KBDB wil roofvogelproblematiek in kaart brengen

De KBDB wil zich een beeld vormen van de problematiek die de laatste jaren is ontstaan tussen (uitgezette) roofvogels enerzijds en onze reisduiven anderzijds. Sommige hokken lijden namelijk enorm onder aanvallen van roofvogels.

Daarvoor werden er twee e-mailadres voorzien, namelijk strijdduivenaanval@outlook.be en Nationaal@kbdb.be, waar duivenliefhebbers meldingen met foto's van gepakte of gekwetste duiven naartoe kunnen zenden. Door al deze foto's te verzamelen wil de KBDB aantonen dat er wel degelijk een probleem is waarmee natuurverenigingen rekening dienen te houden.

"Het is geenszins de bedoeling om op oorlogspad te trekken tegen bijvoorbeeld Natuurpunt", legt de Nationale Voorzitter Pascal Bodengien uit. "Maar het vaak schrijnende probleem met roofvogels lijkt voor de duivensport ieder jaar erger en erger te worden. Liefhebber Bart Bassez kaartte dit bij ons aan en we begrijpen zijn noodkreet. We gaan bijgevolg een dossier opstellen en kijken dan met een advocaat hoe we dit vanuit het oogpunt van de duivensport en de liefhebbers kunnen gaan verdedigen. Naar mijn gevoel is het een internationaal probleem dat we bijgevolg beter samen met onze vrienden uit de buurlanden bekijken. Ik ga dan ook mijn collega-voorzitters uit onze buurlanden hierover contacteren. Het is onze plicht als KBDB om onze leden te beschermen, en duiven zijn toch ook dieren of niet? We gaan hierover graag eerst in dialoog met Natuurpunt als zij dit willen", aldus Pascal Bodengien.

De KBDB roept daarom op om wanneer u het slachtoffer wordt van een aanval van de roofvogel dit te melden via de e-mailadressen strijdduivenaanval@outlook.be en Nationaal@kbdb.be. Liefst voorzien van beeldmateriaal en de datum waarop de aanval plaats vond (door bijvoorbeeld de krant van die dag mee op de foto te tonen). De KBDB vraagt om de foto's aan beide e-mailadressen door te sturen!