Search

KBDB

(14/08/2019) Communiqué de presse – concours week-end du 17 & 18/08/2019

Compte tenu des conditions météorologiques instables prévues pour le samedi 17/08/2019, le Président du Comité Sportif National, en concertation avec tous les Présidents des EP/EPR a décidé que TOUS les concours initialement prévus à être lâchés le samedi 17/08/2019 sont postposés au dimanche 18/08/2019.

(14/08/2019) Persmededeling KBDB vluchten weekend 17 & 18/08/2019

Rekening houdend met het onstabiele weer dat wordt voorspeld voor zaterdag 17/08/2019, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met alle voorzitters van de PE’s/SPE’s, beslist dat ALLE vluchten, initieel voorzien om te worden gelost op zaterdag 17/08/2019 worden verplaatst naar zondag 18/08/2019.

(02/08/2019) Vluchtkalender aanpassen is een verantwoordelijkheid van iedereen met als centraal gegeven: het welzijn van onze duiven

Nooit in de geschiedenis van onze duivensport zijn er zoveel aanpassingen aan de vluchtkalender gebeurd als dit jaar. Centraal gegeven is het welzijn van de duiven.

(19/07/2019) Persbericht KBDB: Vermindering aantal duiven per mand

Door de voorspelde hoge temperaturen voor komende zaterdag 20 en zondag 21 juli dienen de verenigingen het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

(12/07/2019) Sjoemelende melkers bestelen en beledigen de andere liefhebbers. De KBDB wil de fraude met meer hokbezoeken te lijf gaan

Doen ze om het geld of om de eer? Of hebben ze gesjoemel in hun genen zitten? De waarheid zal wel in het midden liggen, maar feit is wel dat frauderende melkers onze liefhebberij mokerslagen toedienen.

(24/06/2019) Communique de presse RFCB: Argenton 22/06/2019

La RFCB, en tant qu’organisateur du concours national d’Argenton du 22/06/2019, annonce avoir ouvert une enquête et procédera à la vérification des tous les documents de ce concours.

(24/06/2019) Persbericht KBDB: Argenton 22/06/2019

De KBDB, als inrichter van de nationale wedvlucht vanuit Argenton van 22/06/2019, deelt mede een onderzoek te hebben ingesteld en zal overgaan tot controle van alle documenten van deze wedvlucht.

(24/06/2019) Communique de presse RFCB: la rentrée des appareils le jour de clôture du concours

La RFCB a dû constater, le week-end passé, qu’à certains endroits du pays, les dispositions prévues par l’art. 65 du RSN n’ont pas été respectées.

(24/06/2019) Persbericht KBDB: binnenbrengen bestatigingstoestel op dag van sluiting wedvlucht

De KBDB diende afgelopen weekend vast te stellen dat in bepaalde streken van het land de bepalingen van art. 65 van het NSR niet werden nageleefd.

(24/06/2019) Persbericht KBDB: maatregelen hoge temperaturen en afgelastingen (update 24/06)

Vanaf zondag 23 juni worden er hoge temperaturen voorspeld. De KBDB benadrukt het belang van het drenken van de duiven. Daarnaast worden er ook een aantal maatregelen genomen zoals het afgelasten van de leervluchten en het verminderen van het aantal duiven per mand.