De NPO huldigt de Nederlandse deelnemers aan de Olympiade te Boedapest

Op zaterdag 7 maart werden de deelnemers aan de Olympiade te Budapest gehuldigd. Er was gekozen voor een uitstekende locatie in Houten. De huldiging vond plaats aan het eind van de middag zodat de genodigden de bijeenkomst konden combineren met een bezoek aan de Voorjaarsbeurs in de Expo.

Openingswoord door de voorzitter NPO Dhr. D. Buwalda

Om 16.15 uur opende de voorzitter deze huldiging. Hij heette alle genodigden van harte welkom. Op de eerste plaats natuurlijk de Olympiadedeelnemers voor wie deze middag was georganiseerd om hen speciaal in het zonnetje te zetten. Een speciaal woord van dank was er ook voor de Olympiadecommissie. Verder werden ook de Nederlandse keurmeesters in Boedapest, bestuur NPO, Duivendirect (die het vervoer van de Olympiadeduiven regelde), de pers en verdere genodigden van harte welkom geheten. Het NPO-bestuur is van mening dat de Olympiade goed was georganiseerd. Eén minpuntje was echter dat sommige prijswinnaars geen kaartjes meer konden krijgen voor de avondhuldiging daar deze waren uitverkocht. De NPO vindt dat los van de prestaties van enkele deelnemers Nederland gemiddeld hoger moet kunnen eindigen dan nu het geval is, en dat zowel in de standaard- als sportklasse. Volgens de NPO moet het PR-beleid dan ook anders om beter te kunnen presteren op de verschillende disciplines. Een goed voorbeeld daarvan is Polen, waar de vliegprogramma's speciaal gericht zijn op de Olympiadedeelname. Ook het aantal liefhebbers dat inschrijft op de keuringen voor de standaardklasse is vele malen hoger. Daarna gaf de heer Buwalda het woord aan de Olympiadecommissie, die de verschillende huldigingen voor haar rekening nam.

Huldiging van de verschillende disciplines

Zoals reeds gezegd werd deze huldiging gedaan door de Olympiadecommissie. Alle deelnemers aan de Olympiade ontvingen een mooie bos bloemen, een herdenkingsmunt en een schitterende foto van hun deelnemende duif.

Tijdens de huldiging werden verschillende pauzes ingelast zodat iedereen onder het genot van een hapje en een drankje even kon bijkletsen. Ook kon men tijdens deze pauzes nogmaals de felicitaties uitbrengen. Op die manier werd er tijdens de verschillende huldigingen aandachtig geluisterd. De huldigingen vonden plaats per categorie. Hieronder enkele foto's.


 


 

Ten slotte

De NPO, Olympiadecommissie en alle genodigden kunnen terugblikken op een zeer geslaagde middag. Dhr. D. Buwalda sprak namens de NPO nogmaals een woord van dank uit waarin hij aangaf als NPO-bestuur trots te zijn op alle deelnemers. Om omstreeks 18.30 uur kwam er een einde aan de huldiging en vertrokken alle deelnemers en genodigden met een tevreden gevoel huiswaarts.