De geschiedenis van de Belgische duivensport - Pastoor Brusseel (Gijzegem, BE)

Pastoor Brusseel van Gijzegem was de laatste Belgische duivenliefhebber die de Commine-duiven kweekte en in 1952 praktisch totaal verkocht!

Vele beroemde Belgische duivenliefhebbers hebben hun suksessen te danken gehad aan de destijds wereldberoemde duiven van Charles Commine uit Leers-Nord.
In België waren er zelfs heel wat bijhuizen van Commine-duiven. De voornaamste opvolger was, Pastoor Brusseel van Gijzegem.
De Pastoor verkocht in 1952 praktisch de totaliteit van zijn hok. Hij behield een oude duivin en 5 late jongen van 1952, eerder om zich te amuseren dan om feitelijk nog aan  wedstrijden deel te nemen. En het is zo, dat Pastoor Brusseel tientallen aan de goede duiven heeft geholpen en dat men nu nog met zeer veel lof over de sportieve pastoor hoort spreken. Dit was zo bij Marcel Desmet ; en dit is nog het geval bij Norbert Durieu te Kortrijk, Robert Lefebure te Harelbeke en ook bij de Gebroeders Weyn te  St.-Niklaas, want Frans Weyn was een der beste vrienden van Pastoor Brusseel, omdat naar wij durven te veronderstellen, de jurist van de Belgische Duivenliefhebbersbond, nog een leerling van Prof. Uyttenhove (Pastoor Brusseel) is geweest.

De geschiedenis uit de doeken doen van wijlen Julien Commine zou in dit verband wel interessant zijn, maar omdat de duiven van de Pastoor identiek dezelfde waren van wat te Leers-Nord op de hokken aanwezig was, blijven wij bij Pastoor Brusseel, die altijd een toonbeeld van sportiviteit en een groot Belgisch Kampioen is geweest.
De periode waarover wij U spreken, loopt terug tot 1905 - 1910, toen Pastoor Brusseel nog professor Uyttenhove was en onder zijn leerlingen een zekere Charles Commine had die zoon was van de beroemde duivenkampioen Julien Commine. De prof. was toen reeds duivenmelker en slaagde er aldus in een vriend van den huize te worden van de wereldberoemde duivenkampioen Commine. Door dit feit is Pastoor Brusseel in het bezit gekomen van alle afstammelingen van de beste duiven van Commine en toen hij zich als pastoor te Gijzegem ging installeren, plaats die hij nooit heeft (willen) verlaten, ging hij van start met een raszuivere stam Commine-duiven.


De hokken van Michel Fache uit Poperinge

Wat waren nu eigenlijk die Commine-duiven of waar hadden ze hun oorsprong gevonden ?
Vooreerst aan een koppeling die bestond uit een duiver van Karel Wegge en een duivin van Michel Fache uit Westouter - uit « de 25 ». 
Over Wegge vindt men nadere biezonderheden in dit boek. Van Fache die een grote beroemdheid was willen wij vooraf volgende biezonderheid vertellen.
Het hok Fache ontstond in 1886 -1887, en waren tijdgenoten van Wegge. Zij waren eigenaars van een beroemd kweekkoppel, nl. een geschelpte duiver van een zekere Dedeurwaerder uit Pittem en een blauwe duivin van een zekere Delcroix uit Herseaux. Uit dit koppel werden 25 afstammelingen gekweekt en allen droegen de naam van « De 25 ».

Het is een dezer afstammelingen die Commine aan zijn Wegge-duiver koppelde en waaruit een serie duiven van zeer grote klasse is gesproten.
Uit voornoemde koppel werd een geschelpte witpenduiver genomen om te  koppelen aan een blauwe duivin van Meester Vandevelde uit Oudenburg, die een dochter was van zijn « Vuil Blauwe Duivin ». Dit nieuwe koppel is bij Julien Commine de ouders geworden van de wereldberoemde « Napoleon », die gedurende zeer vele jaren als de beste vlieger en kweker aangeschreven werd. Diezelfde « Napoleon » is de duif die Commine de eerste beroemdheid heeft bezorgd. Want « Napoleon » kreeg  slechts zijn naam alswanneer hij enkele jaren oud was en na zijn ophefmakende prestaties. Tijdens zijn opeenvolgende en jarenlange prestaties als vlieger, had hij geen andere naam dan « De Kleine Vuile Blauwe ». « Napoleon » werd dus tweemaal gedoopt.

Het is « Napoleon » die geschiedenis heeft gemaakt en het is ook « Napoleon » die later aan Pastoor Brusseel een beroemde naam gaf.
Maar Commine heeft ook benevens de stam vorming, nog andere kruisingen uitgevoerd.  En hier leggen wij de nadruk op de suksesvolle kruising die hij uitvoerde met duiven van Paul Sion uit Tourcoing, voornamelijk uit de « Oude Grijze » van Sion, of dezelfde die bij Charles Vander Espt was ingevoerd en bij nog verscheidene andere, zoals een Dokter Bricoux, enz.

De « Oude Grijze Sion », was een produkt uit kruising Vander Espt x Vandevelde.
Andere beroemde kampioenen hebben bij Pastoor Brusseel duiven gehaald en er schitterend in kruising mede gelukt. Wij citeren o.m. in 1938 : Dr. Bricoux uit Jolimont ; in 1949 : Charles Commine (zoon van Julien Commine) die toen in Halewyn, Noord-Frankrijk, woonde ; en Marcel Desmet uit Waregem, die zijn 4e prijs nationaal Cahors kweekte uit een duivin van Pastoor Brusseel.

Met de praktisch totale verkoping van de 109 duiven van Pastoor Brusseel, die op 11 november 1952 door « De Belgische Duivensport » werd ingericht, werden de nog zuivere Commines verspreid. Ongelukkig kende deze verkoping niet de zeer hoge opbrengst. Voor Pastoor Brusseel was het echter een troost dat in de jaren die volgden, zeer velen, mooie uitslagen met « zijn » duiven wisten te behalen.