Skip to main content

Petitie "Bescherm de postduivensport tegen onnatuurlijke roofvogelstand"aangeboden aan de Tweede Kamer

Vincent Hoogerwerf uit het Brabantse Mill beleefde dinsdag een bijzondere dag ten dienste van de duivensport. De petitie die moet leiden tot een natuurlijk regulering van de roofvogelstand werd aangeboden aan de Tweede Kamer


Mevr. Kuiken neem uit handen van Vincent Hoogerwerf de petitie in ontvangst

Inzet op natuurlijke regulering

De postduivensport, die in Nederland een plaats inneemt op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed, heeft zich laten horen in Den Haag. De petitie zet in op maatregelen tegen de almaar groter wordende populatie roofvogels door middel van hulp van de mens. De ondertekenaars van de petitie verzoeken de onbalans in de natuur te herstellen door inzet op natuurlijke regulering door:

 Verbod op plaatsen van nieuwe nestkasten
 Verwijderen van lege nestkasten
 Verbod op uitzetten van gefokte sperwers, haviken en slechtvalken
 Verbod op importeren van sperwers, haviken en slechtvalken
 Beschermstatus voor bepaalde periode per jaar vrijgeven

Aanbieding van de petitie

Dinsdag 18 juni zou de dag worden waar Vincent Hoogerwerf intensief naar heeft toegewerkt. Met een delegatie van acht personen (waaronder twee leden van de Haagse Tilduiven en de Ibirische Sierduivengroep), werd afgereisd naar Den Haag om de petitie te overhandigen aan de Tweede Kamer waar deze in ontvangst werd genomen door mevrouw Kuiken, Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er volgde een hartelijke ontvangst waarbij mevrouw Kuiken opende met een introductie vanuit de Tweede Kamer. Tijdens de overhandiging van de petitie, met ondersteunend bewijs en een groot bord met de speciaal ontworpen flyer, was een aantal Kamerleden vertegenwoordigd. Daarna was het woord aan Vincent die mocht toelichten waarom de petitie werd gestart en wat er uiteindelijk mee bereikt moet worden. Vervolgens werd nog kort gesproken met de aanwezige Kamerleden.

Petitie ook aangeboden aan bestuur NPO


De petitie werd namens het NPO bestuur in ontvangst genomen door voorzitter Maurice van der Kruk

Eerder op de dag werd afgereisd naar sportcentrum Papendal in Arnhem om aldaar de petitie ook te overhandigen aan bestuur NPO in de persoon van bestuursvoorzitter Maurice van der Kruk. Door die handeling wordt ook de NPO rechtstreeks partij om mede de belangen van de postduivenliefhebbers te gaan behartigen in politiek Den Haag.

Media aandacht

De actie van Vincent Hoogerwerf heeft veel stof doen opwaaien. De pers is massaal op het item ingesprongen. In nagenoeg alle dagbladen en in diverse TV en radioprogramma’s werd aandacht geschonken aan de duivensport en de problematiek met betrekking tot de roofvogel. Vincent heeft aan een innoverende dag het gevoel overgehouden dat de politiek serieus zal kijken naar en spreken over het probleem dat de duivensport in haar greep heeft. Uit de woorden van Kamerlid Weverling in de late editie van het programma Hart van Nederland mag hoop worden gekoesterd.