Kenji Schmitt - Averbode (BE) Met een ‘degelijke planning’ bouwen aan de toekomst!

Je bent jong, en je wil wat bereiken in het leven… het is de normale gang van zaken, al liggen de ambities tussen de individuen onderling soms mijlenver uiteen. Zeker binnen onze duivensport… waar een mens niet alleen rekening moet houden met de verschillende disciplines waarvoor men enige ambitie kan koesteren…

... ook het feit dat je als volkomen ‘leek’ in het vak, van meet af aan tussen de gevestigde waarden (zonder van volleerde ‘profs’ te spreken) wordt gegooid, en waar u zich meteen ‘mag bewijzen’… geeft soms een ander tot verkeerd beeld, dan de echte realiteit. Duivensport is vaak een werk van jaren… van veel kweken en nog strenger selecteren… het is dan ook als ‘beginnend liefhebber’ of als ‘jongere’ geen sinecure om de vaak ‘steile ambities’ meteen kracht bij te zetten. Misschien ook één van de hoofdredenen waarom jongeren nog nauwelijks de weg naar onze duivensport vinden. Wie in de duivensport van start gaat… minstens een halve tot ganse dag van huis is… wegens werken om den brode… heeft het zeker niet makkelijk tegen het gros aan liefhebbers dat een ganse dag ter beschikking heeft om aan zijn duiven te besteden… om dan nog te zwijgen over het kostenplaatje, het gebrek aan ervaring, het ontberen van een echt ‘stammetje’ duiven waarop je kan terugvallen… het zijn losweg enkele factoren die aantonen dat ‘jongeren’ en ‘beginners’ in onze sport het echt niet makkelijk hebben om zich tussen de gevestigde waarden te nestelen. Alleen de echte ‘survivors’, de echte ‘volharders’ gaan door… het zijn dan ook niet zelden dergelijke ‘doorzetters’ die men al even vlug met grote regelmaat in het koppeloton zal terug vinden… die zich na nauwelijks enkele jaren in de debatten met de ‘echte toppers’ gaan mengen.

Eén van die jeugdige enthousiastelingen is zeker ene Kenji Schmitt uit Averbode… één van die talentrijke jongeren… die zich op nauwelijks enkele jaartjes tijd, reeds uitvoerig in de kijker wist te spelen! We weten niet of de leeftijd of het geboortejaar er wat mee te maken heeft… doch Kenji is met zijn 23 lentes, een leeftijdgenoot van meerdere ‘sportgrootheden’ van dit moment… denken we maar aan een Wayne Rooney, een Lionel Messi die ‘wereldtoppers’ zijn in het voetbal… Kenji lijkt het zelf ook helemaal te gaan maken… maar dan wel in de duivensport! Al heeft hij het zeker niet makkelijk om zijn hobby naar behoren uit te oefenen… om zijn ideeën in de realiteit om te zetten. Hij is namelijk om den brode tewerk gesteld in de ‘Duracell’ in een ploegensysteem… alles behalve ideaal dus. Al kan hij bij ‘Duracell’ beslist wel wat duivenwijsheid opsteken van Pascal Ariën (jawel van Verrect-Ariën)… die er één van zijn ‘chefs’ is! Nu, een echte ‘beginneling’ kunnen we Kenji nu ook weer niet noemen… want zijn eerste duifjes bekwam hij met zijn ‘eerste communie kostuumpje’ toen hij nauwelijks 6 jaar was. Spelen was er aanvankelijk nog niet bij… maar de eerste banden in de relatie ‘melker- duif’ werden toen wel reeds gesmeed! De komst van het nieuwe millennium luidde ook voor de duivenbelevenis van Kenji een nieuw tijdperk in… in 2000 nam hij namelijk voor het eerst deel aan wedvluchten (op de snelheid)… wat hem meteen een klinkende overwinning (lees: 1° prijs) en meerdere kopprijzen opleverde… toen nog op zijn hokjes te Aarschot. Eind 2005 verhuisde hij dan naar Averbode waar hij op zijn huidige locatie een ‘nieuwe start’ nam in 2005! Vanaf dan ging de aandacht niet langer naar de snelheid met oude, jaarse en jonge… maar ging hij zich volledig toeleggen op de ‘nationale vluchten’ voor jonge duiven! Het moet gezegd… met overweldigend succes! Want in zijn eerste jaar op deze nationale fondvluchten voor  jonge duiven (in 2005) won Kenji lokaal meteen de 2° + 3° Asduif… enkel ‘maestro’ Gommaire Verbruggen kon hem hier voorafgaan! In 2006 deed hij nog beter en won onder meer 4° Nationaal Argenton… de trein zat meteen op het goede spoor. Toch ondervond Kenji toen reeds de eerste tekenen van ‘afgunst’ van zijn ‘oudere’ collega duivenliefhebbers! Zielig toch… in plaats van ‘jongeren’ te steunen, hen te feliciteren met hun behaalde prestaties… vinden bepaalde individuen het nodig om afbreuk te doen aan geleverde prestaties van concurrenten… sportief is anders… en dan zijn dit veelal de mannen die op de eerste rij vol ‘verwondering’ staan omdat er ‘geen nieuwe duivenliefhebbers’… laat staan, jongeren’… nog de weg naar onze sport vinden. Ook Kenji mocht aanhoren dat met jonge duiven spelen de ‘makkelijkste’ (?) weg is om succes te halen in de duivensport… daar heb je geen ‘goede duiven’ voor nodig! Misschien had hij zijn criticasters moeten vragen waarom ze dan zelf niet het ‘zaakje’ simpelweg kwamen oprollen… als het toch allemaal zo simpel is, of ‘vanzelf’ gaat… want als ze daar niet in wisten te slagen moest het met de kwaliteit van hun duiven wel ‘heeeeel erg’ gesteld zijn… of niet soms? Hen een ‘koekje’ bakken van ‘eigen deeg’… noemen ze zoiets bij ons! Kenji was dergelijke uitspraken zo beu als ‘koude pap’… doch, langs de andere kant vormden ze ook de motivatie om die ‘criticasters’ eens lik op stuk te bezorgen. Hij smeedde namelijk het plannetje om in 2007 een 2-tal jaarse duivinnetjes tussen zijn jonge duiven te posteren, en mee in te zetten op de nationale vluchten. De eerste maal dat ze ‘voor prijs’ de mand in gingen wonnen ze meteen de 1° + 2° prijs… om enkele weken later op de ‘nationale Argenton’ te schitteren met een 1° + 99° Nationaal tegen 5.927 jaarlingen van 2 gekorfde duiven… in koerstermen zou men spreken van ‘antwoorden met de benen’… in duiventermen kan men gewagen van ‘antwoorden met de vleugels’… de enige en beste manier om criticasters de mond te snoeren!

