Provinciale Kampioenschappen Antwerpen

Snelheid oude duiven
Voor dit snelheidskampioenschap tellen alle wedstrijden van Quiévrain/Momignies tot Parijs, vanaf 4 april tot en met 29 augustus.
De 8 beste uitslagen met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs,inclusief Marne-la-Vallée, tot Blois
(Blois niet inbegrepen = kleine fond) van 1 mei tot en met 31 juli.
De 5 beste uitslagen met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Kleine fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Blois tot Brive (Brive niet inbegrepen = grote fond), vanaf 22 mei tot en met 7 augustus.
De 3 beste prijzen met de eerstgetekende komen in aanmerking

Grote fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Brive (inbegrepen) en verder in de periode van 5 juni tot en met 7 augustus (Perpignan). Pau komt niet in aanmerking.
De 3 beste uitslagen met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Snelheid jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies tot Parijs, vanaf 16 mei tot en met 29 augustus.
De 5 beste prijzen met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Halve fond jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs, inclusief Marne-la-Vallée, tot Blois (Blois niet inbegrepen=fond) in de periode van 19 juni tot en met 14 augustus.
De 4 beste uitslagen met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Fond jonge duiven
Dit kampioenschap wordt betwist met de 2 beste prijzen met de eerstgetekende, te kiezen uit volgende wedvluchten : 31/7 Bourges - 07/8 Blois - 14/8 Argenton - 21/8 Bourges - 28/8 La Souterraine - 11/9 Vichy

Algemeen kampioenschap

De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 7 reeksen wordt algemeen kampioen.

Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 3 cijfers na de komma) van de behaalde plaatsen op het aantal deelnemers in de betreffende reeksen.

Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

Deelnemingsvoorwaarden

 • De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers , regelmatig aangesloten bij de KBDB, welke een lidkaart 2004 bezitten en waarvan het hok gelegens is in de provincie Antwerpen.
 • Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of verbond komen in aanmerking.
 • Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht op zondag in aanmerking.
 • Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.
 • Voor de halve fond en fond komen de weekendwedvluchten in aanmerking.
 • Voor de fondvluchten komen enkel de provinciale wedstrijduitslagen in aanmerking.
 • Bij uitgestelde lossingen op de fond komen de volgende dagen in aanmerking
 • Teneinde het provinciaal kampioenschap zo sportief mogelijk te laten betwisten, komen alleen de eerstgetekenden in aanmerking.
 • Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in aanmerking.
 • Iedere liefhebber mag mededingen in de 7 reeksen. Echter, per reeks komt er slechts één weekendvlucht in aanmerking.
 • Dubbelingsprijskampen met duivinnen en prijskampen met late jongen komen niet in aanmerking.

Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 3 cijfers na de komma, bvb 2e prijs van 430 duiven = 2 x 100 : 430 = 0,465 coëfficiënt.

Hoe deelnemen ?

 • De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse afdelingen).
 • Uiterste datum van inzending der deelnemingsfiches : 15 oktober 2004 (poststempel).
 • De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Bij liefhebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.

Belangrijk
Alle prijskampuitslagen, die ter staving dienen voorgelegd, moeten door het hoofdbestuur van de vereniging of het inkorfbureel voor éénsluidend worden verklaard aan de originele, door het aanbrengen van de verenigingsstempel en de handtekening van een lid van het hoofdbestuur (naam en functie dienen vermeld).
Indien prijzen worden opgegeven van gedubbelde jaarlingen bij de oude, dan dienen eveneens de uitslagen van de jaarlingen te worden voorgelegd.
Provinciale Kampioenendag 2004
Bij het ter perse gaan is de datum en de locatie nog niet gekend.
De prijsverdeling van de kampioenschappen zal in een volgende editie van het Bondsblad gepubliceerd worden.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2002. Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.
Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1974)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1975)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht tussen 16 mei en 29 augustus.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle wedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking. Ook de weekprijskampen.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden in het Bondsblad gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 15 oktober 2004 (poststempel) toekomen te Zele, gestaafd met de uitslagen.
De prijsverdeling zal in het volgende nummer van het Bondsblad gepubliceerd worden.