Bricon stelt de nieuwste ontwikkelingen op vlak van electronisch constateren voor

De firma Bricon geeft een uitgebreide stand van zaken over het Pigeon Arrival System (PAS). De liefhebbers zijn ook van harte welkom om zelf een kijkje te komen nemen aan de stand van BRICON op de NPO manifestatie van 29 en 30 november.

Van roeping naar doel tot pilot

Met deze uiteenzetting wil de firma BRICON, tekst en uitleg geven over wat er in de duivensport aan vernieuwingen zit aan te komen, welke doelen zij met zich meebrengen en waarom deze noodzakelijk zijn.

Verder volgt als afsluiter nog een hoofdstuk vraag en antwoord, gevolgd door de voorstelling van het allernieuwste product dat de ‘Pilot’, het eerste proefproject, in Zeeland kleur heeft gegeven.

De roeping

We gaan even terug naar 2016 waar het allemaal begon. Na een uitnodiging te krijgen van het NPO, samen met onze collega EC systemen leveranciers , voor wat wij dachten een routine vergadering werd er snel door het NPO een andere en zeer duidelijke vraag gesteld: “Hoe zien jullie de toekomst van onze duivensport? En waar kunnen we naar toe?” Deze vraag kwam bij mij persoonlijk binnen als een verrassing maar tevens ook als een verademing. Voor meer uitleg neem ik jullie even verder mee in de tijd, met name 1997 , de start van EC in Nederland. Een revolutie in de duivensport waarbij het NPO enkele grote voorwaarden aan verbonden had, compatibel maken en automatisch verwerken van de data. Beide doelen werden uitgevoerd al was de compatibiliteit nooit een echt succes zoals iedereen wel weet. Het verzamelen van de data werkte wel en in de loop der jaren werden er aanpassingen aan de eisen van het NPO gevorderd maar een grote wendingen zijn er nooit geweest. Anno 2019 werd er dus in Nederland nog steeds op bijna exact dezelfde manier gewerkt als in 1997. Zowel technologie en methodologie is nog steeds dezelfde en ja er zijn nieuwe toestellen gekomen maar nooit met een verschil in stijl of aanpak. Terwijl andere landen wel moderner werkten, introductie master (2002), online verwerking van de data (2012) enz. Dus in Nederland waar EC in 1997 op dat moment een revolutie doormaakte werd nooit meer echt aangepast en zijn de grote verbeteringen voor de Nederlandse verenigingen en liefhebbers zonder meer voorbijgegaan. Toen wij dus in 2016 de vraag hoorden van het NPO wat kan er is er snel een antwoord gekomen van onze zijde. Ja er is veel mogelijk, deels is er reeds in andere landen, maar er kan nog een flinke stap gemaakt worden. Wij vernamen later dat de meeste van onze collega’s liever geen investeringen deden in een markt die volgens hen alleen maar krimpt. Die filosofie delen wij niet en de firma BRICON nv heeft vanaf zijn start een serieuze doorgroei gekend, na zijn introductie in NL in 1998 en eerst gebruikt in 1999 (wat voor de Nederlandse markt te laat was) is het merk marktleider geworden in tal van Europese landen zoals België (90%), Frankrijk, Hongarije, Tsjechië, Portugal, UK, Roemenië, Slovakije. Ook in het Midden-Oosten is BRICON veruit de grootste. In deze landen zijn er reeds andere technieken in gebruik dan in Nederland en daarom waren wij blij met de stelling van het NPO dat als we onze sport terug aantrekkelijk willen maken we ook wat moeten doen aan de algemene werking en structuur. Het EC gebeuren is daar een belangrijk stuk van en bepaald de werkdruk in de verenigingen, de toegankelijkheid van elke informatie en de snelheid en automatisering van het geheel. Wel op al deze vlakken komt het systeem dat anno 2019 nog steeds actief is in Nederland ver achter de meeste andere Europese landen.