Opbouw van de kolonie
Door werkomstandigheden legt Kenji zich noodgedwongen toe op het nationale spel met de jonge duiven… zeg maar op jaarbasis… 9 à 10 weken ‘vlammen’ van begin Juli tot de eerste week van September of de afsluitende Gueret! Duivensport op het ‘scherpst van de snee’… tegen de allergrootste concurrentie op nationaal vlak! Kenji, verstandig als hij is… weet als geen ander dat je enkel uw mannetje kan staan op dergelijke nationale klassiekers met duiven van echte ‘topklasse’! Dergelijke ‘clash der titanen’ is als een ‘battle of the strongest’… waarin enkel de beste kans maakt om te winnen! Eerste vereiste… de ‘klasse ‘van de duiven die het moeten waarmaken… tweede vereiste… een oerdegelijk spelsysteem die toelaat het maximum uit de duiven te halen… hen als het ware hun ‘genetisch bepaalde prestatiegrens’ laten overschrijden!
Op het kweekhok zitten o.a. 7 stamduiven van 7 verschillende tophokken, 2 nationale winnaars, 1 provinciale winnaar, provinciale en lokale asduiven, 1ste prijs winnaars, kinderen van nationale en provinciale winnaars, kinderen van nationale en provinciale asduiven, kinderen van olympiade duiven! Gewoon omdat het als een paal boven water staat dat ‘winnaars’ uit ‘winnaars’ afstammen… wie dat nog niet begrepen heeft, zal het nooit lang uitzingen aan de top van het duivensportgebeuren… laat staan dat hij de ‘top’ ooit zal bereiken! Duiven die naar namen luisteren als een Gommaire Verbruggen, P&G Claes, Kees Bosua, Kris Cleirbaut, Gaby Vandenabeele, Vos-Jennes, Swa Everaerts, Hasendonkx Jos, Schroyen Ferdinand, Peeters Fabienne, Guisson-Vanbrabant, Marcel Sangers, Jespers-Vanderwegen, Verreckt-Ariën, Lemmens-Hild en een PiPadoffer, een zuivere Engels…
Een collectie met naam en faam… die in hoofdzaak gekruist wordt met de aloude toplijn op de hokken Kenji Schmitt, deze van de ‘Xena’… een echte stammoeder, een super kweekduivin! Reeds tot in de 5e generatie werden hieruit machtige 1° prijsvliegers… echte ‘winnaars’ gekweekt! Een kweeklijn om te koesteren. Ondanks de ruime mogelijkheden die zijn huiding hokbestand biedt, blijft Kenji op de loer liggen om links of rechts nog versterking binnen te halen… denkend aan de toekomst. Nu reeds bezig zijn met de uitbouw van de kolonie naar 2011 toe, met de samenstelling van het kweekhok… het toont de gedrevenheid waarmee Kenji zijn hobby uitoefent. Zou dit niet het kenmerk zijn van heel grote kampioenen? 

