René van Aerschot (Rillaar, BE) Nationaal Kampioen Fond Jaarduiven KBDB 2014

Nationaal kampioen spelen is voor weinigen weggelegd als je dit dan doet met weinig duiven dan behoor je tot die weinige liefhebbers dewelke hun duiven perfect in de hand hebben en de techniek van motiveren perfect weten uit te voeren. Zo één iemand is René Van Aerschot.

Het klinkt als een cliché maar je moet niet over een massa duiven beschikken om je tot Nationaal Kampioen te kronen, wel over steengoede duiven. Dit huzarenstukje lukte René in 2014 waarbij hij het seizoen aanvatte met 13 oude duiven en slechts 20 jaarlingen. Het is des te opmerkelijker dat deze jaarlingen in 2013 amper de korf gezien hadden! Naast het Nationale Kampioenschap KBDB fond jaarlingen wist René zich als volgt te klasseren in de verschillende kampioenschappen:

1e Nationaal Kampioen fond jaarse KBDB 2014 
1e Provinciaal Kampioen fond jaarse KBDB 2014
3e Provinciaal Kampioen fond oude KBDB 2014
1e Kampioen fond jaarse Demer & Dijle 2014
1e Asduif fond jaarse Demer & Dijle 2014
1e Kampioen Fond Jaarse Sans Peur Herent 2014
1e-2e-3e Asduif Fond Jaarse Sans Peur Herent 2014

Hoe het begon

René heeft de duivenmicrobe doorgekregen van vader Alfons, er werd toen voornamelijk snelheid en halve fond gespeeld. In 1978 is René volledig zelfstandig met duiven beginnen te spelen op het huidige adres. De eerste duiven kwamen van vader Alfons en van Louis Warpy (Houtvenne, BE). Vanaf de jaren '80 is René meer en meer halve fond beginnen spelen, waarna begin de jaren '90 stillaan werd overgeschakeld naar de fondvluchten. René korft in het lokaal "Sans Peur" te Herent in, dit lokaal maakt deel uit van de overkoepeling “Demer en Dijle”.  Zoals reeds eerder aangehaald speelt René niet met veel duiven en verkiest hij om naar een fondvlucht te gaan met de “kleine korf”. René verzorgt zijn duiven helemaal alleen, hij wil de touwtjes zelf in handen houden. Het spel met de jonge duiven staat volledig in het teken van de toekomst, zij worden louter opgeleerd in functie van het spel met jaarduiven en oude duiven. Hier geen toestanden met verduisteren en dergelijke. Daarom ook dat René geen behoefte heeft om zijn duiven vroeg te koppelen, volgens hem worden de beste fondduiven in de 2de helft van het seizoen gekweekt! Je zou het anders denken maar bij het begin van het sportseizoen hebben zijn jaarduiven slechts een 6-tal vluchten (en sommige zelfs minder) in de vleugels: 2 x Momignies (116 Km), 2 x Soissons en 2 x een halve fondvlucht.
De basis van de huidige fondkolonie werd als volgt gelegd. René haalde een duiver bij Pol Leemans (Averbode, BE) en koppelde die met een duivin van Bertus Wijnacker (Hengstdijk, NL), uit dit koppel werden 2 rood-vale duivers gekweekt die op hun beurt gekoppeld werden aan 2 duiven van Robert Van Eycken (Erps-Kwerps, BE). De nakomelingen uit deze 2 koppels zorgden stuk voor stuk voor goeie resultaten. Maar doordat René nogal fel aan inteelt deed, ging hij op zoek naar versterking, welke hij vond bij die andere fondklepper uit Vlaams-Brabant namelijk Ivan Vanvuchelen (Grazen, BE). Er kwam een kleinzoon en een kleindochter uit het stamkoppel naar Rillaar als tevens een zuster van de nationale winnaar Tulle. Meer recentelijk (2013) werd ook vers bloed gehaald bij Johny Jonckers (Drieslinter, BE) alsook werd er een koppel duiven gewisseld met Yvo Nolmans (Bekkevoort, BE) uit de bloedlijnen van Remy Speltdoorn (Winksele, BE). De cocktail van deze rassen maakt dat René een stevig kweekhok heeft opgebouwd.

