers die wonen in een aangrenzende (deel)gemeente met Waals-Brabant eraan dat zij kunnen deelnemen aan de vluchten ingericht voor Waals-Brabant

De leden van het comité wensen de liefhebbers op te hoogte te brengen dat zij rekening dienen te houden met de 1e paragraaf van art 36 van het NSR (verbeurdverklaring van de gewonnen prijzen).

(11/04/2014) RFCB publie règlement doping 2014 sur son site

Le nouveau règlement doping de la RFCB a déjà été montré à l'assemblée générale en février 2014. Maintenant, la RFCB a aussi publié ce règlement sur son site web.

(11/04/2014) KBDB plaatst dopingreglement 2014 op website

Het nieuwe dopingreglement van de KBDB werd reeds bekendgemaakt op de laatste algemene vergadering in februari 2014. Nu heeft de KBDB het reglement ook op haar website geplaatst.

(26/03/2014) La RFCB réorganise

Pour de multiples raisons, entre autres la pension de certains collaborateurs, et afin d’améliorer leur service, la RFCB introduit une réorganisation.

(26/03/2014) KBDB voert reorganisatie door

Omwille van o.a. enkele medewerkers die op pensioen gaan en om de dienstverlening nog te verbeteren, voert de KBDB een reorganisatie door.

(24/03/2014) RFCB annonce coordonnées Péronne

Sur son site la RFCB a publié les coordonnées du lieu de lâcher Péronne: 49.55.33 / 02.56.17.

(24/03/2014) KBDB maakt coördinaten Péronne bekend

Op haar website heeft de KBDB de coördinaten van de lossingsplaats Péronne bekendgemaakt: 49.55.33 / 02.56.17.

Loading ...

Loading ...


Loading...