Spelmethode
Het probleem bij veel liefhebbers, zeker bij jonge liefhebbers of beginners in het vak… is dat zij teveel willen. Ze willen schitteren op alle vluchten in alle disciplines en dit zo mogelijks met oude, jaarse en jonge duiven. Wie voor huisje, tuintje en gezinnetje moet zorgen… en daarbij door de week ook nog uit werken moet… kan dit onmogelijk blijven bolwerken. Eén van de redenen waarom zo weinig jongeren nog de weg naar onze duivensport vinden, of vervroegd afhaken. Nochtans… het kan ook anders… daar is Kenji Schmitt een perfect voorbeeld van. Hij wil genieten van alle ‘geneugtes’ van het leven… en daar is de duivensport er één van. Anderzijds wil hij, ‘wat hij doet’… ook ‘goed doen’! Half werk is niet aan hem besteed! Hij lijkt dan ook een perfect evenwicht gevonden te hebben tussen familie, werk, vrije tijd en duivensport… door zich te gaan ‘specialiseren’ in één  bepaald spelonderdeel… de nationaals met jonge duiven. Daarom ook dat hij op jaarbasis slechts tussen de 9 à 11 weken aan wedstrijden deelneemt… maar dan wil hij er ook staan… wil hij tot de uitblinkers behoren… wil hij ‘winnen’! Een opzet en ambitie waarin hij ieder jaar opnieuw perfect lijkt te slagen. Er wordt veel tijd en energie gestoken… de resultaten mogen dan ook gezien zijn!
Hij doet het ieder jaar opnieuw,  met een 60-tal jonge duiven… terwijl er tussen de jongen ook een handvol jaarse en/of oude duivinnen vertoeven, die vanuit het jonge duivenhok worden gespeeld.

Eind mei wordt gestart met het opleren van de duiven… en wordt er opgebouwd naar de eerste nationale confrontatie van het seizoen toe… de nationale ‘Bourges 2’ van eind juli… toch de ‘topklassieker’ bij uitstek op nationaal vlak voor de ‘halve fond’! Tot een 2 à 3-tal weken voor Bourges blijven de geslachten gewoon bij elkaar zitten op de hokken. Dan pas worden ze gescheiden en gespeeld volgens het principe van de ‘schuifdeur’! Mochten de oude en jaarse duivinnen ‘lebische’ neigingen vertonen, of een koppel vormen met een jonge doffer… dan kunnen ze gewoon met een nestje komen naar believen. Dingen waar Kenji zich allerminst zorgen om maakt… waarom zou hij ook… want zijn ‘Joy’ won in 2007 de 1° Nationaal Argenton 5.927 jaarlingen op 2 dagen broeden… zij vormde een ‘trio’ met een ander jaarse duivin en een jonge doffer!
Wie de ‘nationaals’ met jonge duiven wil afwerken, doet dit niet alleen best met duiven in optimale conditie, maar ook met een optimale vleugelstand… Daarom worden de duiven hier te Averbode verduisterd tot zowat 21 juni… een 2-tal weken voor Bourges gaan dan de lichten aan. Tegen dat de nationaals eraan komen worden ook de trainingen duchtig opgevoerd. Zeg maar dat de ‘pees’ er wordt opgelegd… niets wordt aan het toeval overgelaten. Tot 1 week voor Bourges wil Kenji dat zijn duiven ongeveer 3 uur trainen rond het hok… en worden er nog enkele extra ‘lapvluchtjes’ en/of ‘midweekvluchten’ ingelast! De laatste week voor Bourges gaat Kenji iedere dag met zijn duiven op pad, en als het weer het toelaat… probeert men de duiven iedere dag te gaan lappen tot een afstand van ongeveer 100 Km… er wordt dan wel niet meer rond het hok getraind gedurende die week.
Een aanpak die toch wel voor een serieus ‘energieverbruik’ zorgt bij de jonge duiven! Daarom dat we even peilden hoe Kenji ervoor zorgt dat de duiven met ‘volle brandstoftank’ de mand ingaan voor hun ultieme opdracht… en die is nog altijd… topprestaties neerzetten op de ‘nationale vluchten’!
Als voeding krijgen de een mix van de mengelingen van ‘Matador’ en ‘Mariman’… vooral de vetrijke granen de laatste dagen voor de inkorving spelen hierbij een hoofdrol. Verder worden de duiven dagdagelijks ondersteund met een gamma producten van Belgica-De Weerd, Herbots animal products en ‘eiwitpoeder’ van Performance. Allen conditieondersteunende producten… zeker geen medicatie… want die schuwt Kenji als de pest. Duiven met een dergelijk trainingsritme hebben eerst en vooral een ‘grote natuurlijke gezondheid’ nodig, met de nodige ‘natuurlijke weerstand’! En die bereik je niet met veel medicijnen… integendeel… wie dergelijk trainingsschema erop nahoudt duwt met overmatig medicijngebruik zijn duiven week na week, dieper en dieper in de put! Men bereikt met andere woorden net het omgekeerde effect van hetgeen men beoogt… daarom dat hier enkel behandeld wordt na consultatie en/of op advies van een gespecialiseerd dierenarts! Na een ‘nationale vlucht’ krijgen de duiven enkel een ‘Belga-Magix’ tegen ‘tricho’… en wordt er meteen werk gemaakt van de recuperatie… waarna men opnieuw met de ‘conditieopbouw’ naar de volgende vlucht toe kan beginnen!

