Steun 4 goede doelen door te bieden in de Pigeons For Life veiling! (Update: foto's bezoek en rondleiding)

Music For Life is de voorbije jaren een begrip geworden in België. In de kerstperiode beheerst deze benefietactie de nationale radio en zelfs televisie. Na een succesvolle eerste editie lanceren PIPA en de familie Vandenabeele de tweede editie van Pigeons For Life: een duivenveiling waarvan de opbrengst naar 4 goede doelen gaat.

Net als vorig jaar schenken 8 liefhebbers uit België en Nederland een duifje voor het goede doel. PIPA en Ilse Vandenabeele zetten met deze 8 juweeltjes de Pigeons For Life-veiling op poten die zal lopen van maandag 3 december tot en met zondag 16 december.

PIPA selecteerde 4 goede doelen die na afloop van de veiling een fikse financiële duw in de rug zullen krijgen. De opbrengst van de PFL-veiling gaat immers integraal naar deze 4 goede doelen:

 • De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, kortweg VVGG
 • Vzw Humival
 • Vzw Blij Leven
 • Sclero’ken

In de eerste plaats willen we natuurlijk alle schenkers bedanken om een duif ter beschikking te stellen van deze liefdadigheidsveiling. Gaby en Ilse Vandenabeele kozen uit hun totale veiling een duif uit die reeds 3000 euro opbracht. De 7 overige Pigeons For Life-duiven die de opbrengst voor de 4 goede doelen verder zullen opdrijven worden geschonken door:

 • Jelle Jellema
 • Bart Geerinckx
 • Hugo Batenburg-Van de Merwe
 • Carlo Gyselbrecht
 • Gaston Van de Wouwer
 • PEC
 • Jelle Roziers

Nog meegeven dat ook de kosten voor de foto’s van de te koop aangeboden duiven, net zoals de afname van hun DNA wegvallen omdat respectievelijk Pigeon Photography en Pigen voor deze veiling kostenloos voor foto’s en DNA zorgen! Een erg mooie geste.

 

We stellen de 4 goede doelen graag 1 voor 1 wat uitgebreider aan jullie voor! Dat doen we aan de hand van 4 vragen die we aan elk goed doel voorlegden.
 

VVGG

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid ondersteunt mensen met psychische problemen.  En dat is meer dan nodig, want zowat één Vlaming op vier krijgt daar vroeg of laat mee te maken. We kennen allemaal wel iemand die worstelt met zijn of haar geestelijke gezondheid. De VVGG vindt dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvol leven. Daarom maken we werk van een betere zorg en helpen we misverstanden over geestelijke gezondheid uit de wereld.


Welke initiatieven nemen jullie?
Héél véél! Om kort te gaan: alles waarmee we de geestelijke gezondheidszorg kunnen verbeteren en het taboe helpen doorbreken. Zo organiseren we hersteldagen, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid leren hoe ze hun leven opnieuw in handen kunnen nemen. Tijdens congressen brengen we mensen uit de zorgsector samen, zodat iedereen mee is met de laatste ontwikkelingen. We zetten patiënten aan tafel met familie en hulpverleners, omdat geestelijke gezondheid geen ik- maar een wij-verhaal is. En dan is er nog onze website geestelijk gezond Vlaanderen, met heldere informatie en brochures over geestelijke gezondheid. Voor jongeren uit het secundair onderwijs hebben we een lessenpakket, met antwoorden op vragen waar ze écht mee zitten. Verder zetten we onze schouders onder de Werelddag van de geestelijke gezondheid, in oktober goed voor meer dan 300 evenementen verspreid over Vlaanderen.

Hoe en waar kunnen mensen bij jullie terecht?
Ben je op zoek naar juiste en duidelijke informatie over geestelijke gezondheid? Neem dan een kijkje op www.geestelijkgezondvlaanderen.be, onze informatieve website. Ben je op zoek naar inspirerende boeken en artikelen? Bezoek ons documentatiecentrum in Gent, we hebben meer dan 48.000 titels in huis, van wetenschappelijke werken tot zelfhulpboeken, romans en tijdschriften. Zit je met andere vragen? Bel 09 221 44 34  of mail naar info@vvgg.be

Hoeveel medewerkers telt jullie team en wat zijn de verschillende taken of functies van deze medewerkers?
We zijn met z’n negenen. Directeur Jan Van Speybroeck staat aan het roer van het schip. Marlien en Rik, onze twee ervaren stafmedewerkers, bedenken nieuwe initiatieven. Tanja en Geert zetten hun eigen ervaringen in voor diverse projecten. Karina verzorgt onze website, Klaudia let op onze centen en Karin rijdt alle gaten dicht. Communicatiemedewerker Dirk praat alles aan elkaar. En Zehra? Zij houdt ons kantoor spic en span.

