Hornesch Jean, Cadier & Keer NL

Rethel 12 april 2009 Samenspel “Maasvallei” 1.888 duiven in concours Adstand 176 km
3e - 4e – 14e – 16e – 30e – 32e – 35e – 36e – 50e – 133e – 137e – 142e – 147e – 181e – 261e – 264e – 294e – 303e – 317e – 357e – 381e – 391e – 454e
23 prijzen van 34 duiven ingekorfd.