Leijtens Cor, "De 'Gebroeders Janssen' van de 21e eeuw. Een waar 'fenomeen' op Snelheid en Midfond in Nederland"


Groepsfoto van het Pipabezoek aan het Hok Cor Leijtens.
Hok Cor LEIJTENS, Oostelbeers (NL)


Het was een zonnige zaterdagmiddag toen we de Nederlandse grens over trokken op zoek naar de ‘succeskolonie’ op Snelheid en Midfond uit Oostelbeers-Oirschot (gelegen tussen Tilburg en Eindhoven), met name de kolonie van de gebroeders Leijtens, actief onder de naam van de oudste broer Cor Leijtens!
De gemeente Oirschot ontstond in 1997 toen Oostelbeers, Westelbeers en Middelbeers werden gefusioneerd tot 1 grote gemeente. Tot 1997 vormden de ‘3 Beerzen’ een zelfstandige gemeente, welke in 1959 geschiedenis schreef bij het installeren van de allereerste vrouwelijke burgemeester! Oostelbeers, Westelbeers en Middelbeers hebben hun naam te danken aan de nabijheid van de ‘Groote Beerze’ en de ‘Kleine Beerze’, twee riviertjes die een cruciale rol speelden voor de landbouw en de watervoorziening. De geschiedenis van de 3 gemeenten gaat terug tot in de 13e eeuw en heeft vooral een agrarisch karakter. Het waren vaak harde tijden, want de boeren hadden het hier alles behalve gemakkelijk. De arme Kempische zandgronden noopten hen tot hard labeur, waar meestal slechts een magere opbrengst tegenover stond. Ook de ongunstige ligging ten opzichte van de belangrijke verbindingswegen speelde hen parten, zodat ‘kleinschaligheid’ troef bleef.


De omgeving van Oostelbeers


Sander


De ‘Gebroeders Janssen’ van de 21e eeuw

Een geschiedenis die perfect van toepassing is op de levensloop van de familie Leijtens. Ook zij beoefenden van thuis uit de harde ‘boerenstiel’. Vroeger ten tijde van vader, stonden er 6 melkkoeien in de stal… vandaag de dag hebben de 4 broertjes Leijtens dit verder uitgebreid tot een hypermodern ‘melkveebedrijf’, met een productie van om en bij de 535.000 liter op jaarbasis. De 4 broers Leijtens wonen nog steeds op de ouderlijke boerderij. Vroeger in hun jeugdjaren, was er naast het zware werk op de boerderij, in de streek niet zoveel om handen als vrijetijdsbesteding… en zo kwamen de 2 oudste broers Cor & Har rond hun 16-jarige leeftijd in aanraking met de duivensport. Puur als hobby, zeg maar: duiven als vrije tijd. Ondertussen zijn de gebroeders Leijtens uitgegroeid tot ‘nationale topvedettes’ in de duivensport, als specialisten op snelheid en midfond (tot Limoges of 694 Km). Ook hun beide neefjes Roland (17j) en Sander (14j), als zonen van hun gehuwde zus, en spelend onder de banier ‘Gebroeders Van Den Broeck’, vonden ondertussen de weg naar de duivensport… de opvolging lijkt reeds verzekerd!
De story van de Gebroeders Leijtens vertoont een zeer grote gelijkenis met de geschiedenis van de wereldberoemde ‘Gebr Janssen’ uit het Belgische Arendonk. Ook hier wonen 4 broers samen onder 1 dak in de ouderlijke woning… ook zij schitteren in de duivensport op snelheid en midfond, zelfs met ‘Janssenduiven’ aan de basis (via de ‘Klak’)… alleen zijn de omstandigheden anders, en lijkt het palmares te Oostelbeers iets ‘indrukwekkender’. De concurrentie is in de loop der jaren veel ‘zwaarder’ geworden… en werden er bij ons weten te Arendonk nooit ‘Nationale Asduiven’ gewonnen… de kolonie Cor Leijtens slaagde hierin wonderwel (waarover verder meer). Het streelt beslist hun ijdelheid, dat men de gebroeders Leijtens vandaag de dag de ‘Gebr Janssen van de 21e eeuw’ is gaan noemen… een gelijkenis die kan tellen!


