Mathias De Witte (Puivelde-Belsele, BE) is 1° Nat Kampioen ‘Kleine Halve Fond’ Jonge KBDB 2009

Mathias De Witte (27 j) is één van die jeugdige aanstormende talenten uit onze nationale duivensport. Al kreeg hij de successen niet zomaar in de schoot geworpen… maar zijn die eerder het resultaat van doordachte investeringen, zeg maar… investeringen in ‘topklasse’!

En dat deze een ‘conditio sine qua non’ vormt om tot topprestaties te komen in de duivensport, is zonder twijfel het best bewaarde ‘publieke geheim’. De gedane investeringen hebben Mathias De Witte alvast geen windeieren gelegd, maar zorgden ervoor dat hij zich de  jongste seizoenen in de nationale kijker wist te spelen, door in 2007 als 2° Prov Kampioen Halve Fond bij de Oost-Vl. Jeugdclub te worden afgevlagd, in 2008 met zijn superduivin ‘Mega Mindy’ de 1° Prov Asduif Halve Fond Jonge KBDB te winnen… en nu in 2009 de kers op de taart te lukken met de titel van 1° Nationaal Kampioen ‘Kleine Halve Fond’ Jonge KBDB! We zijn hiermee wel een beetje op de feiten vooruit gelopen, en meteen bij de ‘apotheose’ van het verhaal aanbeland… zonder de ‘roots’ die tot dit succesverhaal hebben geleid op u los te laten.

Mathias is afkomstig uit Puivelde, een gehucht van de gemeente Belsele gelegen aan de rand van St.Niklaas, zeg maar in de kern van het Waasland. We herinneren ons nog levendig Puivelde als de streek waar op de najaarsvluchten uit Quiévrain voor ‘grof geld’ werd gespeeld. Het was in de tijd dat een Etienne Baeke en Maurice Verzee hier bij ons de streek de najaarsvluchten uit Quiévrain kwamen overrompelen en er nagenoeg wekelijks gepoeld werd tot 500 en tot 1.000. Toen deze najaarsvluchten hier zowat midden oktober ophielden, trokken die mannen dan naar Puivelde om ginds voor het ‘grote geld’ te gaan spelen… waar sommige liefhebbers soms een dubbel maandloon op hun duiven durfden in te zetten. We zijn in onze ‘beginjaren’ in de duivensport, dit schouwspel nog ‘live’ gaan volgen met deze ‘klasbakken’ uit Ertvelde… waar is de tijd? Zo af en toe een beetje ‘nostalgie’ in onze duivensport… het kan zeker geen kwaad! Nu, Belsele en Puivelde zijn momenteel opnieuw ‘hot’ in duivenmiddens… is het niet om de fondexploten van ene Raf Luyckx uit Belsele… dan is het zonder twijfel voor het ‘provinciale’ en ‘nationale’ titelgewin dat Mathias De Witte de jongste seizoenen op papier wist te plaatsen.

