Walrave Boudewijn & Jürgen, "Schitterend seizoen 2007"


Boudewijn & Jürgen Walrave uit Bredene - B
Ondermeer getooid met :
1e provinciaal Heidelberg jaarlingen op 14 juli
1e provinciaal Tours jongen op 4 augustus en nog zoveel meer...


Voor Boudewijn en Jürgen Walrave uit Bredene – pal aan zee – kan het seizoen 2007 al lang niet meer stuk ! Zij kenden een seizoen met 2 provinciale overwinningen, aangelengd met meerdere regionale 1e prijzen. Voor wie denkt dat dit hun eerste uitstekend seizoen is, kunnen we nog vertellen dat zij in 2006 eveneens een 1e provinciaal wonnen, namelijk uit Poitiers en daarbovenop de 2e semi-nationaal. In 2004 waren zij ook aan het feest met een 1e provinciaal uit Perigueux. Zij spelen met jaarse en jonge duiven op vluchten tot plusminus 700 km , wegens plaatsgebrek zit het spel met oude duiven er voorlopig nog niet in….hoe graag zij het ook zouden willen doen !
Vader Boudewijn is al zo’n 20 jaar in het duivenspel verzeild geraakt, zoon Jürgen daarentegen is er 10 jaar mee bezig. De taken zijn onderling netjes verdeeld. Boudewijn is de verzorger, terwijl Jurgen de administratieve zijde en af en toe de inkorving voor zijn rekening neemt.

1e provinciaal Heidelberg op 1587 jaarlingen met de 3077444/06.
Voor deze vlucht uit Duitsland hoefden de duiven van de Walraves 455 km te overbruggen. Het werd wegens de toen heersende hitte in Duitsland voor de duiven geen gemakkelijke klus, om dan nog niet te spreken over de plotse ommezwaai naar zuidoostelijke richting wegens de toen heersende maatregelen in Frankrijk waarbij duiventransport verboden was.
In totaal won deze provinciale winnaar (3077444/06) in  2007 zo waar 7 klasseringen op 9 wedstrijden , waaronder volgende cijfers:
5 mei uit Ablis : 3e / 197d
19 mei uit Ablis : 25e /329d
26 mei uit Bourges: Fondclub 1e / 128d – provinciaal 8e/ 859d en nationaal 402e / 9021 duiven.
30 juni Argenton : 102e / 765d en provinciaal 673e / 5134 d.

14 juli Heidelberg : Fondclub 1e / 214d en provinciaal 1e / 1587d
28 juli Bourges : Fondclub 9e / 116d en provinciaal 156e / 1279d
Later kwam daar nog eens de 8e prijs uit Argenton bij ……en ook provinciaal andermaal een klassering per tiental.
Inzake afstamming van de “444/06” zien we zowel langs vaders- als langs moederszijde een aantal schitterende prestaties .
Vader: de “3103108/02 ( won ondermeer 2e Blois 691d – 12e Clermont 1075d -21e Dourdan 547d , enz….) . Hij is zoon van de “Chateauroux” 3138599/98 ( 1e Blois 331d – 63e Blois 1238d – 1e Arras 310d - 4e Chartres 334d – 94e Chateauroux 1713d ) met de “Roste” 3280551/99 ( een  rechtstreekse Vanwildemeersch-Vyncke kweekduivin)
De “Chateauroux” x “Roste” zijn eveneens de grootouders van de 1e prov. Tours jongen.

