World best pigeon - 2022- beste duif ter wereld - DEADLINE

De uiterste datum van indiening is vrijdag 25 november 2022. Palmaressen die na deze datum binnenkomen zullen niet in aanmerking worden genomen.

World Best Pigeon 2022

Hoe deelnemen?

De liefhebbers, aangesloten bij de KBDB in 2022, kunnen het palmares van hun beste duif/duiven toesturen :
- aan de nationale zetel (per post, per fax, per e-mail)
- door gebruik te maken van het onderstaande deelnemingsformulier of het formulier gepubliceerd op de website van de KBDB
- de uitslagen, ter staving, dienen verplichtend te worden meegestuurd met het deelnameformulier.
- De uiterste datum van indiening is 25 november 2022. Palmaressen die na deze datum binnenkomen zullen niet in aanmerking worden genomen. Na deze datum worden ook geen aanpassingen meer toegestaan.

Bekijk de criteria, categorieën en het deelnemingsformulier in onderstaande link