Het Nationaal Kampioenschap

Het Nationaal Kampioenschap werd gewonnen met volgende prestaties:

Limoges Nat.ZC 1735 d: 74° - 36°
Brive Nat.ZC  967 d: 42° - 5°
Jarnac Nat.ZC 1401 d: 12° - 26°

De bovenstaande 6 prijzen werden gewonnen door 5 verschillende duiven waarvan “Den 266” (BE13-2051266) zowel uit Limoges als Brive vroeg vloog met een 36° en 42° prijs. Een andere klepper van formaat en René z’n favoriet is “De Rode Duiver” (BE13-2051250) die met z’n 5° prijs tussen 967 duiven in zone C vanuit Brive mee voor het Nat. Kampioenschap zorgde, daarnaast vloog hij ook nog:

Chateauroux Nat. 21.515 d: 2382°
Limoges Nat.ZC  1.735 d:  78°
Tulle Nat.ZC   1.690 d:  69°


“De Rode Duiver” (BE13-2051250)

Het Nationaal Kampioenschap wordt betwist op 5 vluchten, waarvan je 3 maal je nummers 1 & 2 vroeg moet klokken, niet simpel daar je maar 2 keer mag “missen”.  Opmerkelijk is ook het scherpe coëfficiënt (13,91) dat René behaalde en het ruime verschil met de nummers 2 (20,46) en 3 (21,97). 2014 werd dus nog succesvoller voor René dan het super seizoen 2011:

3e Nationaal Asduif Fond KBDB 2011
6e Nationaal Kampioen Fond KBDB 2011
1e Provinciaal Kampioen fond oude KBDB 2011
1e Provinciale asduif fond oude KBDB 2011
Winnaar Masters (Versele Laga) Fond Oude duiven 2011

“De 681” (BE09-2080681) zorgde er voor dat René in 2011 op meerdere podia mocht plaats nemen met als hoogste 3e Nationale Asduif Fond 2011, hierbij zijn palmares uit 2011:

Pithiviers     471 d.   1°
Limoges Nat.ZC  5.269 d.  40°
Limoges Nat.  19.373 d.  269°
Montauban Nat.ZC 3.007 d.   1°
Montauban Nat.  9.091 d.  93°
Souillac Nat.ZC 1.319 d.  30°

Spel systeem, motivatie, verzorging & medische begeleiding

René speelt alleen met duivers op het klassieke weduwschap. De oude duiven worden maar sporadisch buiten gelaten. De jaarduiven mogen regelmatig buiten daar ze nog aan hun nieuw hok moeten wennen. De oude duiven worden rond lichtmis gekoppeld en bij het naderen van het sportseizoen worden ze opnieuw gekoppeld en mogen ze 5 dagen broeden, tijdens deze periode worden ze ook opgeleerd. De jaarduiven daarentegen worden niet gekoppeld en krijgen voor de inkorving enkel de nestschotel en mogen bij hun eerste thuiskomsten hun duivin kiezen. Na een aantal “invliegvluchten” hadden ze het begrepen en hadden alzo hun vaste duivin tegen dat de eerste fondvluchten eraan kwamen. Daar de jaarlingen weinig ervaring hadden opgedaan als jonge duif, wist René dat ze de eerste vluchten er niet aan te pas zouden komen. Ze vlogen 2 x Momignies (116 Km), 2 x Soissons (208 Km), 2 x halve fond en Châteauroux en Montluçon als voorbereiding op het fondseizoen. Qua motivering houdt René het heel simpel, bij elke inkorving wordt enkel de nestschotel een 5-tal minuten gegeven en dan gaan ze korf in.
Bij thuiskomst krijgen de oude duiven de eerste vluchten hun duivin slechts een paar minuten en stelselmatig langer, na een fondvlucht tot ’s anderdaags. De jaarduiven krijgen hun duivinnen ook de eerste vluchten langer.
René is een fan van gerst voederen, dit om zijn duiven “zuiver” te houden, na de rui krijgen de weduwnaars alléén maar gerst tot ze gekoppeld worden, dan wordt er over geschakeld op kweek gele mais. In het sportseizoen wordt er stelselmatig opgebouwd en 5 dagen voor de inkorving wordt sport van Mariman verstrekt met daarbij nog toevoeging van mais (Cribbs). Twee dagen per week gaat er ruiolie (Norbert Peters) en biergist over het voeder. In het drinkwater zit steeds een teentje look, dat er een 4-tal weken in blijft en dat begint dan natuurlijk te ruiken, maar dit is net de kracht van het look geven volgens René. Bij het verfrissen van de look gaat er ook 5 dagen appelazijn in de drinkpot. Bij thuis komst wordt Gerritplus verstrekt tot een 5-tal dagen voor de volgende inkorving, alsook worden er elektrolyten in de drinkpot gedaan.
Ook qua medische begeleiding houdt René het simpel. Veearts Jos Verhulst wordt een 2-tal keer per jaar geconsulteerd  en voor het seizoen 2014 werden de duiven gekuurd tegen coccidiose maar niet tegen tricho.Verder in het seizoen krijgen ze om de 3 weken na thuiskomst van een fond wedstrijd ¼ pilletje Flagyl opgestoken.

Langs deze weg wensen we René te bedanken voor de goede ontvangst en wensen we hem alle successen toe in zijn geliefkoosde hobby.