Skip to main content

Derde Buitengewone en Statutaire algemene vergadering KBDB 2012

Te Halle had op 24 oktober 2012 de derde algemene vergadering plaats van de KBDB. Het was vooral uitkijken naar de nieuwe nationale en internationale vluchtkalender en zijn gevolgen.

Voor de eerste keer in de KBDB-geschiedenis heeft de "De nationale raad van beheer en bestuur" een voorontwerp voor de nieuwe kalender opgesteld. In het verleden waren het de organisatoren die hun wensen eerst formuleerden en die overmaakten aan het sportcomité dat op haar beurt de kalender moest laten bekrachtigen tijdens de tweede algemene vergadering. Ook nieuw is dat dit gebeurt tijdens de derde algemene vergadering aangezien er een tweede werd bijgevoegd in juni:
Alles over de tweede algemene vergadering vindt U hier.

Powerpoint Nationale Algemene Vergadering 24.10.2012
 

Voor de kalender 2013 : klik hier
 

Nationale Algemene Vergadering 24.10.2012 - Beslissingen

 

Bepaling prijs van de ring 2013

 

Randcommentaar

Punt 8
Punt 8 van de statutaire algemene vergadering werd naar voor geschoven om de Hr Willy Nuel de kans te geven al mee te doen aan de debatten. De nationale voorzitter wenst Mr Nuel welkom.

Bekrachtiging benoemingen/ontslagen
a) Ontslag van dhr P. Santens als provinciaal mandataris van de PE Oost-Vlaanderen en zijn vervanging door dhr W. Marchant
b) Vervanging van dhr L. Verhaegen door dhr W. Nuel als nationaal mandataris en door dhr P. DE RIJST als provinciaal ondervoorzitter.
Alle ontslagen en benoemingen werden bekrachtigd.

Ringen
De prijs van de ring in 2013 bedraagt 0,80 €.
Het is de bedoeling om vanaf volgend jaar het aantal ringen beginnend met een ander nummer te verminderen. Het was tot op heden zo dat de 10 provincies een andere reeks hadden. De aankoopprijs moet daardoor naar benden en het is ook maar logisch dat er een reeks per PE of SPE bestaat.
Bvb 3.000.000 was West-Vlaandern …etc.  Er zal een stock aangelegd worden per  provinciale entiteit. Voor de Vlaamse provincies verandert dit weinig maar voor de SPE’s, samengevoegde provincies in Wallonië, wel. Er blijven daar maar 2 reeksen over.
Jean Delstanche van Waals-Brabant is daar niet zo gelukkig mee en vreest dat zijn liefhebbers (nog een 600-tal) meer in de aanpalende provincies hun ringen gaan kopen, waardoor hij ook minder lijsten zal hebben en dus minder inspraak. (zal nog besproken worden tijdens de Algemene vergadering van februari 2013)

Financiën
Het is geen publiek geheim dat de financiële toestand van de KBDB niet van die aard is om ongepaste uitgaven te doen.
Het is de bedoeling een jaarlijkse spaarpot aan te leggen van 200.000€ en dit  om de hangende processen en dreigende boetes te kunnen betalen. De duur zal lopen over 4 à 5 jaar.
Om die reden werd de winst van de inrichting van de 2 nationale  vluchten door de KBDB (Chateauroux en Montluçon) niet verdeeld en zal in die reserve gezet worden. De winst was ongeveer 36.000€.
De aankoop van de ringen 2013 was 0,15€ goedkoper dan  de verkoopprijs van  0,80€, ook die winst gaat in de bilan als reserve. Het contract, aankoop ringen loopt over één jaar.
De nationale voorzitter vindt het onverantwoord dat een van de twee resterende eigendommen van de KBDB, zijnde het gebouw in de Livornostraat  in Brussel of het gebouw in Halle zou moeten verkocht worden om de boetes te betalen. Daarom pleit de raad van beheer en bestuur om vanaf nu een spaarpot aan te leggen.

