Hoe zal het vluchtseizoen 2019 er straks uitzien in België?

Komt er een wijziging aan de vluchtkalender 2019, wat met de kampioenschappen, gaan we nog met jaarlingen apart spelen in 2020… dit zijn de veel gestelde vragen op dit moment in België.


De nationale vluchtkalender houdt duivenminnend België duidelijk in de ban

In de coulissen

Eén der gespreksonderwerpen de voorbije dagen in duivenmiddens was uiteraard de vergadering van het Nationaal Sportcomité (NS) van de KBDB van vrijdag 1 februari, waarop de nationale vluchtkalender en de nationale kampioenschappen voor 2019 als belangrijkste punten op de agenda werden naar voor geschoven.

Ging men de nationale vluchtkalender nog wijzigen of niet? ‘De’ vraag die op éénieders lippen brandde… dit agendapunt werd dan ook met argusogen gevolgd. Enkele genomen beslissingen op het NS deden al snel de ronde. Het gonsde van geruchten, al dan niet juist of fout. Onzekerheid troef.

Nu, het siert voorzitter Boudewijn De Bosscher en zijn leden-mandatarissen van het NS, de goedgekeurde nationale kalender 2019 door de NAV van oktober 2018, opnieuw op de agenda te plaatsen… en te willen herbekijken, dit op vraag van de PE West-Vlaanderen en de SPE Henegouwen/Waals-Brabant, die een nieuw voorstel op tafel legden. Naar we te horen kregen werd daar heftig over gedebatteerd. Volgens het nieuws dat in de coulissen te noteren viel, kwam volgend compromis uit de bus (dit onder voorbehoud):

-op de grote halve fond voor oude en jaarlingen zou enkel de nationale vlucht uit Moulins van 06 juli vervangen worden door Montluçon, terwijl voor de jonge duiven wordt terug gegrepen naar het programma van 2018 (dus met Bourges-Chateauroux-Argenton en Chateauroux).
-op de Fond komt Montauban op zijn vroegere plaats te liggen, dus de week na Cahors… waardoor Montélimar en Limoges met 1 week achteruit schuiven, en dus ook opnieuw op de dezelfde data komen te liggen zoals de voorafgaande jaren. Zo krijgen de liefhebbers van de Rhônevallei hun geliefkoosde programma Valence-Montélimar-Marseille terug, met een vlucht om de 3 weken. Terwijl ook de vroegere programmaspelers het drieluik Montauban-St.Vincent-Perpignan (ook om de 3 weken) van de Entente Belge terug op de kaart hebben staan.

Dus… in dit geval worden volgende wijzigingen doorgevoerd aan de kalender.

Datum    Grote Halve Fond   Fond
22/6/19              Montauban
29/6/19              Montélimar
06/7/19   Montluçon       Limoges
24/8/19   Argenton
07/9/19   Chateauroux

De overige vluchten zouden behouden blijven op hun voorziene data. Al moet dit alles straks nog bekrachtigd en gestemd worden op de NAV van 22 februari aanstaande.

Voor de nationale kampioenschappen met 1e en 2e getekende worden de categorieën oude en jaarlingen samen gevoegd tot 1 kampioenschap, dit geldt niet voor de asduiven, die blijven apart. Op de nationale vluchten blijven ook de ‘provinciale’ resultaten meetellen naast de zonale en nationale uitslagen.
Vrijdag 22 februari wordt op dat vlak nog een belangrijke datum. Dan vindt de NAV van de KBDB te Halle plaats, waarop het sportseizoen 2019 in zijn definitieve plooi wordt gelegd, en nog over enkele andere belangrijke punten die in 2019 al van toepassing (kunnen) zijn, zal worden gedebatteerd en gestemd .

Oude en jaarlingen: samen of toch apart in 2020?

Het eventueel afschaffen van de aparte categorie jaarlingen (samenvoegen oude/jaarlingen in 1 categorie) vanaf 2020, wordt op de agenda geplaatst van de NS van oktober 2019. Er wordt overwogen om nog een soort poll/referendum te houden daarover via het Bondsblad.

Al laat de ‘Poll’ die we hier op de PIPA-website vorige week lanceerden daaromtrent, niet de minste twijfel bestaan over de mening van de Belgische duivenliefhebbers. Slechts 19% lijkt gewonnen voor het idee van de KBDB om de oude duiven en jaarlingen samen te voegen tot 1 categorie ‘oude duiven’. Ruim 81% wil dat de categorieën oude en jaarlingen apart blijven bestaan… waarvan 55% dit wil op alle vluchten in alle disciplines, terwijl 26% het in overweging wil nemen op snelheid en kleine halve fond (vanaf een bepaalde datum?), maar zeker ‘niet’ op de provinciale en (inter)nationale klassiekers van de grote halve fond, fond en grote fond. Duidelijker kan niet!

De KBDB staat duidelijk voor belangrijke weken/maanden om bepaalde knopen door te hakken. Luisteren naar de basis – de stem van de leden - is daarbij in bepaalde gevallen altijd een aangewezen raadgever, om onnodig gemekker achteraf te vermijden. Beter voorkomen dan genezen… met de absolute zekerheid in het achterhoofd: goed doen voor iedereen, zal nooit lukken.
Niks is nog definitief. Uitkijken dus naar wat er op 22 februari uit de bus komt…