Vroeg geleerd…
Als jonge knaap kwam Mathias reeds in aanraking met de duivensport bij zijn grootvader Walter, maar na diens overlijden deed zijn grootmoeder alle duiven van de hand. Als 16-jarige begon Mathias opnieuw stiekem wat duiven te houden  op de hokken van grootvader, maar de eigenlijke start ‘voor eigen rekening’ kwam er in 2002, aanvankelijk op de snelheidsvluchten in de streek. Maar Mathias is en blijft een kerel met ambitie, en al vlug groeide de drang om het ook eens wat ‘verder’ te proberen. Een drang naar… die nog werd gevoed toen hij via een ‘aanvlieger’ in contact kwam met Koen en grootvader Oscar Brackenier uit Oosterzele. Mathias en Koen werden opperbeste duivenkameraden… en de Brackenierduiven deden aanstonds hun intrede op de hokken Mathias De Witte. De toon richting Halve Fond en Fond was meteen gezet. De successen van de kolonie Brackenier waren grotendeels gestoeld op de rechtstreekse Frans Waerniersduiven uit Knesselare (vooral de toplijn van de ‘Super Ludoduivin), dus is het bijgevolg een kleine stap om te verklaren waarom ook Mathias bij Frans Waerniers versterking ging zoeken en vond… naast duiven van Roger Debusschere en Devuyst-Gyssens uit Lokeren, Benny Steveninck uit Hamme… en enkele aankopen uit de PiPa-veilingen. Zij vormen de basis van de 20 koppels tellende kweekploeg, waaruit jaarlijks een 100-tal jonge duiven worden gekweekt, waaruit op het einde van het seizoen dan weer de nodige jonge duivertjes worden geselecteerd die vanaf jaarduif de staat van dienst moeten uitmaken onder de 30-koppige ploeg weduwnaars. Al is het volgens Mathias geen sinecure om de verzorging voor deze ploeg duiven dagelijks rond te krijgen. Mathias werkt namelijk in het slachthuis… dat betekent iedere dag vroeg uit de veren (rond 3 uur in de morgen). Normaal zit de dagtaak er rond het middaguur dan op, al gebeurt het meer dan eens, dat dit durft uitlopen tot een stuk in de late namiddag… waardoor vaste uren om de duiven te verzorgen er niet echt inzitten. Geen nood… zegt Mathias, de duiven moeten zich maar aan mij aanpassen, en niet andersom!

Weduwschap met jong en oud
De vliegduiven worden meestal rond de jaarwisseling gekoppeld. Na enkele dagen (5-tal) broeden gaan de oude vliegers terug naar de volière waarin ze gedurende de wintermaanden verblijven, kwestie van minder werk te hebben aan de duiven tijdens de kortste dagen van het jaar. De jaarlingen daarentegen broeden bijna de volledige cyclus, dit om hun bakvastheid te bevorderen. Hierna worden ook zij terug gescheiden en in de volière gezet. In maart komen de vliegduiven dan terug op hun hok, en eind maart worden ze terug gekoppeld om na enkele dagen broeden het weduwschap aan te vangen. Bij de koppeling wordt ook met het opleren gestart… dit gebeurt in kleine stapjes tot een afstand van en 50 à 60 Km. Daarna zijn ze klaar om met de maatschappij vanuit Quiévrain het seizoen aan te vangen. Via Noyon en Angerville wordt de ploeg dan klaar gestoomd deels voor Vierzon, het andere deel van de vliegploeg voor de nationale Bourges van eind mei. Met deze ploeg oude duiven speelt Mathias de vluchten tot Montauban… zeg maar de dagfond met vluchten tussen 500 en 800 Km. In normale omstandigheden gaan ze dan om de 2 weken de mand in. Voor het vertrek krijgen ze normaal geen duivinnen te zien. Motivatietechnieken worden eerder gezocht in het ophangen van een extra ‘schabbetje’ op het hok, het openen van een leegstaande woonbak enz… maar bij het inmanden zelf prefereert Mathias om de duiven zo ‘kalm’ mogelijk in de mand te steken. Het spel met de oude duiven eindigt normaal gezien het laatste weekend van juli met de nationale ‘Bourges II’, waarna de duiven opnieuw worden gekoppeld en nog een 2-tal keer mogen ‘vuil broeden’. Hierna verhuizen ze zoals hoger gesteld, naar de volière waar ze in alle rust de rui kunnen voltrekken.

