Bijna 4.000 mutaties tijdens de beurs Fugare

Tijdens de beurs Fugare zijn er op de stand van de KBDB exact 3.992 mutaties gedaan. Dat is veel meer dan de Nationale Bond had verwacht.

De geslaagde beurs Fugare in Kortrijk kende - zoals we al eerder meldden - een grote toeloop van duivenliefhebbers uit binnen- en buitenland. Ook de stand van de KBDB werd druk bezocht. Opmerkelijk was dat daar niet minder dan 3.992 mutaties werden uitgevoerd. "Veel meer dan verwacht," zo liet Nationale Voorzitter Pascal Bodengien optekenen.

In het jongste Bondsblad maakte de KBDB duidelijk dat de bond zijn beleid in verband met de mutaties verder zet. Vorig jaar voerde de KBDB ruim 55.000 mutaties uit. Dit jaar zet die tendens zich verder, met als hoogtepunt bijna 4.000 mutaties op de KBDB-stand in Fugare. Alle duiven waarmee aan wedstrijden wordt deelgenomen moeten op naam van de liefhebber staan. Bijkomend: alle duiven van 2019 en 2020 – of ze nu gespeeld worden of niet – moeten eveneens ingeschreven zijn op naam van het KBDB-lid.
Pascal Bodengien: “We streven naar een positiever imago van onze duivensport en harde aanpak van de fraudeurs. Wat de mutaties betreft: het is niet onze bedoeling om een heksenjacht te ontketenen, maar we willen wel dat de liefhebbers in regel zijn met de sportreglementen. De KBDB wil streven naar een correcte duivensport met controles en goeie navolging inzake doping, vervoer, lossingen, fraude, enz…”

De invoering van de mutaties is een gevolg van de aanpassing van het Nationaal Sportreglement (art. 112) dat de deelname van duiven aan wedstrijden verbiedt als die niet zijn ingeschreven op naam van de liefhebber.

Administratie

Mutaties kunnen voortaan nog enkel door de administratie van de KBDB worden uitgevoerd en niet meer door een mandataris. De liefhebbers dienen eraan te denken dat de muataties voldoende op tijd voor de inkorving moeten gebeuren. Ze zijn maar geldig van het moment dat de KBDB-administratie de uitvoering in het adminstratief programma heeft kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de administratie dan het overschrijvingsformulier, de eigendomsbewijzen en de betaling dient te hebben ontvangen.
Bij de aanvragen voor mutaties moeten de originele eigendomsbewijzen worden gevoegd. De documenten worden via de post overgemaakt aan de Centralisatie van de Vlaamse Afdelingen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 in 1500 Halle. Het totaal bedrag van de mutaties dient verhoogd met de portkosten (= 1,06 euro) voor het terugsturen van de eigendomsbewijzen. Bedragen lager dan € 5 worden onmiddellijk gestort op rekening BE79 4338 2420 0133. Bedragen hoger dan € 5 dienen te worden betaald na ontvangst van de KBDB-factuur en met vermelding van de gestructureerde mededeling.