Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen - Feest

Zaterdag 7 Februari 2009 was een 'hoogdag' voor de Oost-Vlaamse Duivensport!
De provinciale afdeling van de KBDB uit Oost-Vlaanderen hield op deze datum zijn '63° Provinciale Kampioenendag', de eerste onder het 'nieuwe bestuur' dat sinds februari 2008 aan het roer staat. Een nieuw bestuur… waarmee duidelijk een nieuwe en 'verfrissende wind' door onze Oost-Vlaamse duivensport waait, en… dat bleek meteen ook met de nieuwe locatie voor deze feestavond, namelijk de 'Salons Mantovani' te Oudenaarde.
Het overgrote deel van de duivenliefhebbers herinnert zich wellicht nog levendig de 'hoogdagen' in het Citadelpark te Gent, toen destijds de provinciale kampioenendagen in het Gentse 'Casino' werden georganiseerd. Toen dit werd gesloten en omgetoverd in een museum (het 'Smak'), was men verplicht op zoek te gaan naar een nieuwe locatie, die men vond in de 'Oktoberhallen' te Wieze.
Daar introduceerde men de formule met de combinatie 'buffet en showavond', met succes… iets wat later overigens navolging kreeg op de 'nationale dagen' van de KBDB in Oostende. Nu, op elke formule komt er wat sleet… en we dienen er eerlijkheidshalve bij vermelden, we zitten in de duivensport nu ook eenmaal met een verouderend en krimpend publiek… waardoor de locatie te Wieze ietwat te groot en te kil werd… de gezelligheid was er wat zoek. Vandaar dat men op zoek ging naar een nieuwe locatie die men vond te Oudenaarde in de 'Salons Mantovani'. Het dient gezegd, een 'heuglijke verandering', het was er gezellig en sfeervol, het buffet was overheerlijk en… het aanwezige publiek straalde warmte en grote tevredenheid uit!