Intermezzo
Onvoorzien werd afgeweken van de dagorde toen de Heer Goffart, mandataris voor Namen, vroeg naar de details hoe het mogelijk was dat een duif van Etienne Meirlaen uit de mand werd genomen na het toevertrouwen aan de organisatoren.
Mr De Rijst (Oost-Vlaanderen) komt tussen en zegt dat de wildste geruchten en roddels de ronde doen…. dat zelfs de mand gemerkt was om de duif gemakkelijk terug te vinden. !! Volgens Mr De Rijst is er maar één oplossing, de verslagen van de getuigen vrijgeven langs de leden van het sportcomité per provincie, wat De Heer Van Bockstaele dan ook belooft.
Pierre De Rijst vraagt of dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn. De nationale voorzitter sluit dit niet volledig uit maar vraagt  aan de provincies hun suggesties in te dienen voor de AG van februari 2013.
De Heer Jean-Lois Loix (Limburg) stelt dat het artikel 46 van het sportreglement duidelijk is:
“Nadat de duiven aan de begeleider werden toevertrouwd, draagt de vereniging, die al haar wettelijke verplichtingen heeft nageleefd, geen verdere verantwoordelijkheid meer voor zover schriftelijke ontlasting werd bekomen vanwege de begeleider”.
Mr Charlier vraagt bij de dagorde te blijven.

De Heer Delstanche steigert…
Tot twee maal toe vraagt Mr Jean Delstanche (Waals-Brabant)  om een stemming te organiseren met als vraag het integraal programma van 2012 te organiseren in 2013. De voorzitters, van het nationaal en sportcomité staan dit niet toe. De provinciale leden van het sportcomité hebben genoeg de kans gekregen om tijdens twee vergaderingen de kalender te bespreken. Ook de organisatoren werden geraadpleegd. Geen sprake van een stemming.  


Mr Delstanche Jean Waals-Brabant

Kalender 2013

Klik hier voor de nationale kalender 2013

De Heer Van Bockstaele klaagt erover dat de provinciale verantwoordelijken niet genoeg de informatie  doorgeven aan hun collega’s.

Marseille
De verhuis van Marseille naar Beziers of Carcassonne en de afschaffing van Orange schoten in het verkeerde keelgat van de franstaligen en het oostelijk deel van Vlaanderen alsook bij de buitenlandse deelnemende landen. De nodige contacten zullen genomen worden met de omliggende landen.
Na beraad met onder andere het Ministerie van dierenwelzijn werd besloten Marseille als lossingsplaats te behouden maar alleen voor duiven van 2 jaar en ouder. Jaarduiven mogen door onze organisatoren niet aangenomen worden.
Mr Schreel, voorzitter sportcomité, stelt zich de vraag wat er zou gebeuren als een jaarduif uit een ander land internationaal wint, ……… en de Belgen mogen er geen inkorven.
Pierre De Rijst vreest dat de andere landen niet meer zullen meedoen als hun jaarduiven niet meer mogen meevliegen tussen de oude.

Grote halve-fond
De grote halve-fondvluchten worden beschermd, er is geen minimum afstand meer tussen een andere ingerichte vlucht (vroeger was het principe min. 150 km verschil). De provincies zullen afzonderlijk bekeken worden. Het doel is terug vluchten te organiseren waar tientallen duizenden duiven aan deelnemen zoals Bourges, jaren terug. Tijdens het weekend van Bourges is zelfs geen kleine halve-fond toegelaten.
Het principe is één vlucht kleine snelheid, bvb Moeskroen, Quiévrain … en één vlucht grote snelheid, bvb Clemront, Laon… plus één grote halve-fondvlucht.
Het is duidelijk dat tijdens de weekenden zonder nationale grote halve-fondvluchten provinciaals mogen ingericht worden. Bvb 13 en 20 juli.
Van de nieuwe grote halve-fondvluchten zal de KBDB er 2 organiseren of uitbesteden. De organisatoren mogen hun aanvraag indienen om één of meerdere van de nieuwe overblijvende grote halve-fondvluchten in te richten.
De Heer Jean-Louis Loix en volledig Limburg zijn niet zo gelukkig met de nieuwe nationaals ze vrezen de overmacht van meer centraal gelegen provincies. Daarom stelt hij voor ze in zones te lossen, zoals Nederland doet, zijn voorstel heeft niet veel succes bij zijn collega’s. Mr Loix vreest het afhaken van veel liefhebbers. De nationale voorzitter zegt dat de provinciale en zonale dubbeling toch bestaan om zich te verdedigen.

Internationaals los op vrijdag
Wim Kempeneers denkt aan de liefhebbers die nog werken. Het is niet altijd makkelijk zich vrij te maken de vrijdagavond. De maatregel werd genomen na druk uit omringende landen die ook meestal de vrijdag lossen en om het organisatorisch te vergemakkelijken alhoewel het iedereen daarmee niet eens is.