De jongste seizoenen zijn het echter vooral de jonge duiven die de schijnwerpers naar zich toe trokken, met in 2008 de topduivin ‘Mega Mindy’ die het schopte tot Provinciale Asduif Halve Fond KBDB… en in 2009 uiteraard de titel van ‘Nationaal Kampioen Kleine Halve Fond’ Jonge duiven KBDB, met zowat het kleinste coëfficiënt ooit (zie onderaan)! Titels die de mooie prestaties met de oude duiven zowat in de ‘schaduw’ hebben geplaatst… en Mathias De Witte het predicaat van ‘jonge duivenspecialist’ hebben opgespeld. De kweekduiven worden ergens midden december gekoppeld, en van de beste koppels worden de eieren meteen onderlegd zodat ze meteen aan een 2e nest kunnen beginnen. De jongen van de eerste en tweede ronde komen dan samen op de hokken. Vanaf 1 maart tot de langste dag wordt er dan verduisterd, hierna worden de duivinnen ook nog bijgelicht…  de doffertjes niet, met het oog op hun verdere carrière. Wel wordt er veel belang gehecht aan het opleren van de jonge duiven. Eens de duiven aan hun trektochten beginnen, is dit het sein voor Mathias om de opleermanden boven te halen, normaal ergens begin mei. Er wordt vooral gelet op het gegeven dat er wat wolkjes in de lucht aanwezig zijn… met opleren bij ‘heldere klaarblauwe luchten’ heeft Mathias minder goede ervaringen… dergelijke omstandigheden tracht hij dan ook te vermijden. Het opleren gebeurt in zeer kleine stapjes. De eerste vluchtjes zijn veeleer een soort gewenning aan de reismand, waarbij de duiven eerst enkele uren in de korf worden gezet, om dan gewoon in de tuin te worden gelost. Daarna gaat het stapsgewijs met de kleine mand  van 2 à 5 Km in sprongetjes van 5 Km tot een 30-tal kilometer. Hierbij wordt er nauwlettend op toegezien dat de duiven goed vertrekken bij lossing. Is dit niet het geval, dan zal een volgende opleervlucht van op dezelfde losplaats geschieden… pas wanneer de duiven vlot vertrekken, gaat Mathias een stapje verder! Dan volgt een eerste vlucht met de vereniging op 25 Km, waarna Mathias de duiven nog wegbrengt tot 40 en 60 Km (streek van Ronse) om ze dan in de dans te gooien vanuit Quiévrain. Eens de duiven in ‘volle dans’ werken de duivinnen nog 2 x in de week een extra trainingsvluchtje af vanuit Ronse, meestal op dinsdag en woensdag… de doffertjes normaal enkel op woensdag. Om de eieren niet allemaal in dezelfde schaal te werpen, start Mathias het opleren van de 2e ronde pas nadat de eerste ronde voor Quiévrain in de mand zit. Tot het tijdstip dat de 1e ronde naar Angerville gaat, blijven de geslachten tezamen op het hok.  Eens Angerville op het programma werden de geslachten gescheiden, en op de schuifdeur gespeeld. Voor het inmanden komen de duiven niet samen… niet echt nodig volgens Mathias, gezien de duiven elkaar te zien krijgen bij hun opleervluchtje op woensdag. De ‘slimsten’ hebben al gauw in de mot hoe de vork aan de steel zit. Toch is hij niet helemaal tevreden over dit systeem, omdat dit problemen geeft bij thuiskomst. Sommige duiven van de kleine halve fond moeten dan soms een lange tijd wachten op hun partner die van een provinciale of nationale wedvlucht zijn opwachting maakt… en dit is zeker geen opsteker voor de week(en) die komen gaat. Het liefst van al koppelt Mathias zijn jonge duivinnen aan oudere doffers, zijnde de doffers die in wintertijd dienst dien als ‘voedster’ voor het onderleggen van de eieren van de beste kweekkoppels. Voor 2009 had Mathias zich voorgenomen om dit reeds toe te passen met zijn jonge dametjes, maar een stevige onweersbui met kanjers van hagelbollen vernielde toen het onderkomen van die ‘voedster’-doffers zodat die ergens anders een onderkomen dienden te krijgen. Gezien Mathias in zijn woning aan verbouwingswerken bezig was en is… ontbrak tot nu toe de nodige tijd om dit hokje te herstellen. Hij hoopt dit de komende weken alsnog voor elkaar te krijgen, zodat hij voor 2010 zijn jonge duivinnetjes kan koppelen aan  ‘oudere partners’.

