Provinciale Kampioenschappen West-Vlaanderen - Gesubsidieerd

ASDUIVEN - VERDEELD ALS VOLGT:

1° SNELHEID OUDE DUIVEN :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif, die de vijf -4- beste resultaten behaalde op zondagwedvluchten uit Arras en Clermont, in de periode van 4/4 tot en met 29/8.

2° HALVE – FOND OUDE DUIVEN :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif, die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten vanaf Chartres tot en met Poitiers, in de periode van 1/5 tot en met 21/8.

3° FOND OUDE DUIVEN :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten vanaf Limoges, in de periode van 5/6 tot en met 7/8.

4° ZWARE FOND OUDE DUIVEN :
8 prijzen te winnen met dezelfde duif die de twee –2- beste resultaten behaalde op volgende vluchten: Pau, Barcelona, Dax, Marseille, Beziers en Perpignan.
N.B. : prijzen behaald op afzonderlijke wedvluchten en/of dubbelingen voor jaarlingen, kunnen niet in aanmerking komen voor de categorie "oude duiven".

5° SNELHEID JONGE DUIVEN :
30 prijzen te winnen met dezelfde duif die de zes -6- beste resultaten behaalde op zondagwedvluchten uit Frankrijk tot en met Clermont, periode van 16/5 tot en met 29/8.

6° HALVE – FOND JONGE DUIVEN :
20 prijzen te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste uitslagen behaalde op wedvluchten vanaf Chartres tot en met Tours, in de periode van 12/6 tot en met 28/8.
(in geen geval nationale vluchten)

7° FOND JONGE DUIVEN :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit Bourges, Argenton, La Souterraine, Vichy, Nantes, Tours en Blois, met dien verstande nochtans dat slechts één wedvlucht uit Tours of Blois in aanmerking komt.

8° JAARLINGEN SNELHEID EN KLEINE HALVE FOND :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op alle zaterdag- en zondagwedvluchten uit Frankrijk tot en met Chartres, in de periode van 4/4 tot en met 29/8.

9° JAARLINGEN HALVE - FOND EN FOND :
12 prijzen te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten vanaf Blois, in de periode van 22/5 tot en met 28/8.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN :

Wordt als algemeen provinciaal kampioen uitgeroepen, de liefhebber die zich best klasseerde in de 9 voorgaande categorieën. Bij gelijkheid van prijzen komen de behaalde plaatsen in aanmerking.
Komen in aanmerking:

 1. De prijzen behaald op wedvluchten voor jaarlingen en op wedvluchten voor oude duiven;
 2. De prijzen behaald op dubbelingen voor jaarlingen ;
  Bij gebruik van dubbeling voor jaarlingen, ingericht met gebruik van inkorvingslokalen of door samenspelende verenigingen, telt uitsluitend de prijs behaald op de hoofddubbeling ;
  Zelfde regel geldt voor de afzonderlijke wedvluchten voor jaarlingen, die worden ingericht met gebruik van inkorvingslokalen of door samenspelende verenigingen ;
 3. Gelden: de prijzen behaald op provinciale uitslagen voor jaarlingen. Nationale dubbelingen zijn dus uitgesloten.

BEGINNELINGEN

a) OUDE EN JAARLINGEN : 10 prijzen verdeeld als volgt:
35 Euro + trofee - 2 x 20 Euro – verder prijzen van 10 Euro

b) JONGE DUIVEN : 20 prijzen - verdeeld als volgt :
35 Euro + trofee - 2 x 20 Euro - 15 x 10 Euro

De kampioenentitel wordt gewonnen door een beginnende liefhebber van maximum 35 jaar oud en niet meer dan 5 jaar aangesloten lid K.B.D.B., die met dezelfde duif de vijf -5- beste resultaten behaalde op alle zaterdag- en zondagwedvluchten uit Frankrijk, in de periode van :
categorie a): 4/4 tot en met 8/8
categorie b): 16/5 tot en met 29/8

Het kampioenschap wordt ingericht in samenwerking met de WEST-VLAAMSE JEUGDBEWEGING, waardoor de inzending zowel aan de Afdeling als aan het Secretariaat van de W.V.J.B. mag worden geadresseerd.
VOOR ALLE CATEGORIEEN (ALGEMEEN)

De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dient te geschieden volgens het voorbeeld dat in het bondsblad van augustus zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar op het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B., Kattenstraat 42 te 8800 Roeselare.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 17/9/2004. Voor de gevallen waar de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

RANGSCHIKKING
De rangschikking geschiedt per percentberekening. De laagste percenten hebben voorrang.
Bij de berekening wordt gedeeld tot twee -2- cijfers na de komma. In geval van gelijkheid, tot meerdere cijfers na de komma.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

 1. De prijzen of klassering moet behaald worden op 4-tal volzet ; één klassement per reis - maximum 25 % per vlucht.
 2. De prijzen behaald op regionale, provinciale dubbelingen en of de hoofdwedvlucht, komen in aanmerking ; in geen geval de nationale uitslag. (slechts één klassement per W.E.).
  De uitslagen behaald op Inter regionale vluchten met buitenlandse inrichters, worden niet opgenomen in de K.B.D.B kampioenschappen.
 3. De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE DAG op zondag 7 november 2004.
 4. Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te nemen.
 5. De deelname is totaal gratis voor alle niet-geschorste liefhebbers van West-Vlaanderen, die houder zijn van de lidkaart K.B.D.B. 2004.
 6. De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serieduiven inbegrepen) bovenaan de uitslag te vermelden.
 7. Ieder aangesloten liefhebber kan slechts aanspraak maken op één prijs per categorie, doch het is hem toegelaten meerdere duiven, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, te klasseren per categorie; dezelfde duif kan slechts éénmaal in aanmerking komen voor één prijs; bij klassering van dezelfde duif in verscheidene categorieën, kan een klassement per vlucht slechts éénmaal in aanmerking komen.
  De duiven die als eervolle vermelding op de uitslag voorkomen, dienen niet te worden tentoongesteld.
 8. Alléén de prijzen gewonnen op wedvluchten ingericht door verenigingen aangesloten bij de K.B.D.B. komen in aanmerking en alléén de liefhebbers die uitsluitend deelnemen aan prijskampen ingericht door verenigingen aangesloten bij de K.B.D.B.