Naar 6 zones
In 2013 zal gestreefd worden naar 6 zones voor de grote halve-fondvluchten.
Zullen de naam krijgen, A1, A2, B1, …etc…
De Heer De Backer (Oost-Vlaanderen) begrijpt het ook niet goed, langs een kant zones bijmaken en provinciale vluchten afschaffen. Uit de Oost-Vlaamse hoek is duidelijk promotie voor de provinciaals.
Beslissing i.v.m. de zones tijdens de AG van februari 2013.
De Heer Schreel voegt eraan toe dat de kalender opgesteld is voor het jaar 2013 en zal geëvalueerd worden in september 2013.

Zaterdag of zondag
De richtlijn van het  bestuur is zoveel mogelijk zaterdagspel in te voeren, maar het provinciaal comité beslist. Er moeten wel minimum 5 maatschappijen gezamenlijk lossen, de tijd een of  twee  manden te lossen om de 10 minuten is voorbij.
West-Vlaanderen zal bvb in 2013, de zaterdag spelen in de maanden tot en met mei en dan terug in september. Zondagspel in juni, juli en augustus en dit om organisatorische redenen..

Nationale kampioenschappen 2013
De nationale kampioenschappen zullen alleen verspeeld worden met de uitslagen van de vier toegestane dubbelingen, Nationaal, Zonaal PE of SPE en lokaal. Andere dubbelingen tellen niet meer mee. Uitslagen met jaarduiven tussen de oude kan eveneens niet meer.
Duiven met meerder chipringen worden  niet aanvaard en dit voor alle vluchten.
Meer over de kampioenschappen 2013 tijdens de AG van Februari 2013.

Kosten
Momenteel geven de organisatoren 0.15€ per duif terug aan de maatschappijen, indien de transport- en andere kosten moeten verminderen kan dit niet meer gebeuren. Er werd overeen gekomen de kosten voor 2013, 2014  en 2015 te bevriezen.

Lossingsplaatsen
Toury: Wordt in augustus volledig afgesloten met balken waardoor een andere lossingsplaats moet gezocht worden. Er werd soms toch ergens anders gelost in Toury maar zonder aanpassing van de coördinaten. Alternatief is Angerville. Het sanitair is op deze plaats in orde wat niet van alle andere lossingsplaatsen kan gezegd worden.
Soissons ligt in een holle weg en zeker niet geschikt als er veel varchtwagens zijn. Ook het sanitair laat te wensen over, daartegenover is Laon veel beter uitgerust. Ook Pithiviers is een mooie plaats.

Pommeroeul
De zaak Pommeroeul is eindelijk van de baan. Er werd op 17 october 2012, - 50.000€ betaald met zekerheid dat niets meer kan ten laste gelegd worden. Er wordt een internationaal pompstation gebouwd. Zolang de werken niet gestart zijn geeft de nieuwe eigenaar de kans het terrein eventueel te gebruiken.

Quiévrain
Deze lossingsplaats is nog altijd niet perfect in orde. Er kwam wel een afsluiting en een omheining en er wordt een industrieel hekken geplaatst om de zigeuners weg te houden.

Gummi
De KBDB sloot een contract af voor een globale aankoop van gummi die zullen verdeeld worden aan de maatschappijen die het wensen. De stocks mogen opgebruikt worden. Het lettertype is groter en de kostprijs is 55€ voor 1000 stuks enkele gummi en 110€ voor de dubbele. (oude prijs 64 à 65€ voor de enkele).

Mutaties
Zijn niet meer verplicht maar blijven aangeraden. Een bediende heeft momenteel bijna een fulltime job voor het uitvoeren van de vele mutaties. Daartegenover staat een inkomen van ongeveer 20.000€ per jaar (0,50€ per duif), Het inkomen weegt niet op tegen de kostprijs van een bediende. Bij het niet overschrijven wordt wel gewaarschuwd tegen bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval van een van Uw niet overgeschreven duiven.
In de streek van Mark De Backer staan nogal wat serres. Als er een ruit gebroken is kan men gemakkelijk een dode duif gaan zoeken onder de hoogspanningskabels en het arme dier de schuld geven….
Juridisch zal de zaak nog bekeken worden tegen februari 2013

Huiswerk:
-De provincies kregen van de nationale voorzitter wat huiswerk mee, zo moeten ze voorbereiden :
-Artikel 46 van het sportreglement aanpassen, om zaak “Meirlaen” te vermijden.
-Verkoop ringen en indienen hoklijsten in aanpalende provincies.
-Criteria nationale kampioenschappen 2013 – 6 zones.
-Aanpassing sportreglement “Abnormale voorsprong” bvb Bourges jaarduiven en een vlucht uit Herstal, een ronde van België vlucht met meer dan 1000 m/m voorsprong.
-Verhoging boetes.
-Mutaties duiven.