Hoe kunnen mensen jullie, naast de veiling op PIPA, rechtstreeks steunen?
Mensen moeten óns niet steunen, maar wel hun vrienden, familieleden of iedereen die het moeilijk heeft. Zie je iemand worstelen met het leven? Bied spontaan je hulp aan, ook als je niet goed weet wat zeggen. Mensen verlangen heus niet altijd een pasklare oplossing, maar wel een luisterend oor of een bemoedigend woordje. Er gewoon zijn voor iemand, kan wonderen doen.

Geef je toch graag een cent? Dat mag natuurlijk ook. Met jouw bijdrage rollen we ons lessenpakket op school verder uit en organiseren we getuigenissen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die hebben het niet alleen over hun problemen, maar vertellen jongeren ook hoe ze de draad weer hebben opgepikt. Een positief verhaal dus, waar iedereen beter van wordt.

VVGG als “goed doel”? Alle info op deze site.

www.vvgg.be

Humival

Humival is een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een in hoofdzaak verstandelijke beperking en eventuele bijkomende fysieke en/of psychische problemen. Zij bieden deze zorg in verschillende vormen aan: onder ander residentieel en ambulant.

Welke initiatieven nemen jullie?
Wij proberen onze cliënten binnen de residentiële setting een thuis te bieden door hen zorg op maat aan te bieden, d.w.z. individuele benadering, aangepaste dagactiviteiten, aangepaste huisvesting. Dit steeds met het doel voor ogen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Daarnaast zetten we sterk in op inclusie en community building: zo gaan cliënten de afwas doen in de lagere school, worden zij ingeschakeld om het sportterrein van de gemeente te  onderhouden, nemen onze oudere bewoners deel aan de activiteiten van het rust- en verzorgingstehuis,...

Wij hebben ook een warme tuin waar onze buren vrij zijn om samen met onze cliënten groenten te kweken.

Hoe en waar kunnen mensen bij jullie terecht?
De toekomstige cliënten kunnen enkel via de wachtlijst van de overheid bij ons terecht. Hiervoor dienen ze een erkenning VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) te hebben en een budget te krijgen.

Hoeveel medewerkers telt jullie team en wat zijn de verschillende taken of functies van deze medewerkers?
Het team van leefgroep 3 bestaat uit 8 begeleiders en 1 leefgroepverantwoordelijke. Zij staan in voor de verzorging, huishoudelijke taken en dagbesteding van de 14 cliënten van de leefgroep. Dit telkens met het oog voor de integriteit en zorg op maat voor elk van hen.

Hoe kunnen mensen jullie, naast de veiling op PIPA, rechtstreeks steunen?
Wij staan altijd open voor het ontvangen van giften. Dit kan door vrijblijvend een bedrag op rekening BE 47001218395980 te storten. Vanaf een bedrag van € 40,00 kan er een fiscaal attest gegeven worden.

Tevens verkopen wij ook atelierproducten (kaarsen, kaartjes, cakes, confituur)  die door onze cliënten binnen de namiddagwerking worden vervaardigd.

www.vzw-humival.be
 

Vzw Blij Leven

MFC Meetjesland, (beter gekend onder de naam vzw  Blij Leven), is een voorziening bijzondere jeugdzorg. Zij bieden hulp aan jongeren en gezinnen en dat op verschillende manieren. Zowel residentieel als aan huis begeleiden ze kinderen,  jongeren en hun gezinnen.

Welke initiatieven nemen jullie?
Wij verblijven bij ons 50 kinderen, variërend in leeftijd van kleuter tot jongvolwassene. Tevens begeleiden we, naast de bij ons verblijvende kinderen, ook 75 gezinnen mobiel. Dit wil zeggen dat in deze gezinnen de kinderen thuis wonen en wij daar op zoek gaan naar hoe hun groei- en ontwikkelingskansen zoveel als mogelijk gestimuleerd en ontplooid kunnen worden.

Ons doelpubliek bestaat vooral uit kwetsbare en gekwetste jongeren én hun ouders. Het is onze taak hen te begeleiden en ondersteunen waardoor deze kinderen, jongeren en hun context (ouders, familie, school, vrije tijd,…)  maximale ontwikkelings- en groeikansen krijgen.

Hoe en waar kunnen mensen bij jullie terecht?
Kinderen, jongeren en hun netwerk (gezin, school, belangrijke figuren,…) uit de ruime regio komen bij ons terecht na doorverwijzing van jeugdrechtbank (JRB), ondersteuningscentrum jeugdzorg ( OCJ), CLB, OCMW, ouders, …

De kinderen en jongeren die verblijven, krijgen een plekje op de campus te Waarschoot of in Kaprijke. Daar hebben we een leefgroep die zich specifiek richt naar  jongens van +12 jaar.

Hoeveel medewerkers telt jullie team en wat zijn de verschillende taken of functies van deze medewerkers?
In onze voorziening werken in totaal 90 personeelsleden. Het gaat zowel om opvoeders, orthopedagogen, psychologen, sociaal werkers als logistiek en administratief medewerkers. Verdeeld over 6 verschillende teams trachten wij met een gedeelde visie en elk vanuit zijn eigen taak elke jongere, ouder of betrokken zorgfiguur de nodige ondersteuning te bieden.

