KBDB

(29/03/2013) KBDB heeft nationale reglementen aangepast conform de beslissingen op de Alg. Vergadering van 20 februari 2013

De nationale reglementen werden aangepast aan de beslissingen genomen tijdens de laatste algemene vergadering van 20.02.2013 (zie onder 'nationaal' en vervolgens 'reglementen' in het menu van de KBDB-website).

(26/03/2013) Les nouvelles coordonnées de Limoges, La Ferté St. Aubin et Soissons sont connues

La RFCB a publié les nouvelles coordonnées des lieux de lâcher Soissons, Limoges et La Ferté-Saint-Aubin.

(26/03/2013) De nieuwe coördinaten van Soissons, Limoges en La Ferté-Saint-Aubin zijn bekend

De KBDB heeft de nieuwe coördinaten van de losplaatsen Soissons, Limoges en La Ferté-Saint-Aubin bekendgemaakt.

(21/03/2013) RFCB annule aussi les concours prévus pour ce week-end (23-24 mars)

Suite aux mauvaises conditions météo de cette semaine et à celles prévues pour le weekend, le vice-président national a décidé, en concertation avec les présidents des EP/EPR, d’annuler TOUS les CONCOURS prévus pour ce week-end (23 & 24 mars 2013).

(21/03/2013) KBDB gelast wedvluchten ook komend weekend (23-24 maart) af

Ingevolge de slechte weersomstandigheden van deze week en het slechte weer voorspeld voor dit weekend, heeft de nationale ondervoorzitter in samenspraak met de voorzitters van de PE/SPE, beslist ALLE voor dit weekend (23 & 24 maart 2013) voorziene WEDVLUCHTEN af te gelasten.

(16/03/2013) Mededeling KBDB: lijnen nieuwe zones

De KBDB heeft op haar website afbeeldingen geplaatst die de lijnen van de nieuwe zones weergeven.

(15/03/2013) Mededeling KBDB: tentoonstelling 'Tijd Vliegt' - over duivensport in de Kempen

Op zaterdag 20 april 2013 van 13 tot 18 uur en zondag 21 april 2013 van 10 tot 18 uur vindt in de Gemeentelijke Basisschool Heikant in Berlaar-Heikant de tentoonstelling 'Tijd vliegt' plaats over de Kempense duivensport. De toegang hiervoor is gratis.

(13/03/2013) Communiqué RFCB: annulation des concours le 16 et 17 mars 2013

Suite aux mauvaises conditions météo de cette semaine et à celles prévues pour le weekend, le président du comité sportif national a décidé, en application de l’article 52§2 du règlement sportif national et en concertation avec le président national, d’annuler TOUS les CONCOURS prévus pour ce week-end (16 & 17 mars 2013).

(13/03/2013) Mededeling KBDB: afgelasting wedvluchten 16 en 17 maart 2013

Ingevolge de slechte weersomstandigheden van deze week en het slechte weer voorspeld voor dit weekend, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, in toepassing van art. 52§2 van het nationaal sportreglement en in samenspraak met de nationale voorzitter, beslist ALLE voor dit weekend (16 & 17 maart 2013) voorziene WEDVLUCHTEN af te lassen.

(13/03/2013) Communiqué RFCB: lieu de lâcher Soissons

Le nouveau lieu de lâcher de Soissons est confirmé par la municipalité français. L'adresse: Le Pont Rouge – Margival. Les coordonnées: 49.25.26,0 - 03.24.24,0.

Loading ...

Loading ...


Loading...