Decru-Devriendt - Brugge

Decru - Devriendt uit Brugge - B<br>Bevestigen hun goede resultaten van verleden jaar (2008)

Dirk en Gilbert voor hun hok, Links het kweekhok voor 8 kwekers, midden een hok
voor 11 weduwnaars en rechts een hok voor een dertig-tal jongen.
Nog maar eens een bewijs dat je over geen tientallen meter hok moet beschikken om prijs te spelen.

 

 

Toen we verleden jaar schreven dat de vader-zoon tandem, Decru-Devriendt, de revelatie uit het Brugse was deden we de waarheid geen geweld aan. Maar na een seizoen als dat wat ze in 2007 realiseerden was het voor hen zeer moeilijk of omzeggens onmogelijk om nog te verbeteren. Nieuwsgierig als we zijn peilden we eens naar de resultaten om te zien wat het dit jaar geworden was. Met de oude en jaarse duiven speelden ze verder op hun elan. Met de jongen ging het door verschillende redenen minder.

Oude en jaarse
Alhoewel ze in hokaccommodatie fel bekrompen zitten willen ze toch op alle fronten meestrijden. En het lukt hen dan ook nog. Met de oude en jaarse speelden ze meer dan 70% prijs per drietal en tekenden iedere week topduiven. Het waren vooral de toppers van verleden jaar die weer van zich lieten spreken nl. "De Witslag" en "De Vechter".

"De Witslag"…
De "3126081/07" Stamt aan vaderskant af uit "De Blesse" van Eric Vivey uit Koekelare terwijl hij aan moeders zijde afstamt uit "De Zorro" van Norman N&F. Dit jaar wonnen ze met Abraham, zoon van Zorro, de "One Million dollar race" in Zuid-Afrika.
In 2008 liet hij volgende uitslagen optekenen,
Arras 48/ 240, Clermont 74/ 290, Ablis 8/ 473, Ablis 5/ 684 gedubbeld 6 / 910 oude, Ablis 5/ 283 gedubbeld 12/ 231 oude, Tours 42/268 gedubbeld 67/ 332 oude, Tours 46/ 302 gedubbeld 32/ 153 en prov. 364/ 3837, Blois 8/ 140 gedubbeld 7/ 52 en prov. 78/ 1366, Blois 5/ 231 gedubbeld 6/ 134 oude.
De "Witslag" vliegt als jonge en jaarse duif 14 prijzen van 18 inkorvingen waaronder zonder dubbeling 9 maal per tiental.

"De Vechter"
De "3126068/07, Is een rechtstreekse Adrien Demunter & Zn uit Zarlardinge die met zijn "Kelle-soort" veel furore wist te maken in Oost-Vlaanderen. Aan moederszijde stamt hij af uit de soort van Georges Lidou zijn "Souillac" of de nestbroer van de "Provinciaal".
In 2008 liet hij volgende uitslagen optekenen,
Arras 27/ 240, Clermont 58/ 290 gedubbeld 68/ 384 oude, Ablis 20/ 473 gedubbeld 37/ 820 oude, Ablis 23/ 684 gedubbeld 35/ 910, Ablis 50/ 283 gedubbeld 72/ 231 oude, Tours 2/ 268, Tours 35/ 302 gedubbeld 22/ 153 prov. 269/ 3837, Blois 16/ 140 gedubbeld 13/ 52 prov. 176/ 1364, Blois 4/ 194 gedubbeld 3/ 132, De "Vechter" vliegt als jonge en jaarse duif 16 prijzen van 17 inkorvingen waarvan maar liefst 12 maal per tiental en dit zonder dubbelingen mee te tellen.

De uitslagen
Alle uitslagen waaraan dit jaar werd deelgenomen met vermelding van alle behaalde prijzen, let wel, het aantal behaalde prijzen is altijd per 3-tal.
Oude duiven:
Arras 101 oude: 20., 37. (1/ 2)
Clermont 384 oude: 25., 32., 68., 94. (4/ 4)
Ablis 820 oude: 30., 34., 37., 134., 213. (5/ 6)
Ablis 910 oude: 6., 35., 79., 109., 271. (5/ 6)
Ablis 231 oude: 12., 59., 72. (3/ 4)
Tours 332 oude: 67. (1/ 2)
Tours 153 oude: 22. en 32. (2/ 2)
Limoges 214 oude: 37. (1/ 1)
Blois 52 oude: 7. en 13. (2/ 2)
Blois 134 oude: 6. (1/ 2)
Blois 132 oude: 3. en 28 (2/ 4)

Jaarse duiven:
Arras 240 jaarse: 3., 32., 45., 47., 48., 62., 66., 75., 87., 89. (8/ 10)
Clermont 290 jaarse: 28., 50., 58., 72., 74., 75., 145. (6/ 10)
Ablis 473 jaarse: 5., 8., 19., 20., 40., 54., 65., 107., 156. (8/ 10)
Ablis 684 jaarse: 5., 23., 50., 68., 171. (5/ 6)
Ablis 283 jaarse: 5., 19., 30., 37., 50., 74 (6/ 6)
Tours 268 jaarse: 2., 45., 58., 65. (4/ 10)
Tours 302 jaarse: 35., 46., 70., 92. (4/ 8)
Blois 140 jaarse: 8., 16., 28., 29., 30., 33 (6/ 7)
Blois 231 jaarse: 5. en 36. (2/ 4)
Blois 194 jaarse: 4. en 20. (2/ 4)

De jongen
Dat was dit jaar niet zo goed want nog vooraleer er aan vluchten kon deelgenomen worden was het hok al danig uitgedund. Een sperwer sloeg een viertal keer in op het klad jonge duiven in zoverre zelfs dat er slechts enkelen over bleven. Deze die overbleven waren dan ook zo bang dat er weinig of niets mee aan te vangen viel. In februari en maart bleven ze in de lucht hangen uit schrik om terug tussen de bomen naar hun hok te komen. Dat Gilbert en Dirk daardoor hun moed in de schoenen zouden laten zakken is verkeerd gedacht want voor volgend jaar haalden ze nu reeds versterking bij Rik Cools uit Ruiselede, Norbert Ally uit Aarsele en N&F Norman uit Knokke, één voor één de smaakmakers van het afgelopen duivenseizoen in onze provincie.