Skip to main content

Wilfried De Meester-Van Hoorebeke - Lovendegem (BE) verliezen Interprovinciale winst uit Bordeaux, door eigen stomme fout!

‘Hoe kon ik toch zo stom zijn’…. Het zijn de woorden van een duidelijk geëmotioneerde Wilfried De Meester uit het Oost-Vlaamse Lovendegem, bij het openen van de klokken van de ‘interprovinciale’ vlucht uit Bordeaux van het afgelopen weekend op 26 juni.

Gezien de liefhebbers van Oost- en West-Vlaanderen blijkbaar nog altijd ‘persona non grata’ zijn op de zogenaamde ‘internationale’ vlucht uit ‘Bordeaux Télévie’… organiseerde de ‘Interwestvlaamse’ dan maar voor het 2° jaar op rij, zelf een ‘interprovinciale vlucht’ vanuit Bordeaux voor de liefhebbers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen. In feite te gek voor woorden… dat beide voornoemde provincies niet aan  de ‘internationale Bordeaux Télévie’ mogen deelnemen… (waardoor op de keper beschouwd, in feite enkel de titel ‘interprovinciaal’ (voor België) en ‘Euregio’ (ipv internationaal) op zijn plaats zou zijn als betiteling van die vlucht…), als je ziet dat de zege reeds herhaaldelijk in de Nederlandse provincie Zeeland viel, die aan de grens van zowel Oost- als West-Vlaanderen paalt… ! Raar ook dat men voor de organisatie van vluchten op ‘nationaal vlak’ zo graag van vluchten op de ‘westenlijn’ wegtrekt richting midden en oostkant (zie Montélimar en Orange)… en dat men dan voor een Bordeaux (gelegen op de westenlijn), de beide westelijke provincies (zeg maar: de ‘beide Vlaanders’) gaat uitsluiten van deelneming! Niet verwonderlijk dat de ‘Vlaamse liefhebbers’ zich daar vragen bij stellen… en dan zelf maar hun ‘vluchtje’ op eigen houtje gaan organiseren. Zaken die alleen leiden tot nog meer versnippering, en meer vluchten… in tijden dat meer en meer zou moeten gedacht worden aan ‘inkrimping’ van de vluchtkalender! Als je ziet dat de ‘Bordeaux Télévie’ een pak meer duiven aan de start krijgt dan onze ‘nationale Orange’ in datzelfde weekend… waarvoor in de Vlaanders ook een sterk ‘tanende interesse’ is… dan lijkt de keuze ons snel gemaakt! Al vernamen we zopas uit zeer betrouwbare bron, dat de organisatoren van Orange volgend jaar voor een andere ‘losplaats’ zouden opteren, in de hoop zo ‘hun vel’ nog enigszins te redden. Werk aan de winkel dus voor onze ‘nationale preses’ van het ‘Sportcomité’ de heer John Goegebeur !
Terug naar de actualiteit nu… want de interprovinciale Bordeaux werd er op weergebied eentje om in te kaderen… schitterend zomerweer, met lichte kopwind… ideaal dus om de sterkste en beste duiven op het voorplan te krijgen. In ‘Fondclub Eeklo’ ging de zege naar Jean-Pol & Björn Van Kerckvoorde uit Lovendegem… een zege die ze een stuk ‘cadeau’ hebben gekregen van hun dorpsgenoot Wilfried De Meester. Hoe zit de vork nu feitelijk aan de steel…

