Persbericht van de adviescommissie elektronische constatatiesystemen - KBDB

Ter informatieve titel - Software versies clubmasters seizoen 2011

* BRICON usb-master versie BE-12 Update 0x0D
* Tauris versie B1.9M
* Unikon versie v3.85
* Benzing versie BE-1.2a 4.4
* Tipes versie V1.10

Alle clubmasters en Unikon slaves die gebruikt zullen worden in 2011 moeten voorzien worden van een keuringszegel 2011 van de K.B.D.B.

De firma Mega heeft geen clubmaster aangeboden voor 2011.

Er kan in België bijgevolg in 2011 geen enkele Mega clubmaster gezegeld worden met keuringszegel 2011 van de K.B.D.B.

De Mega clubmaster kan dus ook niet gebruikt worden in België in 2011.

De Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen