Transporteurs dreigen met acties voor dit weekend. Update persbericht KBDB

Op 22 juli lanceerde de KBDB een persbericht met aanpassingen van de inkorfdata en verschuiving van alle zaterdagvluchten naar zondag voor komend weekend (27-28 juli). Dat botste op protest bij de transporteurs die dreigden om niet te rijden dit weekend. Intussen kwam men tot een compromis.

Het sterk veranderende weerbeeld – door de opwarming van de aarde, zoals dit al eens lyrisch wordt omschreven - bezorgt onze duivensport stilaan meer en meer problemen. Komende donderdag stevenen we af op een nieuw record, en zullen we ‘wellicht’ de warmste dag ooit noteren sinds de waarnemingen startten bij het KMI te Ukkel.  Het wordt puffen, zweten, bakken en braden. Met temperaturen waarin je bij manier van spreken een biefstuk kan bakken op de tablet van uw vensterbank.
Twee weken terug nam de Franse minister van Dierenwelzijn reeds de beslissing om het vervoer van levende dieren te verbieden bij dergelijke extreem hoge temperaturen. Nu wordt het waarschijnlijk dus nog warmer, met temperaturen die recordhoogtes halen. Dan dringen maatregelen zich op. Ook voor onze duiven. ‘Om mogelijke problemen met Dierenwelzijn te vermijden, en om letterlijk het welzijn van de duiven te bevorderen, werd door de nationale Raad van Bestuur, de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, in samenspraak met de SPE’s beslist om alle vluchten voorzien voor zaterdag te verschuiven naar zondag… en de inkorfdata een dag op te schuiven. Zo vermijden we dat de duiven op de tropische donderdag in de manden vertoeven (Souillac wordt dan pas donderdagavond ingekorfd), en vermijden we ook uitstel door de onweders op zaterdag’, aldus nationaal voorzitter Pascal Bodengien.

Dit is echter niet naar de zin van de transporteurs, die in een gezamenlijk schrijven aan de KBDB dreigen met acties. Zelfs om dit weekend ‘niet’ te rijden, als de KBDB bij haar standpunt blijft. Vooral het feit dat ze niet zouden gecontacteerd zijn vooraleer deze maatregelen werden genomen, zit hen hoog. De problemen situeren zich vooral op het vlak van het ophalen van de duiven, vooral dan voor de snelheid en de kleine halve fond op zaterdag. Het is verlofperiode en extra chauffeurs zijn niet meteen beschikbaar om op zaterdag (lees: in het weekend) in te springen om alle duiven op te halen en te vervoeren. Nationaal voorzitter Pascal Bodengien bevestigt dit schrijven van de transporteurs. Deze middag om 14u zitten ze rond de tafel in een poging tot een compromis te komen. Meestal wordt de soep niet zo warm gedronken als ze wordt geserveerd… maar toch zitten we mogelijks met een probleem.

Wanneer de transporteurs voet bij stuk houden, dan kan het best dat er dit weekend niet met duiven wordt gespeeld en we alles afgelasten, aldus onze nationale voorzitter. We zitten nu eenmaal met Dierenwelzijn, en het sterk gewijzigde weerbeeld zorgt voor problemen waar we ons flexibeler gaan moeten in opstellen. Nu en naar de toekomst toe. Een ernstig werkpunt waar we binnen de KBDB mee bezig zijn. Het klimaat verandert, en het weer zal zich niet aanpassen aan ons, wel eerder omgekeerd. Straks zitten we samen om een compromis uit te werken met de transporteurs voor komend weekend van 27-28 juli. Er zal wellicht niks anders opzitten  dan dit weekend een aantal vluchten te schrappen, om toch met duiven te kunnen spelen, besluit onze nationale voorzitter.

Benieuwd wat dit overleg zal opleveren, of er dient geknipt te worden in de vluchten en waar? Het blijft uitkijken naar een nieuw persbericht vanuit de KBDB, naar het resultaat van dit spoedoverleg met de transporteurs.

