Roger Debusschere - Lokeren (BE) Profileert zich meer en meer als ‘grote fondspeler’!

De ‘beleving’ van de duivensport heeft ten huize Roger Debusschere de jongste seizoen een grondige wijziging ondergaan. Daar waar Roger vroeger zowat werd aanzien als de schrik op de grote halve fond, is hij zijn kolonie de jongste seizoenen volledig gaan oriënteren op de zwaarste drachten, ...

... met het vizier gericht op Barcelona, Perpignan en Soustons voor jaarlingen (vroeger St.Vincent)! Met overweldigend succes… want wat Roger op goed 4 à 5 jaar bij elkaar wist te kweken, en mee naar de oorlog trok… en meteen dergelijke glansrijke prestaties op papier wist te zetten, is toch fenomenaal! Denk maar niet dat dit allemaal zo eenvoudig is… een hok ‘zware fondduiven’ op de been brengen vergt tijd en engelengeduld… ook al omdat deze soort duiven vaak pas ‘rijp’ zijn op een leeftijd van 3 jaar en ouder. Roger Debusschere wou meteen weten hoever hij stond, en trok meteen richting Perpignan YL, later omgevormd tot St.Vincent Jaarlingen, en nu tot Soustons! Zo wist hij meteen welk vlees hij in de kuip had… met welke duiven hij naar het ‘front’ kon, en waar nog versterking nodig was. Het resulteerde meteen in opmerkelijke prestaties, welke naar de toekomst toe beslist nog ‘scherper’ zullen gesteld worden… wegens ieder jaar opnieuw het ‘kaf van het koren’! Dat is het eerste wat in ieder geval opvalt bij het bekijken van de resultaten 2009, waar werd begonnen met de 1° + 2° lokaal uit Barcelona… gevolgd door een mooie reeks zowel uit Barcelona als Soustons, zie maar

Barcelona
Lok  338 d.
1-2-6-20-39-41-42-43-44-46-53-56-81-86-88-91-101-106-108-110-113 (21/51)
Nat 13.503 d.    52-120-227-705-1188-1208-1267-1268-1306-1406-1677-1826… en 18/51

Soustons
Lok  373 YL    7-13-20-22-29-30-34-35-36-42-54-62-70-80-87-91-92-101-108-109-113-117-122  (en 23 prijzen van 36 gezette duiven… )
Nat 9.442 YL    99-134-242-291-475-482... (of 6 binnen de top-500 nationaal, en vermoedelijk ook hier 23 op 36)

Wat op nationaal vlak resulteert in 9 duiven per 10-tal op Barcelona en 10 per 10-tal op Soustons, cijfers die mooi staan op het eindrapport!
In  normale omstandigheden neemt de Barcelonaploeg dan nog deel aan Perpignan… maar door de zware vluchtomstandigheden waarin deze Barcelona 2009 zijn beloop kende, heeft Roger hier voor dit jaar wijselijk van afgezien… de bezorgdheid om de toekomst in het achterhoofd… om de duiven niet definitief ‘te kraken’! Want Perpignan is een echte ‘kuitenbijter’… daarvoor zijn duiven beschikkend over voldoende ‘frisheid’, ‘macht’ en ‘kracht’ nodig… en vooral daaraan zou het sommige Barcelonaduiven wel eens kunnen ontberen hebben, wegens ‘onvoldoende’ hersteld en/of ‘te diep’ geweest op Barcelona… wat achteraf  op de uitslag van Perpignan in het overgrote deel van de gevallen ook gebleken is bij liefhebbers die het er wel op waagden hun Barcelonakleppers nog een Perpignan onder de vleugels te schuiven.

De ‘gouden Aretsduivin’!
Het ‘kweekjuweel’ de ‘Aretsduivin 691/99’ die Roger eerder voor een ‘prikje’ aankocht op de verkoop Huub Arets uit Nederland, heeft een zeer groot aandeel in de ‘grote fondsuccessen’ die de jongste seizoenen werden verzameld. Dit ‘gouden kweekmoedertje’ is zelf een volle zus van de supercrack ‘Golden Boy 149/95’, die volgende erelijst liet noteren:
6e Nat. Dax 17.121 d in 1998
25e Nat Dax 20.349 d in 1997
30e Bergerac 1.010 d in 1997
33e Nat St.Vincent 21.210 d in 1999
74e Prov St.Vincent 6.640 d in 1998…
Deze ‘Golden Boy’ is zelf onder meer ‘Grootvader’  van de 1e NATIONAAL ST.VINCENT 17.889 d. in 2002 en snelste van 35.756 d. bij Gebr Tummers !!
Ook bij Roger Debusschere werd de inbreng van deze ‘toplijn’ een schot in de roos! Zo is de ‘Aretsduivin’ onder meer moeder van de ‘St.Vincent 034/03’, winnaar 1° Nat St.Vincent Zone A 3.711 d. in 2004! De eerste duif uit Barcelona 2009 is opnieuw een zoon uit de ‘Aretsduivin’ met ring 4146136/06 en die wint nu:
’09 Barcelona Lok 338 d. 1… en Nat 13.580 d. 52

