De 8 “madammen” bij Frans en Frida Vanwildemeersch - Westkapelle (BE) zorgden voor knappe resultaten in 2010 met o.a. de 3e plaats in de Europabeker, plus sterke prestaties op halve- en lichte fond !

Voor Frans en Frida werd het seizoen 2010 één om met fierheid op terug te blikken…. Vooral hun duivinnen op weduwschap toonden zich van hun beste kant…… hiertussen zitten er 5 jaarlingduivinnetjes en 3 tweejaarse.

De tandem Vanwildemeersch-Vyncke met hun boezemvriend en helper Maurice Baele

Zij kregen van hun baas Frans de bijnaam van  de “madammen” opgespeld , dit naar analogie van het “Radio – 2 “-programma : de “Madammen”  . Wij geven eens een overzicht hoe die dametjes het ervan af brachten in 2010, want daartussen zitten een paar serieuze kilometerwreters.  De  5 jaarlingduivinnen vlogen  zo maar liefst  : 7400 + 6100 + 4416 + 5325 + 4500 km aan prijzen, dat is in  totaal  27741 km.

Een fraaie 3e plaats in de Europabeker !
Dit betreft een internationale competitie op Pau, Barcelona, Marseille en Perpignan  met respectievelijk de  1e ingetekende, met de  1e + 2e ingetekende en met  de 1e + 2e + 3e + 4e + 5e ingetekende.  Wie meest prijzen behaalt en daarenboven het laagste coëfficiënt wordt als eindlaureaat uitgeroepen. In totaal kan men dus :  4 + 8 + 20 prijzen scoren. In de onderscheiden disciplines werd het duo Vanwildemeersch-Vyncke respectievelijk :  4e  ( 4 op 4) ,  3e ( 7 op 8) en  7e ( 12 op 20) , hetgeen uiteindelijk op de eindscore de 3e plaats opleverde tegen alle grote fondtenoren uit België, Nederland en Frankrijk. Onze landgenoot Jos Joosen werd eindwinnaar  en de Nederlandse combinatie Batenburg- van der Merwe eindigde als 2e.

Het “Marijke” 08-3154056…… de zware fondvliegster van het seizoen !
Dit tweejaars duivinnetje won als jonge duif uit Nantes ( 600 km) de 310e prijs provinciaal tegen 2579 concurrenten. Als jaarling vloog zij ( om het bij de lange afstandsvluchten te houden!) met succes Soustons ( 908 km) en scoorde toen als volgt : Fondclub 11e/ 385d, provinciaal 52e/ 1936d, nationaal 277e / 9442d en internat. 307e / 11030 d. Dit bracht  al enige bevestiging van haar aanleg voor de marathonvluchten. Hoe presteerde zij nu  in 2010 ???
Zij vloog achtereenvolgens :   Brive ( 698 km), Barcelona( 1109 km) en Perpignan(945 km) met als resultaat:
Brive: in de Fondclub  27e/ 510d – provinciaal 120e/ 2868d – zone A 209e / 6470d en nationaal 280e/ 16815 d
Barcelona: in de Fondclub  6e/352d – provinciaal 25e / 1901 d – nationaal 320e / 12641 d – internat. 682e / 25751 d en internat. duivinnen  235e /7711 d
Perpignan: in de Fondclub  50e/217d – provinciaal 236e / 1163d – nationaal 970e / 6257d – internationaal  1663e / 15756 d en internationaal duivinnen  236e / 3464 d.
Dit “ Marijke” heeft als vader : de “Zantboer”: 97-2620848 ( uit de “Zwarte Witpen” Nl-94-1641413 x “Kleintje Zantboer” Nl-94-1641405 beide aangekocht dr B. Fletcher bij Zantboer uit Nederland) en heeft als moeder :  de “Crayonné duivin”: 05-3130030( uit de “Crayonné Didi”: 99-3226225 – lijn v/d 2e nat Narbonne  Vanwildemeersch, v/d “Kleine Bliksem” Vanwildemeersch,  v/d “Kleine Didi” Devos –  met de “Jonge Ginette 13” : 04-3121013 - origine Em. Denys).