Hoe kunnen mensen jullie, naast de veiling op PIPA, rechtstreeks steunen?
Iedereen kan ons steunen via de activiteiten die door Music for Life worden opgestart ten voordele van Blij Leven. Onze voorziening is immers geregistreerd als één van de goede doelen voor de Warmste Week. Iedereen kan op eigen initiatief ook een actie organiseren.
Daarnaast kan men ook giften en legaten schenken. Vanaf € 40 wordt er een fiscaal attest verleend.

Wij werken ook graag samen met vrijwilligers en iedereen is van harte welkom om contact op te nemen als men zich wil engageren voor onze jongeren en kinderen.

www.blijleven.be
 

Sclero’ken vzw

Sclero'ken vzw Belgische vereniging voor Sclerodermie is een vereniging die zich inzet voor mensen met de zeldzame, ongeneeslijke aandoening Sclerodermie.

De aandoening heeft niet alleen een impact op lichamelijk vlak maar ook een groot stuk op sociaal en psychologisch welzijn. Sclerodermie is een auto-immuunziekte van het bindweefsel er is een aantasting van huid en bloedvaten en daarnaast kunnen er wisselend interne organen in de sclerose betrokken raken zoals longen, hart, nieren en maag-darmstelsel.

Sclero'ken probeert een steun te zijn op elk vlak en dit met zo'n positief mogelijke noot, zonder de ernst van de aandoening te verbloemen! Sclero'ken creëert verzachtende omstandigheden waarbinnen mensen met Sclerodermie elkaar en de buitenwereld kunnen ontmoeten en informeren.

Welke initiatieven nemen jullie?
Het aanbod van onze activiteiten die we organiseren is even verscheiden als de Sclerodermie-patiënten zelf... We organiseren in samenwerking met artsen 'infodagen' waarop de medische vragen waar lotgenoten mee kampen beantwoord kunnen worden. Maar we proberen ook vooral lotgenoten samen te brengen in een ongedwongen sfeer, op een eetfestijn ,een verwendagje of een babbel tijdens een dagopname in het ziekenhuis. Gewoon even samen zijn met mensen die je 'echt' begrijpen is zo waardevol...

We nemen met onze vzw deel aan de wereldcongressen die tweejaarlijks plaats vinden, zetten onze schouders mee onder de ERN, werken samen met RaDiOrg., Orphanet,... Elke kans die we krijgen om onze aandoening meer in de kijker te zetten, nemen we heel dankbaar aan...

Met onze vzw steunen we projecten die bijdragen aan meer erkenning en herkenning van Sclerodermie en steunen we wetenschappelijk onderzoek waar we met argusogen de welverdiende centen kunnen volgen.

Hoe en waar kunnen mensen bij jullie terecht?
Zowel lotgenoten als familieleden kunnen steeds contact opnemen met ons via mail of telefoon. Dan zoeken we uit waar er op dat moment meest nood aan is...een persoonlijke babbel, een gesprek met meerdere lotgenoten, of spreken we af op een evenement...

We doen dit allemaal steeds met het nodige respect en begrip voor de persoonlijke situatie. Door de persoonlijke aanpak proberen we de drempel te verlagen om contact op te nemen, want 'aanvaarden' dat je vanaf de diagnose 'plots een stempel krijgt', is totaal niet evident!

Hoeveel medewerkers telt jullie team en wat zijn de verschillende taken of functies van deze medewerkers?
We kunnen met de vzw rekenen op een sterk team dat instaat voor de dagdagelijkse werking. Aangezien de voorzitter zelf patiënte is, geeft dit ook een extra emotionele waarde aan de vereniging. Bij activiteiten komen er nog heel wat vrijwilligers bij! Hulp voor alle werk! Ons team zet zich steeds in op vrijwillige basis en onbezoldigd, wat het extra mooi maakt...

Het is een familie waar lotgenoten, partners, vrienden en vriendinnen zichzelf mogen zijn...

Hoe kunnen mensen jullie, naast de veiling op PIPA, rechtstreeks steunen?
Mensen kunnen ons steeds steunen door deel te nemen aan een activiteit zoals een eetfestijn, door eens langs te komen op een kerstmarkt of braderij (waardoor mensen ons dan ook persoonlijk leren kennen). Ze kunnen steunen door onze folders te verspreiden en zo mee te werken aan meer erkenning en herkenning.

Er kan ook gesteund worden door een gift te doen.  De grootste steun die we echter het meest kunnen gebruiken is vooral jullie begrip en positiviteit!

De leuze van onze vzw is dan ook 'Niets is onmogelijk, als we het samen doen!'

www.scleroken.be


Vertegenwoordigers van de 4 goede doelen brachten op vrijdag 23 november een bezoek aan PIPA.


Nadat iedereen met elkaar kennis had gemaakt volgde nog een rondleiding op en rond de hokken. Voor onze ongewone bezoekers ging een hele nieuwe (duiven)wereld open.