KBDB-Limburg bereidt nieuwe seizoen voor met vier gewestvergaderingen

Op maandag 18 en dinsdag 19 oktober vinden in de Limburg de gewestvergaderingen plaats. De vier gewesten gaan dan op zoek naar eensgezindheid in hun verzuchtingen naar KBDB-Limburg toe.

De gewestvergaderingen zijn destijds in het leven geroepen als aanloop naar de provinciale vergadering. KBDB-Limburg wil op die manier te weten komen wat er reilt en zeilt binnen de vier gewesten. Daar komen dan ook heel wat grieven en verzuchtingen naar boven. Dat dit jaar de grote verliezen aan duiven hoog op de agenda staat, zal niemand verwonderen. Of er een oplossing wordt voor gevonden, is nog maar de vraag. Vorig jaar werd gepleit voor kleinere lossingen. In Limburg worden de duiven op de snelheid en de kleine halve fond veelal per gewest gelost. Op de leervluchten gaat het vaak om lossingen per samenspel.

De gewestvergaderingen worden gespreid over twee dagen: maandag 18 oktober gewest Zuid-Oost en Oost, dinsdag 19 oktober de gewesten Midden en West. De bijeenkomsten vinden plaats in zaal Elckerlyc in St.-Lambrechts-Herk. Op de dagorde staan onder meer het overzicht van seizoen 2021, het programma 2022, de lossingen 2021 en de verdeling van de hoklijsten 2022.