Het Doel

Onmiddellijk tijdens die vergadering in 2016 heeft BRICON zich akkoord verklaard mee te werken aan de verdere uitbouw van het EC gebeuren en Nederland wederom bovenaan te plaatsen wat de automatisering betreft en EC in het algemeen zoals dit was in 1997.  De insteek was zeer duidelijk, gebruik makend van huidige communicatiemiddelen het geheel zo afstellen dat de werkdruk in de verenigingen drastisch daalt, de informatie en mogelijkheden voor de liefhebbers groter is en de bediening en gebruiksgemak als vanzelfsprekend wordt. En dat alles samen als 1 geheel gekoppeld kan worden aan meer controle. Dat dit niet door iedereen in dank zou afgenomen worden was toen al duidelijk. Vooral de traditionele werkende elementen op de EC markt die in Nederland actief zijn voelden zich bedreigt. Waarom eigenlijk? Wel, investeren in de Nederlandse markt alleen is uiteraard niet voldoende om zulk groot project te rechtvaardigen en daar zit al probleem 1, welke markt bezitten sommigen buiten Nederland? Tweede probleem is de ontwikkeling zelf, BRICON heeft de laatste jaren altijd nieuwigheden gebracht en ontwikkeld in de duivensport en omdat wij zelf ook duivenliefhebbers zijn kunnen we snel inschatten waar er verbetering mogelijk is. Onlangs werd ons ook in België door de KBDB de volledige administratie toevertrouwd en de maak van een nieuw rekenplatform. Vorig jaar nog is er met groot succes gebruikt gemaakt door de KBDB van ons aanmeldplatform annons.be waar alle duiven op alle nationale wedstrijden dienden aangemeld te worden. Ook hier werden nieuwe en oude technieken samengebracht. En daar zit bij sommigen het probleem, nadat er in de jaren 90 alles werd ontwikkeld en ontworpen is er een afbouw geweest (kostenbesparing) wat betreft de ontwikkelkracht. Niet iets om licht over te gaan, immers moet een bedrijf een mooie balans kunnen maken tussen zijn opbrengsten en kosten met als gevolg dat bepaalde dure maar overbodige elementen op dat moment eerste verdwijnen.

BRICON heeft vanaf 2016 voorgenomen om een grote ontwikkeling te doen met gebruik van de huidige technische mogelijkheden zoals IoT (Internet of Things), cloud connected op alle plaatsen (liefhebber en club) met als doel de duivensport klaar te maken voor de toekomst want wij zien wel degelijk een toekomst in onze sport waar we fier op zijn!

De Pilot

2019… Het jaar waar alles moet samenkomen, een eerste test. Iedereen die wou mocht deelnemen aan de pilot (als je iets klaar had tenminste). Zoals gezegd had BRICON zijn woord gegeven mee te investeren in de toekomst van de duivensport en het NPO wou wel eens zien wie er effectief ook iets gedaan had.

In maart werd ons medegedeeld dat de Nishoek in Zeeland vereniging 1850 ons werd toebedeeld en dat we samen met deze (toch ook moedige) mensen een traject zouden maken met als doel om op het einde van het seizoen een werkend geheel te hebben dat 100% in de cloud werkt, voor BRICON heet de cloud voortaan www.pas-live.nl. Om de nodige veiligheid en waarborg aan de liefhebbers te bieden werd een combinatie gemaakt van huidige X-treme toestellen om zo de slimme antenne (cloud verbonden) te kunnen implementeren. Eens deze volledig in werking was en alle functies zoals getekende zetten, poelbrief ingave en afdrukken in de cloud gebruikt kon worden werd er een volgende stap genomen. De introductie van de PAS box, de nieuwe cloud connected klok. Gebruik makend van IoT via een simkaart en een GPS is deze klok de grootste innovatie in de duivensport sinds het EC zelf. Wederom veiligheid voor de gebruiker voorop werd er met 2 toestellen ingekorfd, de X-treme en op de cloud. Ja de PAS box komt niet mee naar de vereniging, een uniek en vernuft systeem zorgt er namelijk voor dat het toestel of box steeds door de server gecontroleerd word. En ook de kritische data zoals geheimcode vindt men niet meer terug in dit toestel. En wat als de connectie met de server uitvalt meneer? Het toestel buffert de laatste 3.000 entries en kan ook uitgelezen worden in de vereniging indien nodig. En de server meneer, wat als die uitvalt? Om juist te zijn, zijn het 2 servers, 1 in een beveiligde en niet toegankelijke omgeving én de internetserver waar gebruiker en vereniging hun data kunnen bekijken, beiden hebben een tweelingzus die automatisch overneemt indien er zich iets zou voordoen en staan ook niet in dezelfde server bunker. Hebben we dan aan alles gedacht? Neen , waarschijnlijk niet maar daar dient 2020 voor, de volle integratie en nu met connectie naar de NPO server zodat de data nog eens op andere zaken gecheckt wordt. En hoe beleefd de liefhebber het geheel? Op zijn mobieltje krijgt hij alle info live via een pushbericht dat binnenkomt met de PAS app, of direct op www.pas-live.nl. De informatie van alle klokken op dezelfde vlucht worden live voorzien van snelheid en is er onmiddellijk een live resultaat zichtbaar op alle niveau’s.