Stamopbouw
De broers Cor en Har stapten de duivensport in met helemaal niets… enkele opgevangen duiven die mochten behouden worden vormden hun eerste basisduiven. Verder was er ook niets of niemand waarop ze konden terugvallen. Eigen ondervinding opdoen, was hun beste leerschool. Zo zetten ze schoorvoetend hun eerste stappen in de duivensport. Met wat ‘gezond boerenverstand’, en wat logisch nadenken, zetten ze hun ontdekkingstocht in de duivensport verder… de rijke ervaringen van hun dagdagelijkse omgang met dieren, toepassend op de  duivensport. De successen bleven niet lang uit… integendeel de kolonie van Cor Leijtens groeide binnen de kortste keren uit tot een echte ‘topper’ op snelheid en halve fond in Nederland. En dat was ook de ‘grote kampioenen’, zeg maar de ‘gevestigde waarden’ in de duivensport niet ontgaan… die vonden stilaan de weg naar Oostelbeers, nieuwsgierig als ze waren vooreerst naar de duiven van de broertjes Leijtens… maar ook naar de methode die achter deze topsuccessen schuil ging. Want we kunnen Cor & Har zowat de pioniers noemen… ja, ‘meesters’ in het spelen met warm en koud, met licht en donker… waarmee ze sinds de beginjaren ’90 de tegenstand niet alleen met verstomming sloegen, maar ook vaak ‘schaakmat’ plaatsten! Geen wonder dat vele gerenommeerde ‘topvedettes’ uit de duivensport in Oostelbeers ‘duivenles’ kwamen volgen… kwamen peilen naar dat ‘gezonde boerenverstand’! Vraag het maar aan ene Gerard Koopman…
Natuurlijk hadden de Leijtens brothers ondertussen reeds lang door dat het niet met hun opgevangen duiven was, dat ze de ‘top’ konden ambiëren. Al vlug kwamen duiven van Jos Van Limpt (alias de ‘Klak’) vanuit Reusel naar Oostelbeers, zeg maar de pure ‘Janssen-Arendonk’-duiven. Latere versterkingen die we vandaag nog in de stamopbouw terug vinden, zijn duiven van Ad Schaerlaeckens, Flor Engels & Zonen, Gerard Koopman, Co Verbree, Gerard & Bas Verkerk enz… Toch roepen Cor & Har in koor, dat Ad Schaerlaeckens hen voor een groot stuk ‘duivenliefhebber’ maakte, want 2 van hun allergrootste ‘supercracks’ en stamleggers van de huidige generatie topduiven, namelijk… de LAMMERT en PENTIUM, zijn voor 50% Schaerlaekensduiven! Ere wie ere toekomt! Ook zitten er 3 directe kinderen van de wereldberoemde ‘KLEINE DIRK’ van Gerard Koopman, waarvan momenteel enkele ‘toppers’ op de vlieghokken vertoeven. Het is duidelijk dat Cor & Har niet over één nacht ijs zijn gegaan, wat hun stamopbouw betreft… of, waar wat ‘gezond boerenverstand’, wat ‘logisch nadenken’, zoal goed voor is!


Palmares afstammelingen van "Amoré's Dirk"
906-04 :
2° tegen 3686 duiven
4° tegen 2902 duiven
16° tegen 1482 duiven
20° tegen 1362 duiven

907-04 :
3° tegen 1496 duiven
3° tegen 711 duiven
6° tegen 808 duiven
8° tegen 1482 duiven
9° tegen 905 duiven
9° tegen 740 duiven
13° tegen 2445 duiven

