OVV-FVOV - Feest

Op vrijdag 30 november blies het bestuur van het FVOV-OVV opnieuw verzamelen in Feestsalons 'De Zilverreiger' te Oosterzele, om hulde te brengen aan hun kampioenen op 'zware halve fond', fond en grote fond tijdens het jaarlijkse kampioenenfeest. Een feest met standing en klasse, waar al wat naam en faam heeft uit de Oost-Vlaamse duivensport steevast present tekent.
Ook nu weer waren meer dan 270 liefhebbers ingeschreven voor deelname aan het banket, op deze topavond voor de Oost-Vlaamse duivensport. Het was dan ook een fiere voorzitter, de heer Daniel Aerens, die zijn traditionele openingsrede uitsprak. Na de verwelkoming van de talrijke prominenten en sponsoren, verwelkomde voorzitter Aerens speciaal erevoorzitter van de KBDB, de heer Marcel Van den Driessche… de man die destijds aan de wieg stond van wat later zou uitgroeien tot het provinciale verbond van het FVOV-OVV, de inrichters van de provinciale en interprovinciale vluchten op de 'zware halve fond' en de provinciale dubbelingen op de nationale fondvluchten. Het was mede door toedoen van de heer Van den Driessche dat de heer Aerens er in geslaagd was de Oost-Vlaamse maatschappijen die inkorfden voor de 'zware halve fond' rond de tafel te krijgen, en met hen een verbond te stichten op 'provinciaal vlak' voor deze vluchten. Momenteel is het zo, dat het verbond OVV ruim 80% van de Oost-Vlaamse duiven samenbrengt die op deze 'zware halve fondvluchten' de mand ingaan. Het streven naar de toekomst ligt er dan ook in om te komen tot 100% , want dan zouden de 'vaste kosten' identiek blijven, maar de inkomsten groter worden… Zo zou men meer kunnen terug geven aan de inrichtende maatschappijen en hun liefhebbers, en zouden misschien ook de reiskosten kunnen dalen. Vandaar dat de heer Aerens een oproep richtte tot het kersverse Oost-Vlaamse bestuur om geen nieuwe maatschappijen of verbonden meer toe te laten die 'zware halve fond' inrichten, en zodoende verdere versnippering van het 'zware halve fondspel' tegen te gaan… net zoals dit sinds jaren wordt toegepast voor wat de nationale vluchten betreft! Daarna schetste de voorzitter nog even het verloop van het vluchtseizoen, dat in mineur was gestart met de rampzalige Vierzon als opener, waar 'tussen haakjes' de mensen van het FVOV-OVV geen lossingverantwoordelijke waren… en waar voor de rest geen noemenswaardige problemen meer waren, behalve dan gedurende de maand juli door de gekende perikelen rond de vogelgriep, en de noodgedwongen stap richting Duitsland. Voor het nieuwe seizoen 2008, zullen geen noemenswaardige veranderingen gebeuren aan de vluchtkalender, zei het dat de 4° Chateauroux zal vervangen worden door een Poitiers, en er wat betreft de 'zware halve fond' vanaf 2008 geen jaarlingen meer zullen mogen gedubbeld worden bij de oude duiven. Na een dankwoord richting sponsoren en inkorvende maatschappijen, kon het overheerlijke banket aanvang nemen, en tussen de verschillende 'gangen' door werden volgende kampioenen 2007 van het FVOV-OVV op passende wijze gehuldigd, en in de bloemetjes gezet!

Hier de 'Top-5' uit de kampioenschappen in de verschillend disciplines:

Algemeen Kampioenschap FVOV 2007 
1 DE SMET Andre & Patrick, Semmerzake 
2 De Cock Marc, Temse 
3 Coppens Freddy, Okegem 
4 Verstraete Raoul & Xavier, Oostakker 
5 Hebberecht Chris, Evergem

Kampioenschap meest prijzen FVOV 2007 
1 DE COCK Marc, Temse 
2 Verstraete Raoul & Xavier, Oostakker 
3 De Smet Andre & Patrick, Semmerzake 
4 Coppens Freddy, Okegem 
5 Van den Eeckhoudt Marc, Kalken

Gratis Kampioenschap FVOV Oude + Jaarlingen 2007 
1 SLOTS Daisy, Lede 
2 Van Coppenolle Luc, Ouwegem 
3 Halans Jean, Temse 
4 Van Gaever M & T, Moortsele 
5 Luyckx Raf, Belsele

Gratis Kampioenschap FVOV Jonge Duiven 2007
1 DE VOS Nicky, Asper 
2 Legiest Romain, Oostakker 
3 De Maesschalk Luc, Zele 
4 Meurysse John & Willy, Asper 
5 Vandenheede Freddy, Zingem

Betalende Kampioenschappen FVOV 2007
Zware Fond 
1 HALANS Jean, Temse 
2 Van de Bulcke G & G, Balegem 
3 Van Coppenolle Luc, Ouwegem 
4 Haelters Yvan, Maarkedal 
5 Meirlaen Etienne, St.Martens Latem
Fond Oude Duiven 
1 REYBROECKE & Zonen, Melsen 
2 D'Hondt Sylvain & Hans, Semmerzake 
3 Aelbrecht Marcel, Lebbeke 
4 Leroy Firmin, Deinze 
5 De Smet Andre & Patrick, Semmezake 
Fond Jonge Duiven 
1 VANDENHEEDE Freddy, Zingem 
2 Legiest Romain, Oostakker 
3 Meurysse John & Willy, Asper 
4 Serrarens Gerard, Belsele 
5 Coppens Freddy, Okegem

Nationale Ploegkoers Gent 2007 Voor het 2e jaar op rij krijgen we dezelfde winnaars, en dit bij hun '2e deelname'! Je moet het maar doen: 
1 BRAET Robert, Maldegem - VAN HOECKE Luc, Oedelem 
2 Denys Emiel, Tielt - Vaneenoo Julien, Wingene 
3 Tant Johan, Olsene - Verschelde Marc, Zulte 
4 Carteus Georges, Ronse - Secelle Georges & Noëlla, Merendree 
5 D'Havé Olga-Vd ABeele, Adegem - Van De Woestijne Arnold, Adegem

OVV Interprovinciaal Kampioenschap 2007 
Oude + Jaarlingen 
1 D'HONDT Sylvain & Hans, Semmerzake 
2 Hebberecht Chris, Evergem 
3 Van Horenbeeck L., Baasrode 
4 Vermassen David, Gavere 
5 Reybroeck & Zonen, Melsen 
Jonge Duiven 
1 LEGIEST Romain, Oostakker 
2 De Maesschalk Luc, Zele 
3 Bogaert E & J, Schelderode 
4 De Vos Nicky, Asper 
5 Buys-De Cock, Vrasene

Algemeen Kampioen OVV Interprovinciaal 
LEGIEST Romain, Oostakker

Jacob Van Arteveldekampioenschap 2007 (uit Orleans) 
1 DE WITTE Ernest, Scheldewindeke 
2 Leus Danny, Herzele 
3 Piens Marc, Zingem
4 Vermassen David, Gavere 
5 Soetens Maurice, Oudenaarde