Verelst Daniel, Lier (BE)


VERELST Daniel, Lier (BE)


• Stel uzelf even voor en vertel hoe je begonnen bent met de duivensport

In 1980 begon het verhaaltje van de naam Verelst. Ik, Steve Vermant (kleinzoon) besloot als kleine spruit om bij een van de buren van vake een koppel sierduifjes te vragen. Mooie witte smierkes ! Ik mocht van thuis ze in een zelfgemaakt hok dat we tegen de muur hadden bevestigd houden. Een klein hokje voor 2. Dit was echter toch een beetje tegen de zin van onze buurman die beschikte over vliegduiven. “Doe die toch weg !” was zijn antwoord “en ik zal je eens vliegduiven geven, dan kan je die spelen”. Zo gezegd zo gedaan. Ik kreeg van hem een koppel vliegduiven, zomerjongen. Al gauw vertelde grootvader onderweg (hij was verkoper en deed dagelijks de baan) dat zijn kleinzoon duiven ging houden. Grootvader had destijds thuis met zijn eigen vader ook duiven gespeeld maar is dan moeten stoppen wegens zijn werk. Het ging bij hem toch ook kriebelen en hij besloot om zelf een hok te timmeren (3 afdelingen) bij hem in de tuin zodat we daar ons koppeltje en hun jongskes konden opplaatsen. Al gauw had vake duiven bij uit de Vlaanders want daar zaten zijn voornaamste klanten. Bij “De Rieck” uit Berlare mocht hij als het ware alles uit het hok uitkiezen en zo ontstond er een klein kweekhok van 6 koppeltjes. Ook bij de plaatselijke kampioenen van destijds, Verbiest en Croonen (beiden uit Koningshooikt) mochten we supers meenemen. Zo werd er voor het eerst een duifje ingezet in een wedstrijd in 1981.

Onze eerste prijs die we maakten was “ons oud meulleke” zo werd ze later genoemd die nog piepte toen ze thuis arriveerde. In 1983 en 1984 kweekten we uit de duiven van De Rieck uit Berlare 2 echte supers. Den “20”/83 en een rechtstreekse broer de “Wilde”/84 bleken vanaf 1985 te sterk voor iedereen. Beiden wonnen ze de kampioenschappen van 1985-1986-1987. Drie topjaren voor onze nieuw opgestarte liefhebber. Kwam daar nog eens bij kijken dat ook in 1986 nog een topper gekweekt werd “Peugeot 205” die de volgende jaren sterk presteerde. Het is trouwens nog uit die lijn dat vandaag nog voor 80% de basis zit van onze duiven. Om al die kampioenschappen en asduiven van 1985 tot en met 1997 zou ons bij een te lange waslijst brengen. Toch een voorname prestatie zou ik willen melden in 1992 want toen werd er met een 3e en 5e provinciaal op Brive en een 5e provinciaal op Barcelona uitgepakt. Ik beperk me echter van 1998 tot 2003 want dat zijn toch de belangrijkste jaren de laatste hé !!! In 1997 werd er van Stevens-Luyten uit Nijlen een duifje gekocht op de kampioenendag. Deze bleek later een superkweker !

In 1998 kwam de “17” op de wereld die als jonge duif hoge toppen scheerde. Zo werd hij 1e provinciaal en 2e nationale “Ster” van de “Duivenkrant”. Ook de titel van “Melker” 98 ging met een 2e provinciale en 2e nationale vermelding naar Lier. We moeten niet vermelden dat deze crack dan ook asduif werd plaatselijk.

In 1999 deed hij dit nog eens over en werd hij asduif bij de jaarse duiven. Hij was goed voor circa 17 prijzen per jaar. Hij werd later vermist in actie op een van de laatste vluchten van het seizoen. Zijn broers en zusters echter doen het net iets minder maar ook goed genoeg want zij zorgen ervoor dat de naam Daniel Verelst alle jaren bij de kampioenen verschijnt zowel plaatselijk als in het grote samenspel.

In 2002 werd er bij Alfons Slaets uit Lint een viertal duiven gehaald (weer door toedoen van het kopen van een bon op de kampioenendag). Den 6226232 werd meteen een goede aankoop want zij ging met de 2e provinciale en 14e nationale titel uit Argenton aan de haal.

• Aan welk resultaat hecht u het meeste belang ?
Kampioenschappen en asduiven zijn een prestatie die door het ganse jaar moeten geleverd worden. Het is niet zomaar een eendagsvlieg. Maar een provinciale of nationale titel geeft je meer erkenning.

• Wat wilt u nog bereiken in de duivensport ?
Een provinciale of nationale titel. Alle anderen zijn reeds bereikt en de trofeeenkast geeft hiervan de weergave. Kampioen plaatselijk, in samenspel, asduiven, ze zitten er allemaal tussen maar provinciaal of nationaal goud nog niet !