766-05 :
2° tegen 1793 duiven
4° tegen 711 duiven
5° tegen 905 duiven

767-05 :
2° tegen 2242 duiven
9° tegen 1072 duiven
10° tegen 1349 duiven

015-06 :
5° tegen 1349 duiven

135-06 :
6° tegen 1349 duiven
8° tegen 1002 duiven 


Spelmethode

De kolonie Cor Leijtens bestaat momenteel uit een 24-tal koppels kweekduiven, en 52 vliegduiven… verdeelt onder 30 vliegdoffers en 22 vliegduivinnen. Toch doen ze hiermee niet aan het momenteel erg populaire ‘totaal weduwschap’… nee, voorlopig houden ze het nog bij het klassieke weduwschap (lees: met vaste partners), met ‘thuisblijvende duivinnen’ voor hun vliegdoffers, terwijl er bij de vliegduivinnen wel voor een stuk op ‘jaloezie’ gespeeld wordt met 1 thuisblijvende doffer voor 2 vliegduivinnen! Vroeger deden hun vliegduiven aan vroege kweek waarna ze meteen op weduwschap gingen, en dus niet meer herkoppeld werden. Nu doen ze het iets anders, en mogen de duiven voor het sportseizoen nog 1 x broeden, waarna ze op weduwschap gaan. De doffers zitten opgesloten in hun bak, terwijl er op de bodem gedorste maïskolven worden gebruikt als vloerbedekking… ideaal wegens kurkdroog en stofvrij! Er worden geen duivinnen getoond aan de doffers voor hun vertrek, de vliegduivinnen echter krijgen wel een 20-tal minuten hun doffer te zien. In principe gaan alle duiven wekelijks de mand in.
De doffers trainen 2 x per dag gedurende 1 uur, de duivinnen slechts 1 x per dag goed anderhalf uur. Als extraatje worden de duiven nog 2 tot 3 maal per week met de wagen weggevoerd voor een ‘lapvluchtje’ van goed 30 Km… tot Oud-Turnhout voor de doffers, en Zoersel voor de ‘racing girls’. Er wordt dus duchtig de ‘pees’ gelegd op de vliegploeg, die dienen te presteren tot op 2 jarige ouderdom, doch de echte ‘supers’ tot op 3 jarige leeftijd, waarna hen een welverdiend plaatsje wacht op het kweekhok. Een niet te versmaden voordeel volgens Cor & Har, want met dit systeem beschikt men over een zeer jonge vliegploeg, maar ook over een jeugdige kweekbron.
Nu raakten de broertjes bij ons toch even een gevoelige snaar, want vele Nederlandse toppers hanteren dit spelsysteem. U stelt zich waarschijnlijk net als ons de vraag: Hoe houden de duiven dit een gans jaar vol met wekelijkse vluchten tot pakweg Limoges (toch 694 Km tot Oostelbeers)? Het antwoord: ‘vetrijke voeding’. Een bezoek aan de vlieg- en kweekhokken Leijtens had ons alvast geleerd dat men te Oostelbeers kwistig gebruik maakt van de ‘PLUS-mengelingen’ van de firma Versele Laga. Start Plus, Champion en Superstar Plus, en Gerry Plus hebben voor de Leijtensflyers blijkbaar geen geheimen, maar ook de ‘vetrijke’ Energy Plus en een zak Marimanvoeding troffen we er aan in de gang tussen de vlieghokken. De duiven krijgen een mix van dit alles op het menu, en dit ruim voldoende, want wie hard dient te werken moet ‘kloek’ eten op het menu hebben… anders hou je het niet lang vol. En bijproducten? Een gamma producten van Dr Vincent Schroeder en Rob Hoekstra. Zeer belangrijk hierbij is ‘ijzer’ in het bloed! Zo worden ook 1 keer in de week, 2 x op 1 dag, vitamines op het voer gedaan… waarbij het voer werd bevochtigd met olie van Vincent Schroeder. Verder wordt ook het medische advies van deze dokter gevolgd, wat inhoudt… om de 2 weken iets tegen de koppen, en tegen het geel afwisselend met een Spartrix, een product van Hoekstra, en een product van Schröder. En natuurlijk de 3 allerbelangrijkste aspecten niet vergeten: een goed hok, een goede liefhebber, en vooral… ‘goeie duiven’! En dat deze laatste op de Leijtenshokken talrijk aanwezig zijn, blijkt niet alleen uit hun ‘dominant’ duivenspel, maar ook uit hun hele reeks ‘Asduiven’ tot op Nationaal vlak!