Successen op de grote halve fond en lichte fond  , waarvan “Madam Ciska” de scepter droeg !
De Lieze”: 08-3186402
Als jaarse won zij 12 prijzen(zonder dubbelingen)  waaronder 6 maal per 10-tal met daartussen  een  9e Orléans op  568d, een 26e Orléans op 369d, een  5e Orléans op 284d,…… in 2010 klasseerde de “Lieze” zich 11 maal (zonder dubbelingen) waarvan  5 maal per 10-tal met  zelfs  2 x 1e ( 1e Tours 246d en 1e Orléans 143d), verder een 6e Tours 274d, een 5e Clermont  152d, enz….”Lieze”: 08-3186402 is een volle zus van de “Robbe”, die op zijn beurt al vader is van een sterkpresterende jaarse duivin. De “Robbe” won zelf  o.a.  1e Chateauroux 223d – 1e Limoges 214d – 2e Chateauroux  742 d – 3e Brive 315 d….enz……. “Robbe” en de “Lieze”  stammen beide af van de “Geschelpte Teen”: 00-3023243( won zelf als jong 11 prijzen) met “Asduivin Flodderke”: 00-3023272 ( origine G. Verbruggen x A. Landuyt ) .

Miss Pipi” : 08-3154107
Zij is de andere tweejaarse duivin uit het gezelschap ! In 2009 als jaarling klasseerde ze zich 11 maal ( zonder dubbelingen) waaronder 5 per 10-tal ! Hiertussen vinden we ondermeer een  7e Orléans op 284d, een 9e Blois op 214d, een 24e Argenton op 271d, enz…..In 2010 won ze  9 prijzen waaronder  5 maal per 10-tal met een  4e Tours 274d, een 10e Orléans 340d, een 19e Tours 246d, een 21e Blois 225d , enz…In haar afstamming zien we het volgende:
Vader = “de 50-Wittenbuik”: 03-3237550 ( won o.a. 1e Angoulème 138d, 2e Limoges 167d, 6e Chateauroux 667d, enz…..) en komt uit de lijn “Wittenbuik – Vandenabeele” x lijn “Playboy” x lijn “Raket-Bliksem”
Moeder = “Zotteke 501”: 06-3134501: won ondermeer als  jong 8 prijzen en als jaarse 11 prijzen, komt  uit lijn “Provinciaal Lidou” x lijn “Massis G. Verbruggen” x lijn “Zot-Vanwildemeersch”.

"Madam Ciska” : 09-3147065
Een metronoomke !! Zij is de jaarlingduivin met het grootste aantal kilometers op de teller…..klasseerde zich maar liefst op 7400 km aan vluchtroute in 2010  ……Meer nog ……als jonge duivin won ze 10 prijzen waarvan 5 per 10-tal . In 2010 startte het seizoen voor haar op 10 april en zij mankeerde op geen enkele vlucht tot en met  10 september…..werd ingezet van Arras ( 118 km) tot en met St Junien ( 627 km) met een totaalscore van 18 prijzen waarbij  14 maal per 10-tal en dit zonder dubbelingen, met daartussen : 8e Clermont 168 jl, een 15e Orléans  516 jl, een  8e Tours 385 jl, een 16e Tours 304 jl, een  5e Blois 282 jl, een 14e St Junien 271 d, een  86e nationaal Argenton 7358d,  een 7e Nantes 532 jl, enz……..
Vader = “de Groten”: 02-3245508( volle broer van de “Robbe” en de “Lieze” - reeds vermeld)
Moeder : “Witbuikske 354”: 04-3236354 uit lijn “Playboy” x lijn “ Zot –Vanwildemeersch” x lijn “Wittenbuik-Vandenabeele” x lijn “1e nat Cahors G. Bolle”.