De ‘jeugd’ en de ‘duivensport’
Nu we toch bij één der jeugdige kampioenen van ons land zijn… maken we meteen gebruik om even navraag te doen hoe Kenji denkt dat het komt… dat nog zo weinig jongeren de weg naar de duivensport vinden? Eén der hoofdredenen is zeker en vast het feit dat de duivensport een zeer ‘slecht imago’ heeft bij de jeugd… maar niet alleen bij de jeugd, stelt Kenji! De duivensport moet zeer dringend zijn ‘PR’ beter gaan verzorgen! De duivensport heeft meer ‘uitstraling’ nodig… bij de voorstelling van de duivensport naar de buitenwereld toe… moet de nadruk vooral liggen bij het feit dat een duivenliefhebber een echte ‘topmanager’ is op zijn eigen hok… een ‘toptrainer’ voor zijn atleten! Dit bereik je niet door op TV een ‘oude man’ te tonen, met oude versleten stofjas, sigaret scheef in de mond of klevend aan de bovenste lip… die amper deftig ‘nederlands’ kan praten… laat staan dat hij al een zinnig woord kan vertellen over de duivensport zelf! Geen wonder dat de buitenwereld dan met de duivensport lacht… of ze bestempeld als een ‘sport voor oude mannekens’! En daar bovenop heb je nog dat eeuwig durende probleem van de ‘jalouzie’ binnen de duivensport zelf! In plaats van mekaars te prestaties te waarderen of te bewonderen… of elkaar eens te feliciteren na een mooie prestatie… blijft het gros van de liefhebbers maar zeuren over allerlei randfenomenen, uitvluchten zoeken om eigen falen te verdoezelen… en in het ergste geval, de prestaties van sportgenoten afbreken of met de grond trachten gelijk te maken! Wat denkt u dat een buitenstaander over onze duivensport moet denken als hij dergelijke zaken allemaal moet aanhoren? Wat een ‘zielige sport’… en gelijk heeft ie!
Zo hoor het ook eens van een ander… van een jongere die zich tussen de grijze massa door een weg wist te banen naar topsuccessen binnen de duivensport. Op zijn manier… zich via specialisatie concentrerend op de ‘nationaals’ voor jonge en oude duiven van eind juli en augustus… wist hij zijn ‘doelstellingen’ om te zetten in klinkende prestaties, met als absoluut hoogtepunt uiteraard de nationale zege uit Argenton jaarlingen van 2007! Iets waar velen enkel kunnen van dromen! Proficiat Kenji… en doe zo verder!

Beste  uitslagen 2006-2009
Er wordt enkel gedurende een 9-tal weekends per jaar aan wedvluchten deelgenomen!

