Search

KBDB

(16/05/2013) KBDB licht werkwijze verdwaalde duiven toe

In een korte mededeling heeft de KBDB toegelicht welke procedure gevolgd wordt bij het aanmelden van verdwaalde duiven via de KBDB-website.

(13/05/2013) Mededeling KBDB Vlaams-Brabant: bericht aan alle verenigingen en liefhebbers van Vlaams-Brabant i.v.m. de provinciale vluchten

Gezien de provinciale dubbelingen op de nationale wedvluchten in aanmerking kunnen genomen worden voor de nationale kampioenschappen heeft het comité van de afdeling in samenspraak met de Brabantse Unie enkele beslissingen genomen.

(06/05/2013) RFCB demande les organisations de contrôler les attestations paramyxovirose de leurs membres

La RFCB invite ses sociétés à vérifier le dépôt des attestations paramyxovirose de tous les amateurs participant à leurs concours. Différents contrôles seront organisés en cours de saison par la RFCB. Les sociétés ainsi que les amateurs pris en défaut s’exposent à des sanctions.

(06/05/2013) KBDB vraagt verenigingen om paramyxobewijzen van haar leden na te kijken

De KBDB nodigt zijn verenigingen uit de indiening van de paramyxovirosebewijzen van alle liefhebbers, die deelnemen aan hun wedvluchten, na te kijken. In de loop van het seizoen zal de KBDB verschillende controles verrichten. De verenigingen evenals de liefhebbers die op een fout werden betrapt stellen zich bloot aan sancties.

(02/05/2013) Formulaire mutation pigeons belges disponible sur site RFCB

La procédure de mutation des pigeons belges ayant connu des changements, vous trouverez sur notre site internet, à la page « formulaires et documents » disponible sous l’onglet « Général », le document pouvant être utilisé si vous cédez un pigeon (des pigeons) afin de dégager votre responsabilité vis-à-vis de ce(s) pigeon(s).

(02/05/2013) Formulier overschrijving Belgische duiven beschikbaar op KBDB-site

Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).

(30/04/2013) RFCB annule le concours de Dijon du 25 mai 25 mei 2013

Etant donné que les conditions émises pour l’organisation du concours de Dijon en date du 25.05.2013 ne sont pas rencontrées par l’organisateur, ce concours ne pourra avoir lieu. Cette information a été communiquée en date du 24.04.2013 à l’organisateur.

(30/04/2013) KBDB schrapt wedvlucht uit Dijon van 25 mei 2013

Aangezien de opgelegde voorwaarden voor de inrichting van de wedvlucht vanuit Dijon van 25.05.2013 niet werden vervuld door de inrichter kan deze wedvlucht niet plaatsvinden. Deze informatie werd op 24.04.2013 medegedeeld aan de inrichter.

(26/04/2013) Lossingsinformatie ook dit jaar opnieuw te consulteren op VTM-teletekst

De KBDB laat weten dat het systeem van informatie omtrent de weersgesteldheid en de lossingen blijft behouden zoals in 2012. Ook dit jaar kunt u dus weer op de VTM-teletekst terecht voor vluchtinformatie.

(26/04/2013) Zeven sponsorvluchten worden dit jaar in Antwerpen ingericht

Dit jaar worden er 7 sponsorvluchten georganiseerd in Antwerpen: drie voor de fondliefhebbers en 4 voor de snelheidsspelers.

Loading ...

Loading ...


Loading...