Dit kan u zelf komen bekijken op de NPO manifestatie van 29 en 30 november.


Klik hier om bovenstaande afbeelding in een groter formaat te bekijken. 

Vraag en antwoord uurtje met Ivan Baetens CEO BRICON nv uit België.

We eindigen met aan aantal veel gestelde vragen die door BRICON CEO Ivan Baetens worden beantwoord en waarmee heel wat misverstanden uit de wereld geholpen kunnen worden.

Waarom moeten er nieuwe systemen komen?

EC in het algemeen is nog steeds gebaseerd op zijn initiële ontwikkeling van de begin jaren 90. Er zijn wel elementen bijgekomen maar een totale make over naar de huidige technologie stand is er nooit gekomen. Deze dringt zich op want zal zelfs gepaard gaan met optimalisatie van het geheel en kostenbesparend.

Wat is de rol van Bricon in het geheel?

BRICON heeft van dag 1 in 2016 verklaard mee te werken aan deze vernieuwing. Past volledig in onze filosofie, zowel als fabrikant/ontwikkelaar maar ook als duivenliefhebbers.

Waarom horen we andere leveranciers wel over het kunnen voldoen aan de nieuwe eisen, of er grotendeels al aan voldoen, en van de zijde van Bricon niets dan stilte?

Helaas wordt er momenteel door velen geroepen en geschreven zonder waarheid en verhaal, de opstap naar de complete cloud omgeving is slechts door 1 firma reeds bereikt en dat zijn wij. Anderen doen pogingen om met de oude hardware en het bijvoegen van extra hardware zo te kunnen voldoen maar is dan slechts in theorie en is er ook nog geen cloud omgeving om dit alles te verwerken. Daarbij zou ik ook graag willen verduidelijken dat wij deelnemen aan de pilot om het nieuwe concept te vervolmaken, testen en optimaliseren. Niet om reclame te maken of met de eer te gaan lopen. Dit is een serieuze investering en bedoelt om de duivensport weer 15 jaar te voorzien van top automatisatie dat volledig inspeelt op de huidige communicatiemiddelen.

Bricon wordt gezien als de kleinste leverancier, zeker op de NL markt, kan Bricon dit allemaal aan?

Ook hier wordt de bal weer compleet misgeslagen, BRICON is sinds 2003 het meest verkopende merk in de wereld samen met Benzing. En het klopt dat we in NL slechts NR 4 zijn maar dat heeft enkel te maken met de timing dat wij op de markt gekomen zijn.

Wat kan Bricon meer dan de anderen?

Onze insteek en filosofie is al anders, wij zijn zelf duivenliefhebbers en neus voor wat kan en zou moeten werken in het geheel en steeds 3 belangrijke parameters in acht nemend: 1. Liefhebber moet er beter van worden en moet eenvoudiger worden. 2. De werking in de vereniging moet lichter, flexibeler en kosten besparend worden. 3. Dit alles moet zo kosten gunstig mogelijk zijn met een hoogwaardige uitvoering.

Bricon loopt toch al jaren achter, en is fraude gevoelig.