Binnenzicht van de hokken, met veel licht en lucht.


De vloer bedekt met maïskolven.

The Super Breeder

‘DE 128’ 128/97, de ‘gouden stamkweker’ Leijtens die zelf 11e Nationale Duifkampioen Eéndaagse Fond 1998 werd met:
6e Morlincout 1.308 d
12e Chateauroux 1.697 d
14e La Souterraine 1.142 d enz...
Later op het kweekhok, bleek hij zijn gewicht in goud waard... een stamvader uit de duizend!


Echte superduiven

Hun ‘doordachte’ stamopbouw in combinatie met hun ‘uitgekiende’ aanpak van het duivenspelletje, liggen aan de basis van roemrijke topsuccessen in de duivensport. Het is een publiek geheim dat er aan de Langereijt te Oostelbeers bijzonder ‘hard’ gevlogen wordt… zo hard zelfs, dat de kolonie Cor Leijtens reeds meerdere jaren behoord tot het ‘fijne kransje’ tophokken in Nederland op snelheid en halve fond! Wie meerdere ‘Nationale Asduiven’ op de hokken heeft zitten, van het kaliber LAMMERT, of PENTIUM, of BENICIA… is gewoon een ‘echte topper’! Laten we enkele van deze fabuleuze ‘Supercracks’ bij Cor Leijtens even van naderbij bekijken, waarbij we ons beperken tot de duiven die zich wisten te klasseren tussen de ‘Nationale Asduiven’… het pure ‘neusje van de zalm’ uit de Leijtenskolonie:


LAMMERT 441/98 werd 1e Nat Olympiadeduif Vitesse South Africa 2001 met: 1e Bohain 4.780 d
1e Peronne 4.710 d
1e Chantilly 3.353 d
1e Bohain 1.972 d
1e Etampes 1.373 d
2e Peronne 5.429 d
2e Bohain 4.799 d
4e Pont St.Max 1.605 d... enz.
Deze LAMMERT is zonder twijfel het ‘uithangbord’ bij uitstek van de Leijtenskolonie!


DAPHNE 259/02 of een zus van LAMMERT.

Ook zij is een echte topduif met
10e Beste Duivin Nationale Competitie WHZB 2004
4e Beste Duivin Nationale Competitie WHZB 2004
Ze vloog de volgende prijzen :
1e Nationaal Limoges R3
1e Vervins 4243 d
4e Haasrode 4015 d
4e Etampes 1482 d
5e Strepy 1539 d
8e pont St Maxence 2425 d


PENTIUM 157/97 werd 2e Wereldkampioen Fond 1998

Hij deed dit met volgend indrukwekkende prestaties:
1e Limoges 1.048 d
1e Limoges 977 d
2e La Souterraine 1.142 d
3e Poitiers 1.287 d
4e Creil 3.880 d
4e Chateauroux 1.697 d
4e Bourges 785 d... enz.


RENERIS 523/99, een fenomenale supercrack en huidig ‘superkweker’, welke onder meer vader is van BENICIA of de 1e Nat Duifkampioen Midfond 2005 !
Deze RENERIS won zelf:
1e Chimay 4.358 d
1e Sezanne 2.136 d
1e Houdeng 2.065 d
1e Troyes 1.840 d
2de Houdeng 2.252 d
3de Sezanne 2.868 d
4e Sezanne 1.238 d
4e Peronne 5.429 d


BENICIA 114/03 of het huidige ‘pareltje’ op de Leijtenshokken.
Deze superduivin werd:
1e Nationale Duifkampioen Midfond 2005
1e Duifkampioen Vitesse CC Midebo R2 in 2005
7e Chantilly 2.758 d
7e Chantilly 2.065 d
8e Houdeng 2.932 d
9e Vervins 895 d
14e Chantilly 2.705 d
16e Chantilly 4.240 d enz…


JEANNIE 551/00
of de winnares
1e Nationaal Bourges R3 tegen 10.338 d.


