Mededeling van de KBDB

De KBDB stuurt een mededeling uit betreffende de huidige coronacrisis en de vooruitzichten voor de duivensport. Wat met verloren gevlogen duiven, afhalen bons, opleren duiven, hervatten van het vliegseizoen? Items waar tal van liefhebbers zich vragen over stellen.

                  Mededeling van de KBDB

                       Beste leden,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen.

We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid! Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten.

We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing.

Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken. Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.

Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten. 

Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Bedankt voor jullie geduld en begrip.
Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.