Als voeding neemt Mathias het ‘Modern-system’ met de mengelingen van de firma Elite als leidraad, dat betekend enkele dagen ‘Recup’ + maïs bij thuiskomst (soms aangelengd met dieetmengeling), daarna opbouw tot enkele dagen voor het inmanden. Naargelang de vlucht waarop wordt ingekorfd (grote halve fond of fond) krijgen de duiven dan de laatste 5 tot 8 maaltijden de ‘Energy’-mengeling… waarna ze ‘bolrond’ de mand ingaan. Medisch advies wordt ingewonnen bij dierenarts Piet Blancke wiens advies en schema’s nauwlettend worden opgevolgd.

Het ‘Dream Team’
De ploeg jonge duivinnetjes die tekende voor de ‘nationale titel kleine halve fond jonge duiven’ KBDB is een echt ‘dream team’, dat een perfecte weergave is van de opbouw van de vlieg- en kweekploeg, want… de successen bij Mathias De Witte zij grotendeels gestoeld op afstammelingen die hij aankocht op enkele publieke verkopingen, en vooral op afstammelingen van duifjes die bij de PiPa-veilingen werden aangeschaft… deels rechtstreeks, deels via zijn goede vriend Koen Brackenier, waar Mathias naast een pak goede duiven ook gouden raad meekreeg van Koen zijn grootvader, Oscar Brackenier!

De duivin die het hoofdaandeel van de prijzen voor het winnen van het Nationaal Kampioenschap voor haar rekening nam was zonder twijfel ‘Lady Gaga’… die een dochter is van de ‘ZENIT’ 499/08, een rechtstreekse Marcel Sangers aangekocht op de PiPa-verkoop (en zoon van ‘Machine Gun 273/99’ x ‘Dochter Golden Lady 099/02’, een rechtstreekse Gerard Koopman). Moeder is het ‘CRACKSKE LUDO 144/07’, rechtstreeks Oscar & Koen Brackenier (uit de stamvader Brackenier en zoon van de wondere ‘Super Ludo-duivin 897/91’ Claessens bij Frans Waerniers: de ‘Ludo Tiek 113/97’ x ‘Witpen Agassi 075/06’, dochter van de ‘Agassi’ van Chris Hebberecht eveneens aangekocht via PiPa). De resultaten van deze topduivin:

‘LADY GAGA’ ring 09-4095918:

 • 27/6 Angerville      679 d.    2
 • 25/7 Ecouen        1.009 d.    6
 • 04/8 Angerville       1.119 d.    4
 • 15/8 Angerville       825 d.        5
 • 05/9 Gueret        5.237 d.    682

De tweede duif die een groot aandeel had in het nationale titelgewin is ‘Dancing Queen’, die dochter is van de ‘BLACK OSCAR’ 120/06, een late doffer 2006 die meteen op de kweek werd gezet (als zoon van de ‘Inteelt Ludo 133/04’ Brackenier x ‘Mienneke 369/03’ die als jonge duif 107° Nat Argenton won) x ‘MAYA DE BIJ’ 405/01 aangekocht op de totale verkoping A.Van Boxelaer uit St.Niklaas! Hiermee is ze volle zus van topduivin ‘Ice Queen 163/08’… Ze won:

‘DANCING QUEEN’ ring 09-4095902:

 • Angerville       965 d.        117
 • Ecouen        1.009 d.       35
 • Angerville    1.119 d.       4
 • Angerville       825 d.        9

Andere duiven uit het ‘Dream team’ Mathias De Witte die een rol van betekenis hebben gespeeld in het ‘nationaal kampioenschap’ zijn:

