De Geschiedenis van de Belgische duivensport, Ernest Duray - Ecaussines (BE) vestigde eerste Belgisch record.

Ernest DURAY, groot industrieel te Ecaussines, eerste groot Belgisch duivenkampioen sinds de oorlog 1914-18, verkocht in het Brussels Zuid-Paleis aan de Maurice Lemonnierlaan, de totaliteitvan zijn oude duiven (65). 3 december 1933.

3 x 1ste PRIJS NATIONAAL PAU - 1930 - 1931 - 1933
2 x 1ste PRIJS NATIONAAL DAX - 1925 - 1926 - 2de in 1929


De opbrengst bedroeg 124.142 BFr. - alle onkosten inbegrepen. Voor dit bedrag kocht men toen ruim tien sociale woningen of minstens vijf oude Brusselse herenhuizen van drie verdiepingen. Het was het hoogste bedrag dat tot 1933 ooit voor duiven werd neergeteld !
De grootste sucsessen werden behaald nadat Ernest DURAY, zekere woensdag te Brussel in het lokaal « UNION ET PROGRES », zijn goede vriend Dr. Bricoux ontmoette. Deze laatste verklapte tussen «pot en pint» zijn methode waaraan hij zijn opzienbarende suksessen had te danken. De volgende dag zaten bij Ernest DURAY alle duiven op weduwschap...

Het ontstaan van de DURAY-duiven
Vóór en na de oorlog 1914-18 was Ernest DURAY eigenaar van klasrijke duiven.
Toen Dr. Bricoux als een onzichtbare te voorschijn kwam en iedereen overrompelde, ging Ernest DURAY dadelijk naar Jolimont, alwaar hij zich een aantal jonge duiven aanschafte. Op dat ogenblik kocht DURAY weliswaar de duiven, maar Dr. Bricoux repte geen woord over zijn gebruikte methode.
Na de aanwinsten bij Dr. Bricoux trok Ernest DURAY bij Paul Sion te Tourcoing (Fr.) - de grote franse kampioen, waar hij de raszuivere duiven bekwam van Arthur Marchal, Luik (B.) en Nestor Tremmery,Oudenburg (B.).
Op dat ogenblik was Paul Sion reeds aan een samenkweek met Charles VanderEspt, Oostende, maar van deze nieuwe kruisingen kon DURAY toen geen duiven bekomen.

Maar uit wat voorafgaat vormde DURAY zijn eigen stam :
a) duiven DURAY van vóór 1914 ;
b) de «BRICOUX»;
c) de «MARICHAL»;
d) de «Nestor TREMMERY » (kruising Vandevelde Oudenburg X
Bricoux en Caramin Jolimont).

De glorieuse bladzijde van Ernest Duray - na 1920
1925 DAX Nationaal, 1575 d. : 1ste, 3de enz.
1926 LIMOGES Nationaal Derby, 3000 d.: 1ste.
DAX NATIONAAL, 1302 d. : 1ste, 6de, 10de enz.
1929 DAX Nationaal, 502 d. : 2de, enz.
1930 PAU Nationaal, 1082 d. ; 1ste, 4de enz.
1931 PAU Nationaal, 1196 d. : 1ste, 17de enz.
BARCELONA Nationaal, 5000 d. : 5de, 22ste enz.
1932 PAU Nationaal, 2995 d. : 19de, 25ste, enz.
PAU Nationaal, 3341 d. : 1ste, 15de, 20ste, 28ste enz.
1933 BORDEAUX Nationaal, 2336 d.: 1ste enz

Van 1925 tot en met 1933 had DURAY 105 duiven ingetekend in de grote fond en behaalde 82 prijzen, w.o. :
3 X 1ste Nat. Pau,
1ste Nat. Limoges ;
1ste Nat. Bordeaux.

Op de hoogste top van de roem, verkocht Ernest DURAY al zijn cracks, zoals in aanhef van deze bijdrage medegedeeld.