• Wat verwacht u van het volgende seizoen? (2004)
Voor 2004 verwachten we vrij veel. Zo hebben we een sterk hok opgebouwd of vitesse, eentje voor de hafo en eentje voor de kleine fond. Allemaal keurig uitgezochte toppers die (laat ons hopen) ons 2004 nog veel plezier mogen brengen.

• Welke vluchten speelt u vooral ?
Wij hebben door de jaren heen veel vitesse gespeeld maar door het gebrek aan belangstelling en het dalend aantal liefhebbers en hierdoor ook het aantal duiven zijn wij het een beetje verder gaan zoeken op hafo en kleine fond. Dit ligt ons wel daar we graag met een aantal duiven spelen. Op de vitesse duurt het de dag van vandaag slechts 2 a 3 minuten en als je dan 20 duiven meehebt, kan je die natuurlijk niet allemaal klokken vandaar.

• Naar welke vlucht werkt u toe ?
Vooral hafo en kleine fond krijgen de beste verzorging.

• Waarom die vlucht ?
Grotere belangstelling en hier moeten de duiven presteren en niet de liefhebber.

• Hoe probeert u uw ras te verbeteren ?
Wij zoeken naar de beste combinaties op ons hok maar ook jaarlijks komen er duiven bij van plaatselijke kampioenen die met niet te veel duiven sterke prestaties neerzetten.

• Met hoeveel duiven speelt u ?
Op alle vluchten, snelheid-hafo-kleine fond spelen we met 48 oude/jaarse duiven en circa 100 jongen.

• Hoe worden de weduwnaars/duivinnen gespeeld ?
We hanteren het systeem van weduwnaars en weduwduivinnen op alle afstanden. De dag van de inkorving eens laten zien en dan de korf in. Bij thuiskomst mogen ze dan een halve dag van elkaar genieten. Vitesser moeten het met minder tijd stellen. Verduisteren doen we niet. Daar de duiven alle weken ingezet worden op vitesse en hafo ruien zij bijna nooit voor september.

• Aan welke criteria moet een jonge duif voldoen op het einde van het seizoen om te mogen blijven ?
Bij ons kan een duif nog de winter doorbrengen ook al wint zij als jonge duif geen enkele prijs. Zo is het ras van “De Rick” uit Berlare zo speciaal dat ze als jaarse en oude super uit de hoek komen en als jonge weinig tot niets presteren. Het is maar een kwestie van het te weten. Prestaties ja, maar niet noodzakelijk. Zoals vake altijd zegt. Je moet zien of er een oude duif in zit !


• Hoeveel jonge duiven worden er gekweekt ?
circa 100

• Doet U aan inteelt?
Bijna nooit ! Dit jaar voor de eerste keer. We zullen altijd zoeken naar de beste combinaties.

• Je hoort dikwijls dingen over HET STAMKOPPEL is dat bij u ook zo of herkoppelt u voortdurend ?
Wij hebben ook altijd gewerkt met een stamkoppel. We zoeken een topcombinatie en dan houden wij ze ook zo. Herkoppelen doen we niet toch zeker niet doorheen het seizoen.

• Vele melkers schijnen problemen te hebben met de gezondheid van hun duiven, hoe probeert u dat te voorkomen ?
Wij gaan raar tot zelden naar de dierenarts. Met de nodige kuren alle 2 à 3 weken na thuiskomst en wat extra vitamientjes alle weken redden we het ganse seizoen. Wat je niet mag vergeten is de wekelijkse thee en bad.

• Wordt er gebruik gemaakt van kweekboxen of de gewone bakken ?
Wij hanteren de gewone bakken

• Liggen er roosters op de hokken of verkiest u toch het elke dag kuisen van de hokken ?
Gewoon kuisen is bij ons de boodschap. Bij droog weer gebeurt dit alle 14 dagen en bij nat weer alle 2 a 3 dagen.

• Is er bij u veel ruimte voor de duiven ?
De kwekers en weduwnaars/duivinnen huizen met 8 op een hok. De jongen zitten meestal met 20 à 25 samen.

• Wat is uw mening over het verplicht inenten tegen Paramixo ?
Dit is volgens ons een goede maatregel die het bestaan van onze duivensport kan doen blijven bestaan.

• Maakt u dit jaar ook gebruik van het ec ?
Wij spelen sinds 2001 elektronisch .

• Wat schaft de pot bij de weduwnaars/duivinnen door de week ?
Ze krijgen een doodgewone vluchtmengeling. De dag van thuiskomst en de dag nadien een beetje zuivering. Tegen het einde van de week worden de duiven wat zwaarder gevoerd. De hafo- en kleine fond duiven krijgen altijd zoveel ze willen. Ze kiezen uit wat ze graag eten en de rest gaat in pot voor de weduwduivinnen.