‘ESTER’ ring 09-4095933.
Dochter van de ‘ZILVEREN 118/08’ Brackenier (komende uit een ‘broer’ van de 1° Prov & 2° Nat Asduif Fond KBDB, de ‘Shrek 2’: met name ‘Burn Shrek’ 436/06 x ‘ Bont Witkop 139/02’, super kweekster en moeder van meerdere 1° Prijswinnaars en komende uit een kruising Roger Debusschere x O&K.Brackenier) x ‘ICE QUEEN 163/08’, topduivin die zelf 7° Dourdan 912 d, 12° Dourdan 1.179 d, 57° Noyon 635 d, 61° Dourdan 1.413 d, 24° Dourdan 529 d, 186° Nat Gueret Zone A 5.166 d… en volle zus van ‘Dancing Queen’ (dus uit ‘Black Oscar 120/06 x Maya De Bij 405/04). Deze ‘Ester’ won:

 • Angerville       679 d.        29
 • Angerville       316 d.        32
 • Angerville        597 d.    8
 • Bourges Zone A     11.355 d.    1400
 • Vierzon            435 d.    31
 • Argenton Z.A.     8.004 d.    741
 • Tours            356 d.    10
 • La Souterraine 17.814 d.    1196

‘YASMINE’ ring 09-4095930
Zij is een volle zus van ‘ESTER’, en dus eveneens dochter van de ‘ZILVEREN’ x ‘ICE QUEEN’, ze won o.a.: Angerville 597 d. 55, Noyon 873 d. 103 enz…

‘TOTAL ECLIPSE’ ring 09-4095924
Dochter van ‘BROER MEGA MINDY’ 868/08 (in het voorjaar 2009 verkocht op PiPa), volle broer van de 1° Prov Asduif Halve Fond Jonge KBDB 2008: Mega Mindy (en dus zoon van de ‘Super Frans 752/05’ rechtstreeks Frans Waerniers x ‘Robusta 055/05’, rechtstreeks Roger Debusschere) x ‘RUSSELS TIEK 895/08’ (dochter van de topkweker ‘Ludo Tiek 2’ 136/05 Brackenier x ‘Blue Russel 343/07’, rechtstreeks Cor Leijtens aangekocht via PiPa). Ze won:

 • Noyon        1.212 d.    112
 • Angerville        679 d.    7
 • Angerville    1.086 d.    136
 • Bourges Zone A 11.355 d.    149

Een prachtige collectie aan jeugdig toptalent welke zonder twijfel straks ook op de kweek aan de wieg zal staan van nieuw ontluikend toptalent, waarmee Mathias De Witte in de nabije toekomst de ‘top’ van de uitslagen zal sieren… en de basis zal weten te leggen voor topsuccessen in de duivensport! Wie leeft zal zien… de ‘klasse’ en ‘kwaliteit’ is alvast overvloedig aanwezig, dat werd bewezen in 2008 en 2009! Alvast een dikke proficiat voor Mathias met het behalen van zijn nationale titel… die het logisch gevolg en resultaat is van ’spetterend vuurwerk’ op de halve fondvluchten met jonge duiven in de streek van het Waasland in 2009!

De resultaten waarmee de nationale titel werd binnen gehaald:

DATUM VLUCHT LOKAAL AFSTAND AANTAL 1e GET 2e GET COEFFICIENT
27/6 ANGERVILLE CENTRAAL HAFO 351,107 679 2
4095918
7
4095924
0,2946 1,0309 1,3255
11/7 ANGERVILLE VERBOND EKSAARDE 351,107 597 8
4095933
55
4095930
1,34 9,2127 10,5528
25/7 ECOUEN CENTRAAL HAFO 266,806 1009 35
4095902
6
4095918
3,4688 0,5946 4,0634
4/8 ANGERVILLE CENTRAAL HAFO 351,107 1119 4
4095918
4
4095902
0,3575 0,3575 0,7149
15/8 ANGERVILLE CENTRAAL HAFO 351,107 825 5
4095918
9
4095902
0,6061 1,0909 1,697
Totaal Coëfficiënt: 18,3536