UPDATE

Wat water bij de wijn en een dosis gezond verstand zorgden voor een compromis, zodat de vluchten dit weekend kunnen plaats vinden. De transporteurs zagen in dat de KBDB de maatregelen nam in het belang van de duif, de duivensport en haar toekomst. Het is vaak inspelen op actuele situaties, en vooral kort op de bal spelen. Dat dit niet altijd evident is qua organisatie voor transport is te begrijpen en aanneembaar.  De koppen bij elkaar steken om een compromis te bereiken waarin alle partijen zich kunnen vinden, zodat alles werkbaar blijft, is vaak de beste oplossing. Enkele wijzigingen dienden te worden doorgevoerd om alles te kunnen organiseren. Alle lossingen blijven wel voorzien voor zondag 28 juli (uiteraard, indien het weer dit toelaat). Onze Waalse sportvrienden besloten zelfs om reeds uit te wijken richting maandag.

P E R S M E D E D E L I N G 24/07/2019 – vluchten 27, 28 & 29/07/2019

Hiermede bevestigen wij de inhoud van onze persmededeling van 22/07/2019, zoals hierna opgenomen. We maken er u evenwel attent op dat voor zondag 28/07/2019 nog onweders worden voorspeld zodat de mogelijkheid bestaat dat vluchten georganiseerd op zondag 28/09/2019 worden uitgesteld tot maandag 29/07/2019.

Rekening houdend met deze wijziging (verplaatsing van de vluchten van zaterdag 27/07/2019 naar zondag 28/09/2019) en ingevolge de logistieke problemen bij transporteur Bauwens vindt u hierna de uitzonderingen op onze persmededeling van 22/07/2019:

Voor de SPE Henegouwen/Waals-Brabant en de SPE Luik/Namen/Luxemburg worden de snelheidsvluchten beperkt tot 1 vlucht met inkorving op zondag 28/07/2019 met lossing op maandag 29/07/2019 voor volgende vluchten:

  • Luik: Dizy-le-Gros
  • Namen: Soissons
  • Waals-Brabant: Soissons en schrapping van de voorziene vluchten uit Vervins en Nanteuil
  • Voor Henegouwen (Wybo – Paradis) en Luxemburg (Groupement Luxembourgeois) blijven de onderrichtingen, opgenomen in de eerste persmededeling integraal van toepassing

Voor de PE Vlaams-Brabant:

  • Soissons en schrapping van de voorziene vlucht uit Nanteuil

Voor de PE West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (Westenlijn):

  • Châteauroux wordt vervangen door Blois met inkorving op vrijdag 26/07/2019 en lossing op zondag 28/07/2019 (voor West-Vlaanderen mogen enkel de nationale inkorvingsburelen inkorven)
  • Châteaudun wordt vervangen door Fontenay met inkorving op vrijdag 26/07/2019 en lossing op zondag 28/07/2019 (voor West-Vlaanderen mogen enkel de provinciale inkorvingsburelen inkorven)
  • Arras & Clermont: inkorving op zaterdag 27/07/2019 en lossing op zondag 28/07/2019

Gelieve eveneens te noteren dat de inkorvingsuren voor de lokalen met vervoerder Bauwens mogelijks wijzigingen zullen ondergaan. Verdere info zal hiervoor door de betrokken vervoerder worden verstuurd aan de inkorvingsburelen.

Rekening houdend met de hoge temperaturen voorzien voor zaterdag 27/07/2019, worden de vervoerders verzocht om voor de wedvluchten met 2-nachtenmand op de lossingsplaats toe te komen 1 uur vóór zonsondergang.

De verenigingen worden nogmaals herinnerd aan het feit dat voor Souillac (inkorving op donderdag 25/07/2019) het aantal duiven met 10% dient verminderd te worden.

De tabellen met vermelding van de vluchten per PE/SPE die worden in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen 2019 zullen in functie van de hierboven vermelde wijzigingen worden aangepast.