Wilfried… ondertussen zowat 80 lentes jong… is in de streek een zeer graag geziene ‘volksfiguur’, een zeer aimabel en sportief man, maar vooral een ‘fijne’ duivenliefhebber. Vooral een man die met dieren kan omgaan… zo werd hij vroeger nog ‘kampioen van België’ met zijn honden, in de ‘hondendressuur’… en is hij vandaag de dag nog een ‘meester bijenkweker’… een ‘imker’ uit de oude doos.
Ook met de duiven kan Wilfried aardig zijn mannetje staan. Hij keek dan ook op geen stuiver om zijn hokken te bevolken met het allerbeste uit onze sport… met onder meer duiven rechtstreeks Gaby Vandenabeele, Marcel Aelbrecht, Etienne De Rauw enz… Zijn liefhebberij is echter … duiven zien toekomen van de vluchten… vandaar dat hij vaak met een vrij respectabel aantal duiven naar de vluchten durft te trekken. Zo had Wilfried dit weekend al zijn jaarduiven ingemand voor de nationale Argenton… 41 stuks in totaal… en had hij 24 oude duiven op de interprovinciale Bordeaux ingezet. Misschien er volledigheidshalve nog aan toevoegen… de jaarlingen vertoeven op een hok apart, terwijl de Bordeauxduiven op een ander hok gehuisvest waren. Nu… het is bij Wilfried steeds gezellig toeven… alles mag niets moet… de ‘letters’ waren ook nu op post… eerst om de duiven van Argenton te zien arriveren, later op de dag om deze vanuit Bordeaux op te wachten. Tegen het tijdstip van Bordeaux waren er wel enkele jaarlingen uit Argenton die nog op het appel ontbraken. Om niet steeds maar op en af naar zijn hokken te moeten rennen voor die ‘te laat komers’… bevonden de jaarlingen met hun duivinnen zich ‘los’ op het hok. De jaarlingen vliegen dan gewoon hun hok binnen, zonder dat Wilfried er zich meteen nog moet om bekommeren. Zo hadden zich rond het tijdstip dat de eerste Bordeauxduiven werden verwacht, reeds een 4-tal nakomende jaarlingen aangemeld… die op hun hok waren binnen gedoken.
Wilfried, die zich tussen de ‘letters’ had genesteld… hoefde dus niet eens naar zijn hok te gaan… als hij zag dat het om een jaarling ging. Het bleef angstvallig lang wachten op de aankomst van een eerste Bordeauxduif... tot Wilfried op zijn elektronische klok ging kijken om te zien hoe lang het nu al geleden was dat zich nog een duif had aangemeld. Groot was zijn verbazing toen hij zag dat op zijn ‘elektronische klok’ een ‘Bordeauxduif’ stond geregistreerd. Het duifje was geklokt om 18u22’03”… doch de klok wees ondertussen richting 20u30, en niemand die een Bordeauxduif had opgemerkt! Die was ook nergens op zijn hok te bespeuren… toch was de Bordeauxduif reeds lang ‘gewassen en geschoren’ alvorens ze door Wilfried uiteindelijk werd ontdekt… op het  hok van jaarlingen! Na toepassing van het ‘nationale sportreglement’  diende men de duif dus terug te zetten naar de kloktijd van de ‘controlegummi’ om jawel 20u30… wat nog goed was voor een 4° prijs op lokaal vlak!
De 1° prijs gaat nu naar zijn dorpsgenoten die hun duif om 19u05 klokten, dus om en bij de 45 minuten later dan de duif van Wilfried!
‘Hoe kon ik nu zo stom zijn’… om in tussentijd niet eens op mijn elektronische klok te gaan kijken, of om eens op het hok te gaan zien welke achterop komende jaarlingen zich  nu precies hadden aangemeld… dan zou ik gezien hebben dat deze ‘Bordeaux’ op het verkeerde hok van de jaarlingen was binnen gelopen! Eigen schuld, dikke bult uiteraard… en niks meer aan te veranderen, al was Wilfried er zelf het hart van in. Temeer als achteraf blijkt dat niet alleen de winst op lokaal vlak verloren ging… maar dat zijn duif ook de 1° prijs Interprovinciaal Bordeaux zou behaald hebben… meer zelfs, de ‘SNELSTE’ duif zou geweest zijn op ‘internationaal vlak’ die te Bordeaux zijn gelost deze bewuste 26 juni, met een behaalde snelheid van 1.085 m/min! Driemaal jammer dus…

-De ‘BORDEAUX’ B08-4276703
Een duif met een droompedigree… met een combinatie ‘De Rauw-Sablon’ x ‘Aelbrecht’… het zat hem met andere woorden in het ‘bloed’.
Langs vaders zijde komt hij uit een rechtstreekse Etienne De Rauw, Lebbeke (De Rauw-Sablon) uit de ‘Etienne’ B06-4361305… zelf zoon van de ‘Blauwen 914’ B04-4019914, rechtstreeks Marcel Aelbrecht en broer van de ‘beste duivin 2004’ en ‘beste doffer 2005’ bij M.Aelbrecht (uit de sterkweker ‘Perpignan 065/97’ x ‘Dochter Limoges 043/03’ De Rauw-Sablon’) x de ‘Blauwe Kweekster’ B05-4372641 (dochter van de ‘Paul 650/04’ De Graeve-Van Geert, maar 75% De Rauw-Sablon’… gekoppeld aan ‘Dochter Limoges 001/03’ De Rauw-Sablon).
De ‘Moeder Bordeaux’ B07-4027809 werd gekweekt uit 2 rechtstreekse Marcel Aelbrechtduiven, namelijk… de ‘Blauwen Marcel’ B04-4436989 (komende uit ‘Broer 1° Nat Perpignan 550/96’ x ‘Blauw 041/03’ welke een kruising is van de toplijnen ‘Crack’ Aelbrecht x ‘Limoges’ x ‘Smallen’ De Rauw-Sablon) x ‘Blauwke Aelbrecht’ B05-4112914 (dochter van de topkweker,duiver ‘Camiel Haeck 545/96’ x ‘Blauw Wouters-Coremans’ 299/04).
De ‘Bordeaux’ won vorig jaar als jaarling prijs vanuit Chateauroux-Argenton en Tulle met o.a

Chateauroux   731 d. 31
Argenton      783 d. 253
Dit jaar als 2-jarige won hij tot dusver uit Vierzon, Brive en nu dus Bordeaux
Brive         623 d. 134
Bordeaux     normaal 1° Interprov… nu slechts 4° lokaal!!!

Wilfried is echt enkele dagen van ‘zijn melk’ geweest van dit voorval… de mooiste zege uit zijn carrière die hij door ‘eigen onachtzaamheid’ zomaar uit handen heeft gegeven! De zege op interprovinciaal vlak zal hierdoor nu meer dan waarschijnlijk naar Marc Pollin uit Snellegem gaan! ‘Moet ik daarvoor 80 jaar geworden zijn… om dergelijke ‘kemel’ te schieten’, om dergelijke onvergeeflijke ‘flater’ te begaan’… klonk Wilfried gisteren nog, het heeft me al enkele ‘slapeloze nachten’ bezorgd! Nee, ik denk niet dat ik deze week duiven ga inkorven… ik moet nog eventjes ‘bekomen’ van dit voorval! Begrijpelijk… gelukkig heelt ‘tijd’ alle wonden… en zullen we weldra opnieuw de joviale en immer sympathieke Wilfried in ons midden mogen begroeten… maar zijn ‘Bordeauxzege’, die is hij wel kwijt!