Vlaamse Fondvrienden - Feest

Zondag 2 december vormde de ruime feestzaal van Restaurant "'t Biezemhof" te Aalter het decor voor het jaarlijks "groot" feest van de Vlaamse Fondvrienden, een eliteclub gesticht op 6 oktober 1986 met - zoals hun notulen het voorschrijven - een beperkt aantal fondspelende leden.
De Vlaamse Fondvrienden waren hiermee aan hun 21e kampioenenhulde toe ! Het is ook een club die mag fier zijn op zijn groot aantal sponsors, die aldus meehelpen om van dit traditioneel feest (eind november of begin december) werkelijk een unieke bijeenkomst te maken, dit alles netjes in elkaar gestoken door Voorzitter Julien Vaneenoo en secretaris Arnold Van De Woestijne . Voor wat het feestmaal betreft is het jaarlijks werkelijk "het van het"…..dat aanvangt met een uitgebreid aperitief , deze maal aangeboden door de n.v.Xella en de n.v. Industriebouw Vaneenoo. 
Volgende firma's hielpen in 2007 mee dit prachtig kampioenenfeest op te fleuren: n.v. Xella - n.v. Industriebouw Vaneenoo - n.v. Plasti Metal Joris Ide - b.v.b.a.Luc Willem - b.v.b.a. Stortbeton Hollevoet - c.v.b.a.Demelit - n.v. Morti - n.v. KBC - c.v.b.a.Metal Union - n.v. Vanbo - n.v.Transbeton - b.v.b.a.Aluhavan - n.v.Cebeco - b.v.b.a.Hinnekens - b.v.b.a.Alumetal - Veearts Wim Boddaert - Restaurant De Goljer - Duivenlokaal Beveren - n.v.DB Center - n.v.Nassau Door - n.v.Betonijzer Buigcentrale - n.v.Transportbedrijf Martens - b.v.b.a.Eric Ebo.

Bij aanvang van het banket werd Julien Vaneenoo door "zijn" leden in de bloemen gezet voor het behalen van de titel van 1e Algemeen Nationaal Kampioen KBDB , terwijl verder tussen de verschillende "gangen" van het feestbanket in ,de kampioenen werden gehuldigd. Ondertussen zorgde Johan Cockaert voor wat sfeervolle muziek en ontbrak het niet aan zang en dans. Een "nieuwe" formule die trouwens bij elke deelnemer fel in de smaal viel , waarbij meerdere leden en hun dame spontaan mee ten dans trokken , hierdoor kreeg het feest meer en meer de allures van een kampioenhulde op zijn frans ( op een feest in Frankrijk eet en danst men van begin tot het einde!!)…….. Kortom….het fel gesmaakt banket werd er afgewisseld met muziek en dans en de uren" vlogen" … zó maar voorbij….

Wie waren bij de Vlaamse Fondvrienden nu de beteren van het seizoen 2007 !!
" Julien Vaneenoo werd afgevlagd als 1e algemeen kampioen .
Geen wonder eigenlijk, want Julien werd 8 dagen voordien op de Nationale Dagen te Oostende gehuldigd als 1e alg. Nationaal Kampioen…Hij kende een briljanten seizoen 2007 met ondermeer drie provinciale overwinningen en een karrevracht vroege prijzen in meerdere grote wedstrijden. 
Adrien Cornelis werd 2e algemeen kampioen en ook hij kan terugblikken op een prachtig fondseizoen, ook de drie volgende genommeerden mogen dit zeggen, want om bij de Vlaamse Fondvrienden tot de algemene kampioenen te behoren moet je al aardig uit de hoek komen. 
De 3e plaats was voor Georges Bolle, de 4e voor Van Calster-Goris en de 5e voor Jozef Devriendt. 
De E.V. gingen naar E & B Vermeulen en naar Rom. Goethals.

" Emiel Denys : 1e kampioen op de Grote Fond. Twee liefhebbers behaalden in deze kategorie 9 prijzen, de coëfficiënten brachten de beslissing. Emiel Denys won met 72,62% vóór Van Calster-Goris met 82,54% . Dan volgden met 8 prijzen in respectievelijke volgorde: Julien Vaneenoo - Jozef Devriendt en Marc Verschelde.
De E.V. was voor Roger Vereecke.

De competitie in de kategorie : fond oude duiven werd niet verspeeld omwille van de vogelgriepperikelen met afgelaste wedvluchten.
" Julien Vaneenoo ook : 1e kampioen fond jonge duiven. 
In deze kategorie won Julien Vaneenoo eveneens het pleit met 5 prijzen, in zijn spoor volgden respectievelijk Alfons Wuyts en Jozef Devriendt , elk met 4 prijzen, dan volgden Eddy en Bart Vermeulen met 3 pr., terwijl de 5e plaats naar Francky Van Exterghem ging met 2 pr..
Eveneens 2 prijzen maar meer procent voor de E.V.'s : Romain Goethals en Alfons Peeters.

