Julien Bosmans (Wespelaar, BE) 1e Interprov. Nevers 6.021 jaarse

7 juni 2012 zal in de analen van de duivensport ten huize Bosmans in gouden letters bijgeschreven worden. Als aspirant alle gevestigde waarden kloppen en dit dan nog met hun eigen soort duiven. Hoe zoet de smaak van de overwinning kan zijn mocht Julien Bosmans uit Wespelaar afgelopen weekend ervaren.

Nevers 2012
Nevers 2012, of hoe een dubbeltje op zijn kant rollen kan. Het was immers helemaal niet voorzien dat de “2149154/11” aan Nevers zou deelnemen. Hij had de avond van inkorving nog samen met de andere weduwnaars getraind. Het was pas bij het inmanden van de duiven dat Julien zag dat één van de duivinnen juist haar tweede pennetje gestoten had en besloot om haar thuis te houden. Was de “2149154/11” nu zo ‘pissed off’ of juist zo blij dat hij de Chinese vrijwilliger was die haar mocht vervangen? Hij klopte alleszins niet alleen met veel panache 6021 leeftijdsgenoten, maar was eveneens de snelste van 9940 ingemande duiven.

‘Het Spoor’ als kweekbron?
Niet het gerenommeerde Nederlandse tijdschrift "Het Spoor der Kampioenen", maar onze eigen Belgische Spoorwegen oftewel de NMBS liggen aan de basis van de “2149154/11”. Julien was tot zijn pensioen immers werkzaam bij de NMBS en had daar werkmakkers als Willy Van Avondt (kozijn van), Benny Schuddinck, Walter Roziers, Albert Ruts, Dany Van Hoof en, last but not least, Patrick Vervloesem. Onderling werden op regelmatige basis duiven uitgewisseld. Ook bij Vervloesem werden, met het oog op deelname aan de grote halve fond, 3 jaar geleden enkele duiven aangeschaft.

2149154/11
Zijn vader is de “2064146/09”, afstammend van de eigen oude soort d.w.z. een mengeling van bovenvernoemde namen. Deze klepper werd na een kortstondige carrière als jonge duif op het kweekhok geplaatst. Enkele van zijn belangrijkste resultaten, telkens vanuit Soissons: 4/417d., 4/347 d., 5/72 d., 6/628 d., 8/144 d. De moeder “6182766/09” heeft eveneens winnaarsbloed door haar aderen stromen. Zij is een rechtstreekse R & P Vervloessem en is de kleindochter van de “Blauwe 115/96”, die in een tijdspanne van 4 jaar 30 prijzen won, waaronder 1/401 d., 2/1072 d., 2/240 d. Zij is tevens de dochter van “6153399/01”, die moeder is van “103/04” (1e Nat. Zone Argenton) en “104/04” (1e asduif halve fond).


"6182766/09", moeder van de winnaar

Nieuw kweekkoppel
Heeft Julien met de koppeling “2064146/09 x 6182766/09” een nieuw topkweekkoppel ontdekt? Het heeft er alle schijn van, want met de “2149166/11” hebben zij nog een andere klasbak op de wereld gezet. Volg even mee welk palmares deze jongeling reeds bij mekaar vloog.

Momignies:
3/213 d.
10/72 d.
1/238 d.
Soissons:
26/194 d.
Nanteuil:
65/277 d.
42/185 d.
Dourdan:
1/248 d.
1/186 d.
2/241 d.
4/244 d.
4/183 d.
8/252 d.
11/268 d.


Aspirant
Het is het eerste jaar dat Julien zijn geluk probeert op de zware halve fond. Dat men in de toekomst nog rekening met hem zal moeten houden, lijdt geen twijfel. Op zijn tot nu toe favoriete terrein, de kleine halve fond, was hij ook al geen meeloper. Getuige daarvan de 16 palmen die hij reeds wist te veroveren in 2012. Het begon al dadelijk met een blitzstart vanuit Momignies met 1-2-3-10-11-14-18-… (20/22) tegen 213 duiven en vervolgens vanuit Angerville met 1/166 d., 1/186 d., 1/248 d., 1/310 d, ... Alles samen goed voor een gemiddeld prijzenpercentage van 80 %. Prestaties om “U” tegen te zeggen, en die hopelijk een vervolg zullen krijgen op de zware halve fond. Z’n ex-werkmakker Patrick Vervloesem heeft er een stevige concurrent bij.