Neem de nodige attesten mee bij het opleren van uw duiven

De KBDB raadt alle liefhebbers die hun duiven willen opleren aan, om de attesten die hier terug te vinden zijn, mee te nemen in de wagen ter staving van hun verplaatsing. Zowel oude, jaarlingen als jonge duiven mogen aan oriëntatievluchten tot maximaal 25 Km van het hok deelnemen.

Mededeling KBDB

Teneinde enerzijds duidelijkheid te verschaffen aan onze liefhebbers en anderzijds om bepaalde mededelingen, gepubliceerd op websites (langs Franstalige zijde), tegen te spreken, vindt u hierna, de mail dewelke wij mochten ontvangen vanwege de crisiscel van de federale overheid aangaande het individueel opleren en waarin de inhoud van onze mededeling van 27/04/2020 en onze eerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten wordt bevestigd:

Van: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Datum: 6 mei 2020 om 16:37:52 CEST
Aan: Pascal Bodengien <Bodengien.p@kbdb.be>
Onderwerp: Antw.:⁨ opleervluchten duiven⁩
Geachte meneer Bodengien,

Alvast bedankt voor uw mail.

Onze excuses voor het ongemak, het is redelijk druk en we doen ons best om zo snel en juist mogelijk alle mails te beantwoorden.
Het individueel opleren van duiven, tot maxium 25 km, is in het kader van dierenwelzijn toegelaten.
We raden wel aan een bewijs/attest mee te nemen op die manier kan u steeds uw reden van verplaatsing verklaren.
Hou zeker de updates in het oog zodat u over de juiste informatie beschikt.

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt:
https://www.info-coronavirus.be/nl

Op onze website zal een attest worden gepubliceerd, hetgeen u dient mee te nemen in het kader van uw verplaatsingen, om individueel duiven op te leren.

U moet te allen tijde in het bezit zijn van uw lidkaart evenals van het attest en de inhoud van huidige mededeling (zie PDF-versie).

Zoals blijkt uit bovenvermelde e-mail wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de categorieën van duiven zodat zowel oude duiven, als jaarlingen als jonge duiven mogen worden opgeleerd maar beperkt tot maximum 25 kilometer.

Hopelijk zijn alzo alle onduidelijkheden van de baan.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Attest Covid-19 opleren duiven

Printbare versie pdf