Eén der beste duiven uit het sportseizoen 2008 was zonder twijfel de ‘Rode Barcelona 071/05’, die werd gekweekt uit ‘Broer Aretsduivin 324/98’ x ‘Zus Laudrup 542/00’ (rechtstreeks Desmet-Matthijs). Ook op de loodzware Barcelona van 2009 miste hij de ‘goede trein’ niet… zijn erelijst ziet er ondertussen als volgt uit:
’06 St.Vincent    Nat       7.525 d.    645
’07 Barcelona    Nat    12.612 d.    1021
’08 Barcelona    Nat    11.484 d.    75
’08 Perpignan    Nat      7.603 d.    234
’09 Barcelona    Lok         338 d.    56
            Nat    13.503 d.    1826
Zoals blijkt uit de ‘rankings’ die u kan terugvinden op Pipa onder het sportseizoen ’08, was deze klepper 20° Asduif Internationaal uit Barcelona-Perpignan 2008… zonder meer één der beste ‘zware fondvliegers’ op de internationale klassiekers!
De derde duif die zich te Lokeren meldde uit Barcelona de 04-4084001 en welke lokaal 6° prijs wint van 338 d, en Nat 13.503 d. 227… is dan weer een rechtstreekse zoon uit voornoemde ‘St.Vincent 034/03’ (winnaar 1° Nat St.Vincent 3.711 d. Zone A) gekoppeld aan ‘Zus Yeti’ (jawel, rechtstreeks Ludo Claessens uit Putte-NL en dochter van de ‘Supercrack 69’). Trouwens ook de 2° duif vanuit Barcelona, de duivin 07-4085171 die 120° Nat Barcelona 13.502 d, welke ook ‘top’ zal winnen internationaal tussen de duivinnen… is een kleindochter van de superkweker’ Red Venus’ (rechtstreeks Ludo Claessens). Waarmee nogmaals de ‘all-round’ capaciteiten van de Claessensduiven dubbel en dik in de verf worden gezet… kop vliegen vanaf de snelheid tot de zwaarste fonddrachten als Barcelona, het is weinig duivenrassen gegeven! Sterk ingeteelde duiven die zich klaarblijkelijk makkelijk laten kruisen, zonder aan ‘slimheid’ en hun ‘drang naar huis’ te moeten inboeten.

Jaarlingen doen het voortreffelijk uit Soustons
De ploeg jaarlingen mocht zijn ‘fondkwaliteiten’ bewijzen uit Soustons, en kreeg een ‘onderscheiding’ op het rapport, beginnend met een 99° prijs nationaal… met een duiver gekweekt uit ‘Zoon Axl’ (de 1° Nat Asduif ‘Grote Fond’ KBDB 2005 van Chris Hebberecht) x ‘Dochter George’ van Dr. Hans-Peter Brockamp! De tweede en derde duif op de afspraak waren ‘kleinkinderen’ van de ‘Etterbak’ Vrösch-Meyers, welke sinds vorige winter op de kweekhokken van de ‘Royal Collection’ vertoefd. U weet wel de ‘krachtpatser’ met op zijn erelijst volgende adelbrieven:

De NL02-2049323 De ‘Etterbak’
1° Gouden Barcelonaduif  Nederland ’05-’06-‘07
1° Internat Asduif Barcelona ’05-’06-‘07
’08 Narbonne    Nat      3.816 d.    10
’06 Barcelona    Nat      6.777 d.    20
        Intnat    22.887 d.    33
’05 Barcelona    Nat      7.491 d.    22
        Intnat    25.815 d.    50
’05 Bordeaux    Nat      8.952 d.    81
’07 Barcelona    Nat      7.520 d.    105
        Intnat    25.716 d.    305
’05 Perpignan    Nat      6.299 d.    153    enz…