NANNE 683/01 of een dochter van ‘DE 128/97’, werd:
6e Beste Duivin Nationale Competitie WHZB 2004
5e Nationale Duifkampioen Vitesse 2004


KAMPIOENTJE 689/01, is een kleindochter van ‘DE 202/97’. Ze klasseerde zich als:6e Nationale Duifkampioen Eéndaagse Fond
1e Duifkampioen Z.K.


SUPER LEENTJE 650/01 was 4e Nationale Asduif WHZB 2002


DE 577/01 werd 5e Duifkampioen Midfond 2003


"Kleintje 005/03 Werd :
1e Asduif Vitesse C.C. Midebo-2006
Won verder :
4e Nationaal Montlucon R3 - 5178 d
7e Nationbaal Liùoges R3 - 6081 d

‘DE 202’ 202/97 werd
1e
Duifkampioen Midfond 2000 Ook hij ontpopte zich ondertussen als een superkweker en zit verweven in talloze actuele toppers op de Leijtenshokken!

GOLDEN EYE 605/00, vroeger ook gekend als de ‘SUPER 05’ werd:
12e Beste Doffer Nat Competitie WHZB 2004


Wat een weelde mensen! Kunnen beschikken over een kweekhok bevolkt met dergelijke superieure ‘Crackduiven’… men zou van minder gaan dromen! Laat er geen twijfel over bestaan dat menig duivenliefhebber ‘trots zou zijn, als een meisje van 13 dat haar eerste BH draagt’, mochten ze een dergelijk lot ‘klasseduiven’ onder de dakpannen zitten hebben. Cor & Har blijven echter de nuchterheid zelve, wetend dat geluk en ongeluk in de duivensport toch zo dicht bij elkaar liggen… vaak afhangen van enkele simpele details… al zullen ze in hun ‘diepste binnenste’ ook wel volop genieten van hun topsuccessen. En terecht! Wat de duiven van de broertjes Leijtens de jongste seizoenen bij elkaar wisten te vliegen, hou je vaak niet voor mogelijk, en grenst vaak aan het ongelooflijke. We gingen voor u even grasduinen in hun prestatielijsten van de voorbije 5 seizoenen, of de periode 2002-2006… geniet u even mee (prestaties behaald in de C.C. midebo):

In 2006:
Epehy 3.686 d 1,2,17,18,25… (23/51)
Montlucon 1.362 d 5,9,20,24,27,32… (12/17)
Chantilly 1.793 d 1,2,3,6,17,25,26,27… (20/33)
Pommereoul 2.114 d 9,10,22,23,39... (36/48)
Isnes 1.332 d 3,4,9,10,11,14,24... (27/41)
Morlincourt 1.072 d 2,8,9,10,18,19,21... (27/41)
Haasrode 1.523 d 4,10,19,30,32... (18/36)
Harchies 711 d 1,2,3,4,10,11... (21/35)
Orleans 165 d 1,4,6,7... (8/14)
Isnes 905 d 3,5,6,9,10,11,13,14,15... (20/22)
Harchies 2.005 jonge 7,8,9,27... (31/58)
Isnes 1.349 jonge 5,6,8,9,10,14... (31/57)
Vervins 2.492 jonge 3,7,10,11,14,16… (37/49)

In 2005
:

Haasrode 4.047 d 4,6,7,8,10,11,17,18… (24/51)
Houdeng 4.371 d 1,16,25,27,28… (29/49)
Houdeng 2.932 d 6,8,10,14,16,18… (26/48)
Chantilly 4.240 d 4,6,9,14,16… (25/50)
Laon 2.445 d 1,6,8,13,40... (32/50)
Etampes 1.482 d 1,4,8,10,16,18... (22/42)
Limoges 797 d 1,7... (4/15)
Chantilly 672 d 1,4,5,6,9,10... (26/38)
Haasrode 1.648 d 1,2,3,9... (22/26)
Strephy 1.496 d 3,5,6,7,8... (30/37)
Vervins 895 d 1,7,9,11,13,14… (27/36)
Vervins 2.242 d 1,2,8… (26/56)