" Asduifcompetitie in de Grote Prijs Mevr. Sybille Heinrichs .
Op de fond , grote fond en fond jongen moet men hiervoor op de vluchten voorzien voor het kampioenschap scoren met dezelfde duif en deze moet telkens als 1e of 2e werden ingetekend.(max is 3 prijzen) .
Julien Vaneenoo won met de 3178137/04 de asduif fond (2 pr. en 9,12%)
Jozef Devriendt won met de 3195414/03 de asduif grote fond ( 2 pr. en 4,58%) 
Julien Vaneenoo won met de 3024046/07 de asduif fond jongen (2 pr. en 18,43%)

" Ploeg III won het Ploegenkampioenschap ! 
Alle leden zijn ingedeeld in drie ploegen . 
Het was "Ploeg III", die 65 prijzen bij elkaar speelde en uiteraard met de hoofdprijs naar huis trok. "Ploeg I" scoorde 64 prijzen en "Ploeg II" scoorde 59 prijzen. De winnende "Ploeg" bestond uit : Georges Bolle - Franky Van Exterghem - Alfons Peeters - Olga D'Have-Van Den Abeele - Frans Denoo - Marc Verschelde - Van Calster-Goris - Roger Degeyter - Emiel Denys - J.L. Van Roy. Zij ontvingen allen de E.P. Nationaal Voorzitter KBDB Félicien Vermeulen.

" Een pleiade aan prachtige Ereprijzen !
Bij de Vlaamse Fondvrienden worden elk jaar ook een rijk gamma aan prachtige Ereprijzen uitgereikt. Enkele daarvan konden jammer genoeg niet verspeeld worden wegens het afgelasten van nationale wedstrijden om gekende reden. Op alle nationale wedvluchten kan men een Ereprijs winnen met de 1e getekende én met de 1e + 2e getekende. Ziehier een overzicht ( al deze Ereprijzen worden geschonken door de reeds vermelde sponsors)
Brive: 1e getekende: Chris Hebberecht 1e + 2e getekende: Chris Hebberecht 
Cahors: 1e get. : Jozef Devriendt 1e + 2e get. : Jozef Devriendt
Montauban: 1e get. : Van Calster-Goris 1e + 2e get. : Adrien Cornelis 
Barcelona: 1e get.: Emiel Denys 1e + 2e get. : Marc Verschelde 
Uit Limoges niet verspeeld (vogelgriep) 
Irun(Tarbes) 1e get.: Frans Denoo 1e + 2e get.: Jozef Devriendt 
Souillac: niet verspeeld (vogelgriep) 
Irun(Marseille): 1e get.: Eddy en Bart Vermeulen 1e + 2e get.: Emiel Denys 
Narbonne: 1e get.: Julien Vaneenoo 1e + 2e get.: Van Calster-Goris 
Bourges: 1e get.: Alfons Wuyts 1e + 2e get.: Alfons Wuyts 
Perpignan: 1e get.: Georges Bolle 1e + 2e get.: Desmet-Matthys
Argenton: 1e get.: Jozef Lanckriet 1e + 2e get.: Julien Vaneenoo 
La Souterraine: 1e get.: Jos Rombouts 1e + 2e get.: n.v. 
Gueret: 1e get.: Romain Goethals 1e + 2e get.: n.v.

* Speciale Ereprijzen telkens verspeeld met 1e afgegevene op meerdere wedstrijden! 
De liefhebber met het meest verplichte aantal prijzen op vooraf vastgelegde vluchten en laagste coëfficiënt is de Ereprijswinnaar.
Zo zien we dat de : - Ereprijs mevr. Vaneenoo werd gewonnen door Julien Vaneenoo 
- Ereprijs mevr. Van De Woestijne werd gewonnen door Julien Vaneenoo 
- Ereprijs de Heer Cogghe werd gewonnen door Emiel Denys 
- Ereprijs Meter Francine Plasschaert werd gewonnen door Julien Vaneenoo 
- Ereprijs NV Xella werd gewonnen door Frans Denoo 
- Ereprijs Duivensportblad "De Duif" werd gewonnen door Julien Vaneenoo 
- Ereprijs NV Joris Ide werd gewonnen door Julien Vaneenoo 
- Ereprijs NV. Devos-Caby (prachtig tapijt) werd gewonnen door Julien Vaneenoo
- Ereprijs b.v.b.a. Luc Willem werd gewonnen door Chris Hebberecht 
- Ereprijs Belgische Verstandhouding werd gewonnen door Eddy en Bart Vermeulen
- Ereprijs Roger Degeyter werd gewonnen door Julien Vaneenoo

Tot zover ons relaas over het jaarlijks uniek "Groot Feest der Kampioenen" bij de Vlaamse Fondvrienden. 
Een feest waarop Voorzitter Julien Vaneenoo en secretaris Arnold Van De Woestijne andermaal - zoals ieder jaar trouwens - met veel fierheid mogen terugblikken. Zij hebben vooraf een berg werk achter en vóór de schermen geleverd om "hun" kampioenen op waardige wijze te huldigen. Aan Julien & Arnold geef ik met deze - in naam van alle aanwezigen en in persoonlijke naam - de hartelijke felicitaties door voor dit uniek feest dat uitgroeide tot een schitterende "happening". Werkelijk "pico-bello " !!