Gueret Nat Zone C    2.735 youngsters: 15-24-52-89-120-485-545-563-646 (9/9) 100%
Argenton national    14.534 youngsters: 4-34 etc… (8/11) 73%
Le Mans provincial    1.032 youngsters: 10-12-28 etc… (8/14) 57%
Sens            388 youngsters: 5-7 etc… (7/10) 70%
Welsh one lof race:     8 (1/1) 100%
Dudelange         172 yearlings : 1-2 (2/) 100%
Dudelange         756 youngsters :3-4-5-30-51-57-68-69-71 etc… (13/42) 31 %
Dudelange         622 youngsters :3-4-13-14-32-36-38-41-63 etc… (23/43) 54%
Dudelange         100 yearlings : 3- 4-11 (3/3) 100%
Pithiviers         198 youngsters :3-5-6-10-11-13-14-17 etc… (18/27) 67%
Argenton national    5.927 yearlings : 1-99 (2/2)
Argenton Club       492 youngsters 2-5-6-10-13-27-31-32-43-48 etc…. (18/26) 69%
Soissons          270 youngsters: 1-4-6-7-27 etc… (13/25) 52%
La Souterraine Club    430 youngsters 1-7-8-9-11-12-40 etc… (12/24) 50%
La Souterraine Nationalc 5.105 youngsters: 9-38-40-42-57-71-270-486-567 etc….
Gueret Club        226 youngsters: 2-5-6-12 etc… (7/17) 41 %
Pithiviers         189 old :    3 (1/1) 100%
Pithiviers         333 youngsters :1-4-7-18-19-20-31-32 etc…
Pithiviers         298 yearlings : 1-29-30-31-60 (5/5) 100%
Pithiviers        1.296 youngsters: 1-27-31-51-53-97-99-106 etc… 24/45 53%
Bourges club        157 yearlings : 5-8 (2/5) 40%
Bourges club        688 youngsters 3-5-6-10-28-48 etc..
Argenton club       414 youngsters 1-2-7-8-11-16-21-28-32-37 etc… (20/35) 57%
Melun           159 yearlings : 2-6-8-9-25 (5/6) 83%
Melun           171 youngsters: 3-4-5-6-7-8-9-15-16-17-18 etc…(25/34 )74%
Soissons          367 youngsters: 2-6-9-10-12-18-24-25-27 etc…(24/32) 75%
La souterraine club     65 yearlings : 1-2-9 (3/5) 60%
La souterraine club     456 youngsters: 3-4-12-20-23-41 etc… (14/33) 42%
Gueret club        314 youngsters 4-5-14-15-16-19-21-23-29-32 etc…(18/33) 54%
Gueret national     2.608 old:    7-60-65-108-137-203 (6/6) 100%
Pithiviers         249 youngsters: 3-7-11-12-19-25 etc…(18/34) 52%
Bourges club        255 yearlings: 2-4-77 (3/3) 100%
Pithiviers         104 youngsters: 1-4-7-11 etc… (15/21) 71%
Argenton club        50 yearlings: 2-3-9 (3/3) 100%
Argenton national    6.444 yearlings: 82-120-435 (3/3) 100%
Argenton club       525 youngsters: 3-5-13-16-19-26-27-35-41-59 61-62-63-67-74 etc… (21/31) 67%
Argenton national    23.921 youngsters: 224-272-460-557-606-805-853-1128-1272-1650-1696-1731-1738-1883-2218 etc...  (20/31)


‘Top-10’ Resultaten 2005-2009
1°  Nationaal Argenton jaarlingen 2007
1° provinciaal Gueret oude 2008.
1°  kampioen fond jonge duiven club 2006.
1° kampioen fond jonge duiven club 2005.
1° asduif fond jonge duiven club 2008.
1° asduif fond jonge duiven club 2007.
1° asduif fond jonge duiven club 2006.
1° provincie Brabant Bourges der jongeren 2008.

2° asduif nationaal jonge Cureghem-centre 2008.
2° beste oude duif van België nationale vluchten 2008.
2° wissel beker Dr. Mertens 2006 fond jonge duiven.
2° Nationaal Argenton jongen zone c 2006.
2° asduif Arr. Leuven fond jonge duiven 2007.
2° gouden vleugel nationale vluchten 2005.
2° provincie Brabant Bourges der jongeren 2005.
3° Nationaal Gueret oude zone c 2008.
3° gouden vleugel nationale vluchten 2005.
3° provinciale asduif KBDB grote hafo 2008
4° Nationaal Argenton jongen 2006.
6° beste jonge duif van België nationale vluchten 2008.
7° nationaal Gueret oude 2008.
8° Nationaal kampioen fond jonge duiven KBDB 2006.
8° superstar vd maand augustus fond “De Duif” 2007 België.
8° Nationaal La Souterraine jonge zone C 2007.