Waar het fraudegevoelig vandaan komt weet ik niet maar algemeen (ook bij TNO) werden de BRICON klokken steeds als de meest veilige op de markt beschouwd. Wat het achterlopen betreft, in 1999 hebben wij de eerste overlappende meer-velds antennes uitgevonden, in 2003 hebben wij de eerste master op de markt gebracht, in 2003 hebben wij de low budget klok gemaakt die tot op heden het meest verkochte type toestel op de wereldmarkt is, in 2012 werd er al online aangemeld met BRICON.

Wat houdt de nieuwe manier van constateren in, en wat is de noodzaak? De huidige systemen werken toch naar behoren?

Toen EC in 1997 van start ging werkten de tot dan geldende klokken ook perfect, alleen kan nu iedereen onderschrijven dat het een geweldige stap was voor onze sport. Het keerpunt waar we nu voorstaan is zeker vergelijkbaar, er zijn  met het oude nog te veel zaken die niet vlot lopen, te veel werk is, te veel zaken die mis kunnen lopen of waar handelingen  voor nodig zijn. En het is nog te langzaam van begin tot einde. Dit alles moet dus een totaal concept krijgen onder de vleugel van de modernere communicatiemiddelen die ook reeds een enorme meerwaarde naar veiligheid meebrengen.

Zijn alle liefhebbers verplicht een nieuwe/klok toestel aan te schaffen?

Voor ons niet, daar is ook nooit over gesproken. Wat wel zo is om het geheel op zijn maximum te benutten zou een vereniging best compleet overschakelen omdat je anders met vertragende elementen zit. Maar er kan absoluut met een combinatie gewerkt worden.

Welke huidige leveranciers kunnen aan de nieuwe wijze van werken voldoen?

Op zich kunnen alle merken indien zij wensen dit uitvoeren, heeft enkel te maken met willen investeren.

Dient alles per omgaande plaats te vinden, of is er een “uitloopperiode”?

Hier moeten we een duidelijke nuance maken, het zijn bepaalde fabrikanten die met deze uitspraken op de proppen komen. De insteek moet altijd dezelfde zijn, wij maken producten die de duivensport in zijn totaal en voor de liefhebber en vereniging in het bijzonder beter maken, dus laat de producten spreken en de gebruiker zal wel overtuigd worden.

Wordt alles er zo maar doorgedrukt?

Alles wat wij gedaan hebben tot heden is in samenspraak met het NPO zonder dat het NPO enige garanties gegeven heeft of dit werkelijk gebruikt gaat worden. Het zijn wij die de wil hebben om in onze sport te investeren. Dus waar is het doordrukken?

Wat gaat alles kosten voor de liefhebber?

Prijs is zeer belangrijk, en de kost voor de liefhebber zal in zijn totaliteit zeker niet hoger zijn. Het NPO heeft naar ons toe er zelfs heel hard op gedrukt dat de prijs laag gehouden moet worden.

Wat wordt er meer geboden dan nu voor een eventuele kostprijs?

Doordat het geheel in een cloud omgeving zit, en hiermee bedoelen wij echt alles (24/24 -7/7 wordt naar de cloud gestuurd) en is voor de liefhebber steeds en altijd toegankelijk, niks wordt gewist dus u kan perfect training van vorige week bekijken van 1 bepaalde duif of van 1 bepaald hok. Dit kan via de app of via uw online log in. U heeft ook steeds contact met uw klok, vanwaar u ook bent op dat moment. U hoeft niet naar de vereniging met uw klok, de afslag wordt automatisch uitgevoerd. De gegevens worden automatisch naar de rekenaar gestuurd. En ja dit heeft allemaal al in de pilot gewerkt.

Krijgen we eventueel een inruilprijs voor onze huidige systemen?? Ze voldoen nog prima, en we hebben ze ook duur aangeschaft, zeker diegene die de laatste paar jaar een nieuwe klok hebben aangeschaft, laat staan als ook alle aankomstantennes vervangen moeten worden.

Ja, er wordt aan een totaal overname pakket gewerkt met overnames.

We blijven een melkkoe. Om de x jaar software betalen, batterijvervanging, etc. Dit gaat nooit veranderen?

Wij gaan een totaal pakket aanbieden waar de volledige kost, ook voor eventuele defecten, updates, enz… volledig inbegrepen zijn. Een soort all-in formule. Duidelijk en compleet.

