Waar blijven onze duiven?

Vaak vragen we ons af waar onze verdwaalde duiven blijven. Zelfs als die bij een duivenliefhebber belanden loopt het niet altijd goed met ze af. Het bizarre verhaal van vier duiven onderweg maken dat duidelijk.


Aan het leven van deze duif kwam abrupt een einde door een roofdier

Bizarre ontdekking

Een duivenliefhebber in het Brabantse Oostelbeers (NL) deed op donderdagochtend een bizarre ontdekking. Verdwaalde duiven die zich bij hem op het hok aandienen worden telkens aangemeld bij de rechtmatige eigenaar. In afwachting, of de duif al dan niet wordt opgehaald, worden die duiven elk in een apart kooitje geplaatst waar zij worden voorzien van water en voer. Duiven die niet worden opgehaald worden verzorgd tot het moment dat zij zelf hun reis naar huis kunnen hervatten, zoals een duif uit Bladel die de jongste woensdag nog werd losgelaten om zich even later te melden bij zijn baas. Toen op donderdagmorgen de gebruikelijke gang naar de duivenhokken werd gemaakt, waarvan de verzorging van de vreemdgangers steevast onderdeel uitmaakt, schrok de liefhebber zich een hoedje. Alle vier de, op dat moment, aanwezige duiven bleken dood in het opvanghok te liggen waarbij de kop van de romp was gescheiden. De koppen van de duiven lager elders in het hok.


Een ravage in het opvanghok met in het midden de vleugel van een duif helemaal links (niet op de foto)

Roofdieren

Bij een dergelijk aanzicht wordt al snel gedacht aan een rat, marter of bunzing. Niet veel later kwam 'de aap' uit de mouw. Het blijkt te gaan om een verwilderde nerts die waarschijnlijk is ontsnapt uit een nertsenfokkerij. Het dier werd gezien op camerabeelden.

Vergeefs wachten

De vier duiven kwamen uit verschillende hoeken van het land. De langstverblijvende was een duif uit Almelo die al eens werd losgelaten op grote afstand van Oostelbeers maar daar toch weer terugkeerde. Een andere duif, afkomstig uit Zundert, verbleef een kleine week. Met de eigenaar van die duif werd afgesproken de duif op zaterdagmiddag los te laten. Ook die duif keerde terug op het hok. Het was de bedoeling om die duif op donderdag opnieuw in vrijheid te stellen. Van de derde opvanger werd de eigenaar gesproken. Die was op terugreis van vakantie en zou nog contact opnemen. Het meest onfortuinlijk is een duif uit het Noord-Brabantse plaatsje Zeeland. Die duif werd pas gisteravond in zijn tijdelijk onderkomen geplaatst. De eigenaar wilde de duif vandaag op komen halen. Het blijkt maar weer dat je nooit weet waar onze duiven blijven.