• Wordt elke weduwnaar gevoederd naar eigen wensen of is iedereen gelijk op het hok ?
De duivers worden gezamenlijk gevoederd en de duivinnen zitten opgesloten in hun bak en worden dan ook individueel gevoederd.

• Hoe voedert u de jongen ?
De jongen krijgen de ganse week door vluchtmengeling. Ze worden niet zo zwaar gevoerd als de ouden.

• Hecht u belang aan mineralen, grit, elektrolyten e.d. op het hok ?
Dit is een echte noodzaak op elk hok.

• Moeten uw duiven veel trainen ? Worden ze veel gelapt?
Trainen is een absolute noodzaak. De oude duiven vliegen 2 maal per dag. De jongen 1 maal. Lappen doen we doorheen de week niet. Als ze hun wekelijkse vluchten doen en thuis 2 maal per dag uitgelaten worden trainen ze meer dan genoeg.

Krijgen uw duiven ook extra vitaminen o.d. ?
Extra vitaminen krijgen ze via de drank om de 14 dagen.

• Geeft u ook preventieve (blinde) kuren ?
Dit gebeurt alle 2 à 3 weken

• Is het belangrijk dat duiven net zoals mensen gevarieerd eten ?
De meeste vluchtmengelingen van welk merk ook voldoen aan een zeer rijke variatie aan granen. Dus kies je maar.

• Zijn er speciale fysieke eigenschappen van een duif waar u op let ? (vleugel,oog,…)
Voor het vliegen telt bij ons niets. Wat heb je aan een mooi oog en mooie vleugel als er in het koppeke niets zit.
Om te kweken trachten we toch te letten op het oog, vleugel en rug. Dit is nog geen garantie op succes.

• Met welke duiven zou u een stam opbouwen, pedigreeduiven of bewezen vliegduiven ?
Doorgaans komen de beste duiven bij ons uit de vliegduiven. We kiezen ook wel pedigreeduiven die naar de prestaties van broers en zusters geschat worden.

• Haalt u veel informatie van het internet,boeken,artikels o.d. ? Past u deze info dan ook toe ?
Veel elementen worden gehaald bij oude liefhebbers. Zij kennen de duivensport door en door. Van die gouden raad trachten we het beste te bundelen en dit proberen we dan uit.

• Wat gebeurt er met de duiven na het vliegseizoen ?
Na het vliegseizoen worden de duiven geselekteerd. De duiven die het geluk niet hebben om een plaats op het hok voor volgend seizoen te verwerven gaan voor een democratische prijs naar liefhebbers die graag wat versterking bijhalen. De duiven die hun plaats hebben verdiend mogen dan gescheiden in de ren. Rond half november proberen we ze een keer voor te koppelen en dan worden ze definitief samengezet rond 1 december.

• Kweekt u ook uit de vliegduiven ?
Met alle duiven kweken we.

• Wanneer koppelt u ?
Rond 1 december

• Wordt er thee gemaakt of appelazijn bij het drinkwater gedaan ? Of iets anders ?
Alle dinsdagen staat er thee op het menu, gelijk welk merk aangevuld met het extract van een gekookte ui per 5 liter water. In de drinkpot blijft gans de week een teentje knoflook liggen.

• Doet u iets speciaals na een vlucht ? (extra vitaminen ofzo ?)
Na de vlucht krijgen ze zuivering te eten maar van drank staat er tot dinsdag niets speciaal op de menukaart.

• Krijgen de duiven ook een bad ?
Woensdag is er wekelijks de zwemles in het bad.

• Is er volgens u een verschil tussen een snelheidsduif, fondduif, hafoduif ?
Er is verschil in bouw van de duiven, daar moet je geen kenner voor zijn maar uit ervaring weet men dat zowel bij mens als dier uitzonderingen bestaan. Wij weten dat onze duiven die dikwijls uit dezelfde koppels voortkomen op alle afstanden vliegen. Zo komt uit één koppel de kampioen Quievrain, de broer doet het op Noyon en zijn zuster was de koningin op de hafo. Zo zie je maar.

• Net zoals alle andere liefhebbers wilt u “nog” betere duiven, hoe probeert u dit te verwezenlijken ?
Betere duiven krijgen is een kwestie van geluk. Je moet sterke duiven trachten te koppelen met de hoop dat dit goed op elkaar haakt. Heb je dan geluk dan is er verbetering zoniet dien je verder te zoeken.

• Welke tips heeft u voor beginnende (jonge) liefhebbers ?
Zoek het niet bij namen die vroeger hard speelden maar klop aan bij een liefhebber die op het ogenblik sterke prestaties neerzet. Schrik niet om bij een kleine man ten rade te gaan. Die heeft weinig duiven en kan het zich niet permitteren een twijfelgeval in huis te houden. Wij onthouden dat onze beste duiven met vriendschap zijn verkregen.