Het was een duidelijk fiere provinciale voorzitter, de heer Mark De Backer, die bij zijn eerste openingsrede als provinciaal voorzitter, na de verwelkoming van de genodigden uit de 'nationale bestuursraad', en zijn talrijke Oost-Vlaamse liefhebbers… de hoger geciteerde geschiedenis aanhaalde van hoe en waarom men hier uiteindelijk voor de nieuwe locatie heeft gekozen… met een knipoog en speciaal woordje van dank richting zijn collega mandataris de heer Luc Verhaegen, voor zijn enorme inspanningen om van deze 'kampioenendag' een succes te maken! Met om en bij de 580 personen die aan het buffet deelnamen (een stijging met 25% ten opzichte van vorig jaar), en de talrijk opgekomen liefhebbers die daarbuiten nog de feestavond mee kwamen opluisteren, mag men inderdaad van een groot 'succes' spreken!
Zoals we hogerop reeds stelden was dit de eerste 'feestavond' onder het 'nieuwe Oost-Vlaamse KBDB-bestuur', welke 4 nieuwe mandatarissen telt.
Voorzitter De Backer dankte niet alleen zijn bestuursleden voor hun geweldige inzet, om op een 'constructieve wijze' mee te bouwen aan de duivensport van de 21° eeuw… maar dankte ook het personeel van de KBDB voor hun enorme inzet, en de sponsoren die de deze kampioenendag mee ondersteunen. De voorzitter weerlegde in zijn toespraak ook bepaalde berichten of vormen van kritiek die bepaalde mensen hebben verspreid of uitspraken die in negatieve zin werden verdraaid! Zo is hij ervan overtuigd dat onze provincie een zeer goed werkende 'Oost-Vlaamse Jeugdclub' (OVJ) heeft, die een voorbeeld is van 'propaganda' voor onze duivensport! Hij dankte, in naam van alle mandatarissen, alle bestuursleden die zich volkomen belangeloos inzetten voor de 'OVJ'! Hij noemde het dan ook een levensgrote 'kwakkel' als zou het 'provinciaal bestuur' niet achter zijn 'OVJ' staan, integendeel… volgend jaar zal een deel van de subsidie van de Oost-Vlaamse afdeling opnieuw naar de werking van de 'OVJ' gaan!
Hij nodigde iedereen dan ook uit naar 'Propagandadag van de OVJ' van 22 februari aanstaande te Merelbeke! We moeten het niet onder stoelen of banken steken dat er in bepaalde media, of door enkele misnoegde journalisten en sportgenoten,de jongste tijd nogal wat negatieve informatie en kritiek verscheen. De mensen van de KBDB zijn ook niet blind, en kunnen ook lezen… vandaar dat de voorzitter stelde dat de samenhorigheid en samenwerking op zowel nationaal als provinciaal vlak nooit zo goed is geweest, al is men er zich binnen de schoot van de KBDB van bewust dat door bepaalde omstandigheden niet alles perfect is verlopen of naar buiten gebracht! Van één ding moeten we ons echter bewust zijn, het grootste deel van het negativisme in onze sport, is gestoeld op het 'eigenbelang' van bepaalde liefhebbers,echter… de KBDB is er om het 'algemeen belang' van de duivensport te dienen, en niet het 'eigenbelang' van bepaalde individuen!
We kunnen de voorzitter hierin alleen maar bijtreden. Voor iedereen goed doen zal nooit kunnen… maar we kunnen het niet ontkennen, rond onze sport heerst soms een 'te' negatieve sfeer, teveel 'kritiek' die enkel gestoeld is op 'eigenbelang'! Het is een zeer ongezonde tot zelfs gevaarlijke situatie als dergelijke zaken een eigen leven gaan leiden… de brede massa gaan bespelen! Het is nu eenmaal zo, dat goed 70% van onze liefhebbers zich bijna steeds in het verliezende kamp bevinden, nu… dat is eigen aan onze sport. Als je zoals op de nationale vluchten de prijzen per 4-tal speelt, of op regionaal vlak per 3-tal, dan weet je op voorhand dat je respectievelijk tussen de 75% en 66% verliezers hebt, die de uitslag niet halen! Doch, als het een troost mag zijn… met de wielersport is het zo mogelijk nog erger gesteld hé mensen… daar is er maar 1 winnaar van een Ronde van Vlaanderen, van Parijs-Roubaix, van Milaan-San Remo, van de Giro… of de 'Tour de France'! Maar… deze mensen worden daar wel geëerd en gelauwerd, ja… zelfs op handen gedragen. Een positievere ingesteldheid in de duivensport zou dan ook niet misplaatst zijn, want… in onze duivensport hoef je niet steeds te winnen om de 'beste' te zijn. Een mooie serie neerzetten, eens een 'grote poule' wegkapen, of enkele andere mooie prijzen binnenhalen… kan voldoende zijn om tot de uitblinkers van de week te behoren! Alleen hebben vele sportgenoten het vaak (te) moeilijk om zoiets te waarderen, en in een ander sportgenoot zijn meerdere te herkennen… en daar wringt juist het schoentje.
Hoe kan je bij de buitenwereld nog als geloofwaardig overkomen wanneer je het succes van een ander altijd afdoet als 'geluk', 'toeval', 'betere ligging'… om dan nog te zwijgen over andere verdachtmakingen als 'wondermiddeltjes'. Zaken die een ideale voedingsbodem zijn tot de creatie van afgunst, nijd en andere 'roddels'! Hoe zou je willen dat een buitenstaander (of het nu een jeugdig of ouder persoon betreft) straks tot de duivensport toetreed, als hij steeds maar moet aanhoren welk een negativisme er soms heerst in onze sport! Als mensen zich geroepen voelen om kritiek te geven, dat ze zich dan voortaan beperken tot 'zelfkritiek', tot de oorzaak van hun eigen falen… want daar is op zich niks mis mee! En al de rest… zet dit om in 'positieve energie'! Want het is de hoogste tijd dat we onze kampioenen gaan lauweren en roemen, hen de eer geven die hen toekomt. De populariteit van 'iedere' sport wordt gedragen door de prestaties en de voorbeeldfunctie van zijn kampioenen. Kijk eens wat een Kim Clijsters en een Justine Henin hebben teweeg gebracht in het tennis… een Kim Gevaert en een Thia Hellebaut in de atletiek… een Tom Boonen, een Sven Nys en Niels Albert in de wielersport en het veldrijden! We trokken vroeger ook jaarlijks naar het Gentse 'Kuipje' voor de 6-dagen, een ware belevenis hoe een Etienne De Wilde en een Matthew Gilmore… vaak met hun neus op de tube, naar een winstronde werden geschreeuwd… omdat de ganse menigte er ging achterstaan… echte 'kippenvelmomenten'! Wel mensen dergelijke 'kippenvelmomenten' zijn nodig om onze duivensport nieuw leven in te blazen, wanneer we met gans de menigte (alle duivenliefhebbers) achter onze kampioenen, achter onze sport, en achter onze bestuursmensen gaan staan! Want ook in onze duivensport geldt jammer genoeg de regel van… de beste stuurlui staan steeds aan wal… of zoals in het voetbal: daar zitten de beste 'trainers' ook steeds in de 'tribune'.

