KBDB verkiezingen 2011: programma Luc Delbaere en Luc Willem voor de afdeling West-Vlaanderen

Met de verkiezingen 2011 in het verschiet vinden wij het nodig om het huidige hoofdbestuur van de KBDB West-Vlaanderen nog even voor te stellen.

De huidige voorzitter de heer Gilbert Catrysse is gezien zijn leeftijd niet meer herkiesbaar en wenst zijn jarenlange ervaring verder door te geven aan zijn huidige mede-mandatarissen. Hij stelt dan ook zijn volle vertrouwen in hen en steunt hen hierin volop.

De heer Luc Delbaere (reeds 12 jaar actief in de KBDB) huidige secretaris zit reeds sinds 1969 in het bestuur van de Ware Vrienden Wingene en is daarbij reeds sinds 1996 in het bestuur van de Brugse Barcelona club, waarvan 12 jaar als secretaris.
De heer Luc Willem (reeds 10 jaar actief in de KBDB) huidige ondervoorzitter, zit reeds sinds 1972 in het bestuur van Fondclub Gistel en doet daarbij de coördinatie van verschillende kampioenschappen; waaronder Grand Slam (Marathon – Decathlon – Superprestige – Champions League …) en nu recent ook het kampioenschap van de Zwalmvallei.

Zoals je kan merken zijn wij beiden actief bezig met de duivenwereld en pogen we voor iedereen (wat niet altijd mogelijk is) het onderste uit de kan te halen. We zijn dus beiden herverkiesbaar en wensen zoals in het verleden, steeds open te staan voor de wensen en ideeën van de liefhebbers en de lokalen.

We zijn geen dictators zoals we door enkelen werden omschreven maar we zijn een tussenstap tussen jullie liefhebbers en het bestuur hogerop in Halle. Alle wensen en verzuchtingen worden besproken in een algemene provinciale vergadering deze worden genoteerd, opgevolgd en daar waar nodig verdedigd in de beheerraad in Halle. We dienen evenwel op te merken dat onze Provincie slechts 1 stem heeft op de 10 zodat niet alles zomaar kan worden aanvaard en uitvoerbaar is. We zijn niet voor holle woorden en voorstellen allerhande die toch niet kunnen worden waargemaakt. We spreken uit jarenlange ervaring.

Daarom vragen wij, Luc Delbaere en Luc Willem, terug jullie stem om verder de duivensport te dienen in het belang van iedereen.