Decru-Devriendt (St-Michiels-Brugge, BE): 90-jarige Gilbert nog altijd de dirigent op zijn duivenhok!

2019 zit er op. Het moment voor een blik terug en een kijk op de toekomst is hier wel gepast. Bij vader Gilbert en zoon Dirk Devriendt is het eerste vanzelfsprekend, het tweede is niet zo evident.

Gilbert werd eind juli 2019 immers 90 jaar. Bij het begin van het seizoen stelde hij dat  2019 zijn allerlaatste speelseizoen met de duiven zou worden. De gezondheid gaat er niet meer op vooruit en anderzijds is het niet zo evident om op die leeftijd te wedijveren tegen de steeds meer professionele hokken. Hij geeft zich toch nog niet gewonnen en doet er één jaartje bij…


Een kranige Gilbert Devriendt

De gezondheid van Gilbert valt momenteel best mee en de successen van de voorbije jaren maken een afscheid van de duivensport voor het duo bijzonder moeilijk. Dit jaar speelden ze weerom een resem mooie uitslagen bij elkaar bekroond met 8 eerste prijzen en dit op goed bezette prijsvluchten. Zowel met de oude als met de jongen wisten ze met hun beperkte accommodatie hun mannetje te staan. Na rijp beraad zijn ze eruit en gaan er nog een seizoen bijdoen. Hopelijk zal deze winterperiode niet te sterk inhakken  op de gezondheid van de 90-jarige Gilbert!

Recordjaar 2018…

Iedereen wist  dat de resultaten van augustus  2018 haast niet te evenaren waren. Toch bracht 2019 de bevestiging dat ze over klasse duiven beschikken. Hun eindrapport  2019 was opnieuw zeer positief.

Kort samengevat die onvergetelijke provinciale vluchten van augustus 2018, om duimen en vingers af te likken… In het plaatselijke sterke lokaal van Wijnendale-Torhout lukten ze hiermee 4 weken na elkaar de 1ste prijs.

Pontoise 6.467 d.: 1,6,45,49,130,145,169,268 … (16/23)
Pontoise 4.816 d.: 1,16,35,95,172,337 … (13/16)
Pontoise 3.437 d.: 2,7,59,90,124,163,305 … (12/17)
Pontoise 3.062 d.: 1,5,75,297 … (12/14) 

Wat 2019 bracht…

Enkele resultaten 2019 tonen aan dat ze het in 2019 meer dan behoorlijk deden.

Arras 178 d. (jaarl.): 1, 5, 14, 60, 61 (5/6)
Clermont 403 d. (oude):1, 8, 37, 39, 49, 60, 65, 83, 94,103,158,167,183 (13/14)
Fontenay 210 d. (jaarl.): 7, 9, 12, 61 (4/4)
Fontenay 335 d. (oude): 15, 17, 23, 26, 94, 117 (6/6)
Fontenay 132 d. (oude): 1, 8, 9, 11 (4/6)
Chateaudun  452 d. (jaarl.): 19, 24, 65, 130 (4/4)
Clermont 338 d. (jongen): 5, 8, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 55, 62, 74, … (15/22)
Clermont 298 d. (jongen): 5, 8, 16, 34, 63, 74, 83, 87, … (14/25)
Pontoise 503 d. (jongen): 8, 9, 12, 20, 60, 68, 71, 85 …(16/21)
Pontoise 522 d. (jongen): 1 (7 ½ min. vooruit), 25, 39,47,50,56,61,73, 88 … (15/25)
Pontoise 842 d. (jongen): 1, 4, 5, 7, 13, 30, 31, 64, … (14/22)

De vedetten van het hok…

De “Fijnen” BE17-3016657 vloog in 2019 o.m.

Arras 1/178, Clermont 57/272, 19/683, 8/403, Chateaudun 1/377 en 10/2295, 23/335, 8/132,  20/941 (vliegt 10 prijzen op 12 inkorvingen,  7 x per10)

Deze duif vloog vorig jaar als jaarling ook 8 weken na elkaar per 10-tal.

De “Asduif” BE18-3045587 vloog in 2019

Arras 27/380, 1/114, 85/389, Clermont 5/683, 1/403, 2/226, Fontenay 7/210 en 75/2312, 1/132 en 2/1143, Chateaudun 36/203, 3/219 en 19/1346, 19/452 (11/12 en 9x/10-tal)

Dit zonder de diverse dubbelingen tenzij aangegeven. Als jonge duif vloog deze duif 2 x eerste provinciaal zone A1 W-VL en was 2de asduif snelheid West-Vl.. Op 2 jaar behaalt deze duiver reeds 6 x een 1e prijs!

De “65” BE19- 3013365 vliegt als jonge duif

Clermont 51/593, 84/752, 135/830, 8/423, 79/ 344, 16/620, 2/318, Pontoise 31/842, 1/522 en 4/4828, 20/427, 41/382 … (12/13 en 8x/10-tal)

Een broer van 2017 en een zus van 2018 vlogen op hun beurt als jonge duif een schitterend palmares bijeen met telkens ook een 1e prijs.


Dirk en Gilbert

De origine…

De origine van hun duiven bestaat uit een kruising van rechtstreekse duiven Willy Claeys (Handzame),  Gaston Van de Wouwer  (Berlaar) en Norbert & Stefan Ally (Aarsele). Stuk voor stuk liefhebbers met bijzonder sterke duiven voor grote halve fond.  Hun onderlinge kruising blijkt  bij Gilbert zeer succesvol en betekent zowat 90%  van de hokbezetting.