Madam Keppe”: 09-3147061
Zij klasseerde zich als jonge duif in 2009 liefst 11 maal van Roye tot en met Tours, een vlucht (475 km) waarop zij ondermeer 4 weken op rij present tekende . In 2010 won “Madam Keppe”  3 x 1e, een 5e,een 8e ……..en verzamelde 13 prijzen ( zonder dubbelingen) waaronder 8 maal per 10-tal alover 6100 km. Daaronder bijvoorbeeld een  14e Orléans op 485 jaarlingen, een 19e Orléans op 304 jaarlingen, een 19e Blois 282 jaarl, enz……Ze klasseerde zich van Clermont( 224 km)  tot St Junien ( 627 km).
Vader: “Tyson Toon”: 05-3129745 ( broer van de “Tyson” van Ant. Landuyt – Knokke)
Moeder: “Roste Françinne”: 04-3165655 uit duiver P. Staelens x duivin van Raf Luyckx

Madam Anja”: 09-3147011
Deze jaarse duivin won in 2010 : 13 prijzen(zonder dubbelingen)  waarvan 6 per 10-tal met een totaal van 4016 km aan prijzen! Zo won zij bijvoorbeeld een 4e op Ablis tegen 168 jaarlingen, een 46e Orléans op 485 jl en de 55e op 584 oude, een 9e Orléans op 411 jaarlingen en de 16e op 545 oude , een 23e Tours tegen 304 jaarse, een 18e  Blois op 282 jaarlingen enz…..Uit haar afstamming leren we :
Vader : “Robbe”: 06-3199091( 1e Chateauroux 223d – 1e Limoges 214d – 2e Chateauroux 742 d – 3e Brive 315 d….)
Moeder: “Geschelpte Witpen Zora”: 04-3165900 waarin de bloedlijnen van de “B.V. Narbonne en  het “Tourske” , dit zijn 2 ex-topduiven op het hok Vanwildemeersch  alsook de lijn van de superkweker “Zorro” van het  hok N & F Norman.

Madam Ilse”: 09-3147042
Nog zo’n  een jaarse duivin welke in 2010 liefst  5325 km aan prijzen won in 12 klasseringen (zonder dubbelingen) waarvan 5 maal per 10-tal! Hierbij ondermeer een 38e Orléans op 485 jaarse, een 33e Orléans op 516 jaarse, een 16e Tours op 385 jaarse, een  4e Blois op 168 jaarse, enz………Uit de pedigree zien we volgende afstamming:
Vader : “Bliksem 317”: 03-3069317 waarin de bloedlijnen van de “B.V. Narbonne”, de “Kleine Bliksem”, de “Geschelpte Crackduivin”, stuk voor stuk basisduiven bij Vanwildemeersch
Moeder: “Bleke Fernanda”: 03-3043079 : rechtstreeks verkregen van Fernand Vermeulen uit Wenduine.

Madam Katrien” : 09-3147022
Als jaarling verzamelde zij dit jaar 4500 km aan prijzen met 11 klasseringen (zonder dubbeling) waaronder een 34e op Orléans van 411 jaarse, een 4e uit Tours op 304 jaarse, een 84e op Nantes van 532 jaarse, enz……Zij komt uit de “Molenaarden Frankfurt” 00-3023230 met de “Xandrina”: 02-3198044( aangekocht op verkoping Y. Delrue)
** Meerdere beloftes bij de jonge duiven!
Frans & Frida werden ondermeer 1e Kampioen jonge duiven in het samenspel  Gistel-Zarren . Zij behalen op de 4 nationale vluchten voor jongen volgende prijzen op de nationaal uitslag : Bourges 17/36 – Argenton  12/36 -  La Souterraine  11/46 -  Gueret  21/36, op deze laatste  vlucht klokten zij  hun  1e – 2e en 3e ingetekende binnen de 5 minuten voorop van hun 36 ingezette duiven. Uit Nantes prijkten er 23 van de 32 op de uitslag  . Acht jonge duiven werden geklasseerd in de moeilijke asduifcompetitie van de Brugse Kampioenschappen met als uitschieter de “Zwarte Bettino”: 10-3114059 die op zijn palmares ondermeer een 6e / 166d en 13e/435d uit Argenton , staan heeft, verder een 7e/155d en 12e/432d uit La Souterraine en een 10e/188d en 26e/512d uit Gueret..
Tot zover ons verhaal over de 8 “madammen” anno 2010 op het hok Vanwildemeersch-Vyncke . waarbij onze felicitaties !                   


Samen met Peter Van Rompuy, senator en zoon van Herman Van Rompuy, voorzitter Europese raad
tijdens de prijsdeling Europabeker te Brecht op 29 jan. 2011.