In 2004
:

Haasrode 4.015 d 2,4,6,13,15,16,18,19,28… (21/48)
Vervins 4.438 d 2,6,8,19,22,29… (31/48)
Vervins 4.243 d 1,2,3,4,5,6,12,14,29,30… (32/47)
Laon 4.493 d 1,2,26,28,28… (32/45)
Chantilly 2.758 d 1,2,5,7,8,18... (23/30)
Pont St.Max 2.425 d 3,4,5,7,8,16,18... (34/44)
La Souterraine 1.138 d 1,4,7,11,22... (11/12)
Pont St.Max 1.694 d 1,3,4,7,8,11,13... (24/30)
St.Ghislain 1.756 d 1,4,7,14,23,24... (27/40)
Morlincourt 1.216 d 3,4,12,13,15... (25/39)
Haasrode 1.620 d 4,5,6,8,9,11,15... (18/19)

In 2003
:

Houdeng 4.919 d 1,10,31,56... (33/53)
Chimay 5.450 d 1,9,11… (27/52)
Chimay 4.936 d 1,2,11,12,13,15,38… (51/53)
Chantilly 3.305 d 1,2,3,4,5,6,7,8,11,21,24,26... (47/52)
Montlucon 1.734 d 1,3,4,13,16,21... (13/25)
La Souterraine 969 d 1,3,4,12,14,16,18.. (16/24)
Morlincourt 1.277 d 1,3,4,9,10,11,13,15,19,20,21,23... (26/28)
Haasrode 1.934 d 1,2,3,4,5,6,9,10,14,17,18... (44/50)
Houdeng 1.775 d 5,6,7,8,10,13,18,19... (22/48)
St.Ghislain 3.547 d 1,3,12,14,16,18,19… (49/71)
Vervins 1.431 d 2,3,7,10,18,19,20,21… (38/47)
Vervins 2.410 d 1,7,8,24,25,26,27… (26/36)

In 2002
:

Sezanne 3.430 d 2,3,4,17,26… (32/49)
Montlucon 1.730 d 1,8,10,11,26… (16/20)
Sezanne 3.785 d 2,4,6,9,11,16,17... (37/45)
La Souterraine 1.146 d 1,8... (10/20)
Troyes 1.840 d 1,2,6,8,9,16.. (21/28)
Limoges 909 d 3,4,5,6,7,12... (11/23)
Z.K. 5.729 d 4,6,14,15,16... (12/23)
Vervins 4.460 d 1,2,7,15,18,20... (27/75)
Vervins 1.568 d 1,4,31,35… (16/29)
Sezanne 533 d 1,2,3,5,7,10,11… (18/26)
Haasrode 2.136 d 1,2,4,5,6,8,10,12… (33/47)
Houdeng 3.391 d 2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,18… (24/29)
Houdeng 2.232 d 1,2,3,6,7,11,13,14,15… (34/50)
Vervins 2.555 d 1,5,10,12,18,19,20… (31/46)
Vervins 1.625 d 1,2,3,4,6,8,9,12,13,14,16,18,20… (37/47)
Toury 742 d 1,5,7,13,19… (10/16)
Houdeng 700 d 1,2,3,10… (12/23)

Overtuigd? Op dergelijk dominant duivenspel past voor ons maar één enkel superlatief… WERELDKLASSE! Gewoon geen speld tussen te krijgen… de prestaties spreken boekdelen! Geen wonder dat men de gebroeders Leijtens, de ‘Gebroeders Janssen van de 21e eeuw’ is gaan noemen! Een vergelijking die kan tellen… en waar ze te Oostelbeers terecht fier op mogen zijn!

Toppigeons Leijtens loft


Pipa Visit


Har Leijtens, Martin Martens & Nikolaas Gyselbrecht


Har en Martin


Cor Leijtens


Cor met "Pentium"


Cor en Har


Cor, Roland, Sander & Har