Tezamen met zijn 11 directe kinderen is hij momenteel zowat het uithangbord van ‘Royal Collection’  bij Roger Debusschere… waar hij reeds grootvader is van de 5° Nat St.Vincent ‘08 en 6° Nat Irun ’07. Geen wonder dat Roger hem vanuit Thorn op de verkoop Vrösch-Meyers, meebracht naar Lokeren!
De vierde duif uit Soustons kwam uit een doffer ‘Gebr. Hagens’ x ‘Zus Bronzen Vleugel’ Louis Van Paesschen (en die is dochter van een ‘broer Aretsduivin’)! Ook de vijfde duif uit Soustons komt opnieuw uit deze ‘Broer Aretsduivin’… wat nogmaals de enorme capaciteiten van deze ‘gouden kweeklijn’ illustreert! Tot slot geven we nog mee dat de zesde Soustonsduif afkomstig is van de ‘Rode Super Ludo’  (een zoon van ‘Red Venus’ x ‘Dochter Blue Moon’ en dus opnieuw 100% Ludo Claessens)! Ook vriend aan huis Kris Steeman uit Zele haalde op deze Soustons  de 2° lokaal van 373 YL en 25° Nat Soustons 9.442 YL met een kleinkind van diezelfde ‘Rode Super Ludo’ Claessens!
Bijna onvoorstelbaar, hoe Roger Debusschere erin geslaagd is om met zijn Claessensduiven, gekoppeld tegen uitmuntende ‘Grote Fond’-duiven, op te rukken naar topprestaties tot op de ‘zware fonddrachten’ en de ‘marathonvlucht’ bij uitstek van het jaar… Barcelona! Want de Ludo Claessensduiven vormen met de lijn van de Arets-duivin en de ‘Etterbak’… toch wel  een belangrijke schakel in de prestaties die anno 2009 te Lokeren op de marathonvluchten worden neergezet.
Zij zullen dan ook de uitgangsbasis vormen om straks te worden gekoppeld aan de ‘nieuwe crackduiven’ die ondertussen naar de ‘Royal Collection’ werden getransfereerd, zoals de ‘Triple Silver Barcelona’ en de ‘Barcelonacrack’ van Jean Declercq uit Pottes (B).

-De NL01-22900656  ‘Triple Silver Barcelona’
2° Gouden Barcelonaduif Nederland ’05-’06-‘07
2° Internat Asduif Barcelona ’05-’06-‘07
2° Beste Barcelonaduif Nederland ’05-’06-‘07
’07 Barcelona    Nat      7.520 d.    25
        Intnat    25.716 d.    87
’05 Marseille    Nat      3.679 d.    33
        Intnat    13.936 d.    249
’06 Narbonne    Nat      2.563 d.    66
’06 Barcelona    Nat      6.777 d.    79
        Intnat    22.887 d.    127
’07 Narbonne    Nat      3.843 d.    91
        Intnat      9.326 d.    220
’05 Barcelona    Nat      7.491 d.    189
        Intnat    25.815 d.    391

-De B04-9146599 ‘Barcelonacrack’ Declercq
2° Beste Nationale Barcelonaduif België ’07-‘08
4° Beste I.Nat. Barcelonaduif ’07-‘08
’07 Barcelona    Intnat    25.716 d.    175
        Nat    12.612 d.    44
’08 Barcelona     Intnat    23.708 d.    106
        Nat    11.484 d.    34    
Twee superieure Barcelonavliegers welke nu de eer krijgen om mee te werken aan de verdere uitbouw, en de opmars van de kolonie Roger Debusschere op de ‘grote fond’!