1e provinciaal Tours op 2810 jongen met de 3046155/07.
De hokken in Bredene liggen op 458 km vogelvlucht van Tours… De mooie  historische Franse stad van waaruit de “155/07” alle concurrenten op deze dag het nakijken gaf. Meteen kreeg dit duifke de naam “Tourske” toebedeeld !
Reeds eerder in het seizoen won het op 24 juni de 19e uit Arras op 101 d, won op 4 juli de 20e uit Clermont op 154d, won op 8 juli de 4e uit Momignies tegen 329 d, veertien dagen later de 46e uit Dudelange tegen 476d , op 28 juli dan de 146e uit Brionne op 776d om op 4 augustus de provinciale zege te plukken tegen 2810 duiven.
Zijn afstamming !
Vader = de “3085290/05” ( won zelf 10e Ablis 368d , 7e Arras 202d , 53e Clermont 797d, 13e Ablis 186d, enz…).
Moeder = de “3085101/05” ( won zelf 80e Ablis  444 d. , 98e Clermont 456d , 59e Tours 211d,…..) , zij is op haar beurt een dochter  uit de “Chateauroux” met de “Roste” (zie 1e prov. Heidelberg) .
Op deze vlucht uit Tours maakten Boudewijn & Jürgen trouwens een prachtuitslag. Tegen 2810 duiven tekenden zij voor 1e -17e -28e -37e - 45e en 6 prijzen van 10 ingetekende duiven.

Een seizoen om dik in te kaderen  met 13 x 1e tegen 15 augustus.
Dat de Walraves er keihard tegenaan gaan bewijst het getal 1e prijzen, waaronder 4 bij de jaarlingen en 9 bij de jongen , zonder daarbij de dubbelingen in te calculeren.
Het begon bij Boudewijn & Jürgen vooral goed te lopen vanaf einde mei. Hun schitterende reeks aan prijzen begon met Bourges van 26 mei, waarop zij in de Fondclub de 1e en 28e wonnen tegen 128d en provinciaal de  8e – 194e -272e tegen 859 d. van 4 ingezette jaarlingen .
In juni gingen zij op hun elan door met volgende uitslagen als voorbeeld !
9 juni uit Tours 131 jaarlingen  : 6-7-23 (3 /4)
24 juni Arras 101 jongen: 1-2-3-5-7-12-13-15-17-18-19…..(15/29)
24 juni Clermont 300 jongen: 2-6-7-8-9-12-25…(10/26)
24 juni Heidelberg 214 jaarlingen: 1-11-13-18-21-27… en provinciaal 1587 jl: 1-49-63-96-111-165….(8/18)
21 juli Dudelange 230 jongen: 1-5-12-13-21…(7/12)
28 juli Bourges 116 jaarlingen: 3-9-13 en provinciaal 1279 jaarlingen: 56-156-196 (3/6)
4 augustus Ablis 493 jongen: 8-12-13-25-27-46-57…..(12/16)
4 augustus 265 jongen uit Tours: 1-4-5-7-10-27 en provinciaal 2810 d: 1-17-28-37-45 en 6/10
De week daarop vlogen de jongen opnieuw Tours , verdeeld over 2 ploegen met volgend resultaat: 362 duiven: 1-20-53-74-103-117 (6/10) en in een andere vereniging 170 d: 16-17-31 (3/4).
In het weekend van 18 augustus was het volle bak duiven waken ten huize Walrave, de jonge duiven werden verdeeld over meerdere ploegen. De cijfers !!
Poitiers regionaal 96d : 1-2-3-21 en provinciaal 919d: 4-5-7-111 (4/4) met interprovinciaal tegen 1388d: 4-5-9-142 (4/4)
Tours regionaal 99d: 1-3-4-6-11-12 (6/6)
Ablis 534 jongen: 3- 41-59-60……(9/15)
Tours regionaal 219 d: 12-48 en provinciaal 1621d: 54-151 en 4 op 5
We eindigen met 28 augustus !
Ablis 377 jongen: 2-6-7-21-26-…..(7/12)
Tours 312 jongen: 2-62-66-74…….(7/18)
La Souterraine Fondclub 178 jongen: 1-11 (2/8) en provinciaal weer binnen de top-50 beginnend.

Tot zover onze kijk op enkele flitsen van uitstekende prestaties bij vader Boudewijn en zoon Jürgen Walrave uit Bredene….een naam om te onthouden in de komende jaren….Aan beiden alvast onze felicitaties niet alleen voor de 2 provinciale overwinningen, maar evenzeer voor hun schitterend seizoen 2007.