Zijn eventueel bestaande merken onderling uitwisselbaar? Denk aan de verschillende typen aankomst en inmand antennes in omloop.

Door in de cloud te gaan werken wordt compatibiliteit eigenlijk een stuk eenvoudiger, er is geen fysiek contact tussen de hardware meer nodig en het uitwisselen van dat op server niveau is reeds jaren op een zeer veilige manier gestandaardiseerd. Hoe wel rekening, de inmandantenne moet cloud connected zijn (de slimme antenne dus).

Waarom moet Nederland weer voorop lopen? Gaan andere landen eventueel ook volgen?

Het is zelfs zo dat er in 2021 meerdere landen zullen werken op deze manier, of toch starten.

Hebben de klokkenfabrikanten op deze wijze weer iets ontdekt om op de rug van de liefhebbers geld te verdienen?

Het eenvoudigste voor een klokleverancier is om niks te investeren en elk jaar van de ringen te leven en om de 5 jaar een dure rekening te schrijven voor een update waar iemand een paar dagen aan gewerkt heeft.

Wat met de oudere liefhebbers met al deze nieuwe technieken.

Deze nieuwe technieken zijn juist een zege, als je bekijkt hoe onhandig het is om te poelen of getekende te zetten op de klok. Hoe complex het kan zijn in de vereniging dat er verschillende merken gebruikt worden. Vandaag moet je echt wel wat weten van veel verschillende zaken en zijn er redelijk wat liefhebbers waarbij de vereniging hun klok moeten beheren. Dit alles wordt dus een heel stuk eenvoudiger, voor zowel liefhebber als vereniging.

Alles over internet, is dat wel veilig?

Even stoppen, internet enkel om te raadplegen. De informatiestroom van klok naar server loopt bij BRICON niet over het internet. Wij nemen gebruik van de allernieuwste technieken die vallen onder IoT (Internet of Things), waarbij onze klok (voorzien van een sim) op een volledig privé netwerk schakelt met een versleutelde connectie. Een soort tunnelling systeem voor mobiele toestellen.

Moet iedereen, de liefhebbers en lokalen duur internet aanschaffen? Wat in het buitengebied?

Zoals hierboven vermeld verzorgd de klok zijn eigen connectie en is voorzien van een sterke antenne waarmee een beter ontvangst wordt gehaald dan met een huidige smartphone.

Alles “in the cloud” , wat als er geen internet is, of verbinding mogelijk?

De klok is ook nog altijd een zelfstandige klok en behoud zijn laatste 3.000 constateringen in zijn geheugen en houd een logbook bij met alle gebeurtenissen en statussen. Dit is volledig via USB uitleesbaar in de vereniging via de club/cloud interface.

Wat zijn de voordelen voor de verenigingen?

Tijd en kosten besparend, geen kennis meer nodige van meerdere merken omdat je alleen met de slimme antenne werkt. Minder fouten mogelijk omdat het systeem de vluchtkalender kent en enkel het correcte toelaat. Inkorftafel ziet er heel sober uit, geen kabels meer.

Duivensport is toch ten dode opgeschreven, waarom nu nog veranderen?

Door dat te denken is ze inderdaad ten dode opgeschreven, het is door anders te willen denken dat er een toekomst zal zijn.

Alle verenigingen draaien op vrijwilligers. Brengt dit alles nog veel meer werk mee voor deze groep vrijwilligers?

Deze stap is een zegen voor de verenigingen, minder voorbereiding en geen werk na de inkorving meer. Volledig overzicht beschikbaar ook over uw leden hun toestellen (al dan niet online of er eventuele probleem melding) en dit is steeds online dus op elke locatie raadpleegbaar.

Veel liefhebbers gaan als dit er komt versneld stoppen met de duivensport.

Heb in 1997 in NL, in 2001 in BE, in 2005 in FR en in 2010 in de UK ook allemaal gehoord, maar toen het uiteindelijk in gebruik was hoorde ik:” amai, hadden we dat maar eerder gehad, nu hebben we meer plezier aan onze duiven of zo makkelijk dat het is” Dit zal nu niet anders zijn, techniek is er om mensen te helpen. BRICON is dat ook voor de duivensport.