The ‘Royal Collection’ nu ook leverancier van Nationale Asduiven
Het is altijd al een soort ‘obsessie’ geweest voor Roger om zijn hokken te bevolken met de allerbeste ‘topduiven’ van het moment,of hun ‘directe afstammelingen’ (lees: kinderen)… waarbij de jongste tijd meer en meer wordt geopteerd voor de ‘crackduif’ zelf… voor zover ‘haalbaar’ natuurlijk. Vroeger spitste de aandacht zich bijna uitsluitend toe op de ‘grote halve fond’ en ‘lichte fond’-duiven. Later kwamen daar enkele duiven bij voor de ‘zware fond’… in de eerste fase als ‘speeltje’… om ook eens met een paar duiven aan Barcelona of Perpignan te kunnen deelnemen. Een ‘speeltje’ dat ondertussen is uitgegroeid tot een ‘passie’, waarbij de accenten nu op de ‘zware fondvluchten’ (lees: overnacht) Soustons voor jaarlingen, en Barcelona en Perpignan voor oude duiven… de rest geldt nu zowat als ‘voorbereiding naar’…
Al kunnen we Roger misschien wel meer typeren als een ‘duivenkweker’ dan als ‘duivenspeler’. Het is voor hem een grotere uitdaging om die echte ‘grote fondcrack’… die echte ‘topduif’  te kunnen kweken, dan die zelf te kunnen spelen! Vandaar zijn onophoudelijke zoektocht naar die ‘betere duiven’, die echte ‘cracks’… in de wetenschap dat ‘crackduiven’ uit ‘crackduiven’ afstammen. Zijn kapitale kweekbron kreeg door de jaren heen het etiket van ‘Royal Collection’ opgekleefd… heel gewoon omdat Roger er prat kon op gaan, dat duiven die ‘hot’ waren, die op dat bepaald moment het ‘mooie weer’ maakten op de vluchten… binnen de kortste keren op zijn kolonie terug te vinden waren. Noem het gerust een jaarlijkse ‘update’ inspelend op de ontwikkelingen die zich actueel… op dat eigenste moment, zich op de wedvluchten, bij de nationale kampioenschappen en dito asduiven afspeelden… gekoppeld aan die ‘feeling’ voor duiven, weten wat waar nodig is! Roger kende geen rust tot hij die actuele topduiven of hun directe afstammelingen te pakken kreeg. Dat daar vaak een niet onaardig ‘prijskaartje’ aankleefde hoeven we beslist niet verder toe te lichten… toch heeft het hem geen windeieren gelegd, en is dit juist de basis tot de successen die op eigen hok werden behaald, en waar ook vele andere hokken mee de vruchten van hebben geplukt. We gaan hier geen ‘oude koeien’ uit de gracht halen, maar enkel en alleen ons beperken tot enkele opmerkelijke referenties uit de jongste seizoenen:
1° Prov Asduif ‘Halve Fond’ Jonge KBDB O-Vl ’08 bij Mathias De Witte
1e Prov Argenton 4.624 d  in 2007 bij De Vriese-Steveninck
1e Nat Argenton Zone A 2007 bij De Vriese-Steveninck
1e Prov Bourges 7.706 d in 2007 bij Marc Van Haute
1e Asduif Zware Halve Fond Jonge 2007 bij Raoul & Xavier Verstraete
25° Nat Soustons 9.442 d in 2009 bij Kris Steeman
28e Nat Souillac 6.475 d in 2006 bij Gerard Serraerens
30e Nat Barcelona 12.612 d in 2007 bij Gerard Serraerens
Winnaar ‘Bronzen Vleugel’ Barcelona 2006: Louis Van Paesschen…

Noem dit gerust… loon naar werken… want niemand kan geven wat hij zelf niet heeft!
Straks komt daar zonder twijfel nog een nieuwe topreferentie bij onder de vorm van Daniel Verstichel uit het Oost-Vlaamse Nazareth… want Daniel zal beslist in het koppeloton terug te vinden zijn tussen de ‘Nationale Asduiven Grote Fond’ KBDB 2009, straks in Oostende… met een rechtstreekse Roger Debusschereduif (kruising doffer Verbiest-Sierens x Chris Hebberecht-duivin). Deze duif, ring B07-4085300, prijkt in de voorlopige prognoses op een stek van 3° Nat Asduif Grote Fond  KBDB met prestaties als:
21° Nationaal Tarbes 4.822 d.
4° Nationaal Narbonne 7.174 d.
Wat een voorlopig coëfficiënt van 0.491% laat uitrekenen.
De ‘Royal Collection’ nu als leverancier van ‘Nationale Asduiven’… een nieuwe ‘topreferentie’ die kan tellen, en die het levende bewijs is van de enorme capaciteiten en kwaliteiten die op deze ‘gouden kweekbron’ aanwezig zijn… en waar naar de toekomst toe beslist nog nieuwe en mooie bladzijden duivengeschiedenis zullen van geschreven worden! De kans is misschien wel groot dat we straks moeten schrijven… De ‘Royal Collection’ of de ‘Wereldklasse van Lokeren’ zend zijn zonen uit… wie leeft zal zien!