Neem nu onze provincie 'Oost-Vlaanderen', nog steeds de grootste 'duivenprovincie' van ons land… en daarom ook een provincie met een voorbeeldfunctie! We hebben onder de persoon van de heer Pierre De Rijst de 'nationale voorzittersstoel' in handen. Geeft toe mensen, meneer De Rijst heeft meteen de kat de bel aangebonden, en heeft op 1 jaar tijd reeds heel wat verwezenlijkt! Een man met nog een vat aan goede ideeën, geef hem daarom de tijd en de ruimte om ze uit te werken en te verwezenlijken… om onze duivensport weer op de 'rails' te zetten! Rome en Parijs zijn immers ook niet op één dag gebouwd, vandaar… Gun de heer De Rijst en zijn bestuursploeg eerst de tijd om het 'stof' en enkele 'naweeën' uit het verleden op te ruimen en/of te herschikken, om dan in het 'algemeen belang' van de duivensport verder te bouwen aan de toekomst van onze geliefkoosde sport! Hetzelfde geldt voor ons 'provinciaal bestuur' dat niet alleen over een pak ervaring en 'nieuw dynamisme' beschikt, maar er ook meteen werkt wil van maken om onze Oost-Vlaamse duivensport aantrekkelijker te maken, en de uitstraling te geven die ze verdient! Ook zij hebben getracht om via een scala aan nieuwe maatregelen de Oost-Vlaamse duivensport vanaf komend sportseizoen 2009 een nieuw elan te geven. Ook hier gelden de wetten van het voetbal: de match moet altijd eerst gespeeld worden… alvorens een oordeel te vellen! Zij hebben het tenminste aangedurfd hun 'nek uit te steken', en veranderingen door te voeren. Geef hen dan ook de eerlijke kans om na het seizoen (als de match gespeeld is) een evaluatie te maken van hun maatregelen, en bij te sturen 'indien nodig'… of verder uit te werken, ten bate van onze sport! Of om te besluiten met de woorden van onze provinciaal voorzitter De Backer: laat ons voortaan 'positief' denken en samen werken aan de toekomst van onze duivensport, van onze mooie hobby. Leve de duivensport! De evaluatie van de 'eerste verandering', namelijk… de 'Provinciale kampioenendag' in een 'nieuw kleedje'… was uitermate 'positief', en geniet een 'onderscheiding' op het rapport! Dit was de beste reclame naar de toekomst toe, en… als men in sommige reclamecampagnes gewag maakt van de slogan 'ik keer tevreden terug'… mogen we stellen dat de Oost-Vlaamse 'feestvierders' na een geslaagde feestavond, met dit zaligmakend gevoel huiswaarts zijn getrokken! De zaal zat nu tot in de uiterste hoekjes afgeladen vol, laat ons hopen dat wat 'mond aan mond reclame' er de aanzet toe zal zijn dat volgend jaar deze zaal 'te klein' zal zijn, en nog meer Oost-Vlaamse sportgenoten de weg naar 'Salons Mantovani' zullen vinden. Want de sfeer en ambiance zat er meteen in toen Dirk Bauters (u weet wel… de zanger-moppentapper achter het orgel in HT&D van weleer op VTM) om 18 uur achter zijn orgel plaatsnam en ruim 2 uur van katoen gaf, met vrolijke melodietjes, maar vooral… leuke tot soms pikante moppen uit zijn goedgevulde doos!

Daarna was het hoog tijd voor voorzitter De Backer om het eerste deel van zijn provinciale kampioenen te huldigen, en erevoorzitter Arnold Van de Woestijne die de kampioenen van de 'OVJ' voor zijn rekening nam! Na het dessert volgde dan het hoogtepunt met de 'top-3' uit alle verschillende disciplines van de provinciale kampioenschappen, met als sluitstuk… de apotheose van de avond, de huldiging van de 'Algemene Provinciale kampioen' uit 2009… een prestigieuze titel die te beurt viel aan 'grote kampioenen', met name… Freddy & Jacques Vandenheede uit Zingem, die het haalden voor Adriën De Munter & Zonen uit Geraardsbergen op plaats 2, en David Vermassen uit Gavere op plaats 3.

U vindt alles hierover terug in de fotoreportage hierbij! Toen volgde de Bonverkoop, welke dit jaar werd beperkt tot een 18-tal schenkingen van enkel en alleen de 'toppers van 2009' uit Oost-Vlaanderen! Alle bons waren op voorhand reeds ingesteld via voorbieding op het internet, ook dit was nieuw! En dit had duidelijk een positief effect, want de teller wees op enkele centiemen na, niet minder dan 190 € aan als gemiddelde… en dat moet een heus record zijn in de geschiedenis van de bonverkopingen op de 'Provinciale Kampioenendag'! Het hoogste bod was er voor de schenking van Benny Steveninck uit Hamme dat voor 700 € verhuisde naar de kolonie Verhelst-Debeleyr uit Melsele! Verdere uitschieters waren de schenkingen van Etienne Meirlaen met 450 €, Luc Van Coppenolle met 375 € en Georges Carteus voor 250 €, terwijl voor de rest het overgrote deel van de bons zich situeerde tussen de 100 en 200€. Een opsteker voor het 'Provinciaal bestuur' dat beloofde om werk te maken van een verdere uitbouw van deze 'Provinciale Kampioenendag'… in de hoop naar de toekomst toe nog meer Oost-Vlaamse liefhebbers naar Oudenaarde te krijgen, om er ware verbroederingsavond en 'Feestdag' voor de Oost-Vlaamse duivensport van te maken! Op de tonen van 'Ludwig's Discoshow' konden de danslustigen de beentjes strekken, en ging het feest nog door tot in de kleine uurtjes!
Alvast een 'dikke' pluim en een hartelijke proficiat aan het Provinciaal bestuur voor hun prachtige organisatie van deze feestavond! Volgende kampioenen waren de uitblinkers op Provinciaal vlak in 2008 in hun discipline, en mochten afgelopen zaterdag in de 'Salons Mantovani' het podium op