Vogelgriep in Europa: ophokplicht pluimvee in Nederland blijft van kracht na nieuwe haard in Noord-Duitsland (update 24-03-20)

Sinds eind 2019 werden in Oost-Europa gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Na de eerste uitbraken in Polen, volgden er ondertussen ook in Slowakije, Hongarije; Tsjechië, Roemenië, Oekraïne en Duitsland.

Update 24-03-2020:

In volle coronacrisis blijkt ook de verspreiding van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 zich verder te zetten. Zo werd er het voorbije weekend in het Noord-Duitse Dornum vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf waar 10.000 kalkoenen huisden. De dieren werden ondertussen geruimd. Dornum ligt vlakbij de Duits-Nederlandse grens, op zo'n 50 kilometer van de stad Groningen. Sinds 12 februari geldt in Nederland een ophokplicht voor alle pluimvee. Die maatregel wordt uiteraard verder aangehouden.

Update 12-02-2020:

Sinds gisteren geldt er in Nederland een ophokplicht voor pluimvee. Die beslissing kwam er nadat er in het Duitse Stuttgart een nieuw geval van vogelgriep werd vastgesteld op een pluimveebedrijf. De ophokplicht zal om de 4 weken opnieuw worden geëvalueerd.

Het FAVV kwam voor België gisteren ook naar buiten met een persbericht met meer info over de stand van zaken omtrent de hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8. De KBDB publiceerde deze info hier op haar website.

Voor België geldt er voor pluimveehouders momenteel geen ophokplicht (wel enkele andere maatregelen) maar de situatie wordt van nabij opgevolgd.


Overzicht van alle bekende gevallen van vogelgriep in Europa sinds de uitbraak eind 2019 in Polen.

Update 24-01-2020:

Op de oproep van de pluimveesector om een ophokplicht op te leggen kwam zowel in Nederland als in België gisteren nog een duidelijk antwoord. De bevoegde Nederlandse Minister Schouten en het Belgisch Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vinden die maatregel momenteel (nog) niet noodzakelijk.

Update 23-01-2020:

Ondertussen werd na gevallen in Polen, Slowakije en Hongarije ook in het oosten van Duitsland vogelgriep vastgesteld bij een dode gans. Deze kolgans werd gevonden in Brandenburg en na onderzoek bleek ze te zijn bezweken aan de vogelgriep. Ook in Oekraïne, Roemenië en Tsjechië is er vogelgriep ontdekt.

Door de koude in Oost-Europa is de kans momenteel reëel dat wilde vogels afzakken naar het westen van Europa. Besmetting van bijvoorbeeld kippen die buiten lopen is dan snel gebeurd. Zowel in België als in Nederland vraagt de pluimveesector daarom nu zelf aan de overheid om een ophokplicht af te kondigen om zo de nodige voorzorgen te nemen om een verder verspreiding richting West-Europa te voorkomen.

Update 13-01-2020:

De voorbije dagen raakte bekend dat het vogelgriep virus H5N8 nu ook buiten Polen werd aangetroffen, namelijk in Slowakije en Hongarije. In Polen zelf is het virus nu verspreid over het hele land aangetroffen in 10 pluimveebedrijven. 8 daarvan bevinden zich in Oost-Polen. De laatste nieuwe uitbraak werd echter aangetroffen in een pluimveebedrijf in het westen van Polen op zo'n 50 km van de Duitse grens.

Het virus rukt dus op richting zowel Centraal- als West-Europa. Waakzaamheid is zeker geboden.

Momenteel staat de migratie van vogels van Oost- naar West-Europa gelukkig op een laag pitje. De trekvogels gaan vooral op pad in de herfst en dat vanuit Siberië naar Europa. Die najaarstrek is ondertussen voorbij.

09-01-2020:

Nadat vorige week een geval van vogelgriep werd gemeld in het oosten van Polen, verspreidt de ziekte zich nu verder met ook besmettingen in meer westelijk gelegen pluimveebedrijven. Duizenden kippen en kalkoenen werden ondertussen reeds gedood.

In het pluimveebedrijf in de provincie Lublin, waar de eerste uitbraak werd vastgesteld, gaat het om een hoogpathogeen virus van Aviaire Influenza van het subtype H5N8. Op 3 januari werd in dezelfde provincie ook vogelgriep vastgesteld in een bedrijf met meer dan 10.000 parelhoenen. Ondertussen werden in de provincie Lublin in totaal 7 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep geconstateerd.

Volgens de Poolse pluimveeorganisatie is bovendien ook vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met zo'n 65.000 legkippen. Dit bedrijf is echter gelegen in de provincie Wielkopolska in het westen van Polen.


De plaats van de eerste uitbraak in het oosten van Polen. Bron: www.oie.int

Voorlopig is enkel de eerste uitbraak vermeld door de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Het totaal aantal uitbraken ligt ondertussen volgens de Poolse pluimveeorganisatie echter op 8. De Poolse overheden trachten nu de verspreiding van het vogelgriepvirus buiten de zones tegen te gaan. Polen is een grote speler op de Europese pluimveemarkt, zowel qua productie van vlees als van eieren.

In Nederland legde het bevoegde ministerie een tweede reiniging en ontsmetting van pluimveewagens die uit Polen terugkeren op.