Deze basisrassen werden intussen succesvol aangevuld met enkele duiven van Johan Delanghe (Oostkamp), Koen Goubert (Brakel) en Roose-Pyra (Bekegem).

en ook zo lukt het hen…

Deze bovenstaande resultaten zijn opmerkelijk omdat er in Sint-Michiels Brugge toch wel enkele factoren niet onmiddellijk gunstig zijn voor een vlekkeloos seizoen.

De leeftijd van Gilbert laten we hier even buiten beschouwing.

De ligging van het hok aan de grens van het  Brugse Tillegembos bracht met zich mee dat in het voorjaar en dit jawel, tot en met de maand augustus, een ‘sper’vuur plaatsvond van aanvallen van roofvogels. Er vielen niet alleen talrijke slachtoffers maar ook de angstpsychose en trauma’s bij de duiven (jong én oud) viel niet te onderschatten. Gilbert besliste uit noodzaak de jonge duiven soms een week  niet meer uit te laten zodat de sperwers e.a. geen voedselbodem meer ter plekke aantroffen.  En even opmerken: slachtoffers van sperweraanvallen zijn dan cf. de wet van Murphy meestal zonen/dochters van de belangrijkste kweekkoppels.

Een ander gegeven is – zoals in vroeger artikel reeds aangegeven – dat de huidige hokaccommodatie bijzonder beperkt is. Alles samen slechts 7 m. lengte. Eén hok voor oude duiven met max. bezetting van 15 duiven, één hok voor jonge duiven en één hok voor 8 kweekkoppels. Er wordt hier één ronde jongen gekweekt en daarmee moet het volledige seizoen afgewerkt worden. Een 2e ronde jonge duiven is hier dus niet aan de orde.

Eén hok betekent voor Gilbert één inkorvingsdag per week zodat de duiven niet onnodig onrustig worden gemaakt door de voorbereiding op de inkorvingsdag zelf. Jammer dat bepaalde halve fond vluchten telkens 2 nachten mand vereisen op dit moment waardoor deelname sterk gehypothekeerd wordt als men met de jonge duiven elke week kan deelnemen op mooie snelheidsvluchten. Nochtans zijn HF-vluchten gezien de origine van de duiven de ideale afstanden. Deze vluchten komen dan wel volop tot hun recht met de oude duiven en met succes.

Uitbreiding in aantal hokken zou op een jongere leeftijd zeker overwogen worden maar nu is dit niet meer aan de orde. Maar elk nadeel heeft soms zijn voordeel. Immers een aantal jongen van de tweede en derde  ronde belanden dan met succes bij andere liefhebbers. Ook worden door een beperking van het aantal duiven enkele duiven in samenkweek met andere liefhebbers ter beschikking gesteld.

Successen bij collega’s duivenliefhebbers

De resultaten die andere liefhebbers met hun origine behalen, stemmen de tandem Decru-Devriendt tot grote tevredenheid. Enkele voorbeelden ter illustratie. De dubbelingen van deze prijzen werden niet opgenomen.

Willy Claeys uit Handzame  kweekte uit 2 duivinnen Decru-Devriendt  2 jongen met volgend palmares …

De 061 – 19 vloog o.m. Arras 91/512, Clermont 46/908, 85/745 en Pontoise 6/927, 11/343, 67/270, 95/398, 22/318 en 2/195.

De 050 – 19 (andere moeder) deed nog beter met o.m. Arras 60/512, Clermont 53/752, 44/830, 3/1132, 14/908  en Pontoise 5/927, 38/343, 14/270, 1/398, 3/318, 44/195

Willy Cokelaere uit Moorslede bekwam in 2018 twee duivers Decru-Devriendt en speelde hiervan 2 jonge zonen anno 2019 met groot succes.

De 624 – 19 vloog o.m.: Clermont 53/157, 24/193, 3/350, 25/607, 27/689, 16/531, 24/466 en Pontoise 5/675, 88/295 …

De 653 – 19 vloog o.m.: Arras 61/200, Clermont 14/157, 19/607, 35/306, 33/256 en Pontoise 11/675, 34/415,  5/322, 35/295 en 56/240  …

Wilfried Hallaert uit Lichtervelde kweekte uit 2 duiven Decru-Devriendt een jonge duiver met volgende resultaten …

De 940 – 19 behaalde volgende resultaten: Arras 23/125, 12/288, 28/663 en Clermont 39/373, 1/593 en 61/752.

En zeker ook even vermelden…

Roose-Pyra uit Bekegem behaalde met ‘den Dirk’ (bekomen uit samenkweek) in 2018 de provinciale titel in de categorie “all-round oude+ jaarl.”

Norbert en Stefan Ally, Aarsele bekwam “Lucie” van Gilbert en deze duivin 3de ronde behaalde schitterende resultaten op provinciale én nationale vluchten. Intussen is deze duivin een zeer gewaardeerde kweekduivin van hun hok geworden.

Zelfs op 90-jarige leeftijd met beperkte middelen mooie resultaten halen en bovendien vaststellen dat andere liefhebbers prima lukken met de bekomen duiven, als dat geen fijne oude dag is. Laten we hopen dat hier nog een mooi verlengstuk kan aangebreid worden in 2020.

2020 en verder…

Gilbert is aan een leeftijd gekomen dat alles jaar per jaar moet bekeken worden. Dirk helpt waar hij kan en zo kunnen ze beiden verder doen. Het gaat hen goed en laat ze zo nog enkele jaren verder doen. En Gilbert wat je op 90 doet, doe je ook nog op 100…