Hulde aan laureaten van de Euro Diamond Pigeon een absolute voltreffer

Op zondag 16 maart vond in het prachtige decor van Salons Hotel-Restaurant Lodewijk Van Male het namiddagprogramma plaats van de 14e editie van de Euro Diamond Pigeon Award. Tijdens de voormiddag hadden de laureaten samen met het bestuur al genoten van een rondvaart op de Brugse Reien en een rondleiding op het fraaie historische stadhuis van Brugge.

Na een uitgebreid aperitief onder een stralend zonnetje konden de 167 aanwezigen aanschuiven voor een fijn en verzorgd feestbanket. Voorzitter F. Vanwildemeersch begroette voor de 14e maal in het bestaan van de E.D.P. de genodigden, de vele sponsors, de pers en in het bijzonder peter G. Van Maele en zijn dame (vorig jaar afwezig wegens ziekte), o.a. sponsor van het aperitief. Tijdens de diverse gangen in van het menu werden de laureaten in de E.D.P. gehuldigd.


Voorzitter F. Vanwildemeersch tijdens openingswoord

Afzonderlijke ereprijzen

In de afzonderlijke ereprijzen passeerden volgende liefhebbers de revue:

  • Edw. Gailliaert (Roksem) werd 1e geklasseerde E.D.P. die buiten de prijzen valt (met 25e nat. Barcelona)
  • Peter Symaeys (Brugge) als de 1e geklasseerde van de stad Brugge
  • E . Vermander (Oekene) als 1e geklasseerde van de Raad van Bestuur / Raad van Ere & Ereleden
  • Luc Wiels (Roosdaal) als 1e geklasseerde van de meerjarenleden

Hoofdlaureaten op de 5 internationale vluchten

Vervolgens hebben we hoofdlaureaten in de E.D.P. op de 5 internationale vluchten Marseille, Perpignan, St.-Vincent, Pau en Barcelona.

Marseille

1e Lionel Debusschere (Hulste)
2e Gery Etuin (Wavrechain, FR)
3e Chris Van Der Velden (Zuid-Beieren, NL)

St.-Vincent

1e Emiel Denys (Tielt)
2e Leon Messiaen (Grammene)
3e J & P Van Kerkvoorde  (Lovendegem)

Perpignan

1e Jozef Bracke (Brakel)
2e Karel Huygen (Stabroek)
3e M & G Santens (Oudenaarde)

Pau

1e G & C Cooper (Peasedown St.-John, GB)
2e H. Samier (Senlies)
3e A. Bavencoff (Pont-de-Briques, FR)

Barcelona

Eerste en algemeen winnaar Luc Wiels (Roosdaal) ontving een 18-karaat Gouden Diamond Speld met diamanten. De tweede, Etienne Decherf (Vlissegem), ontving de ereprijs Dr. Luc Smets, voorzitter Cureghem Centre. Als derde ontving E. Vermander (Oekene) de ereprijs Luc Van Den Broeke.


De top 3 in de E.D.P. op Barcelona

Tweejarenklassement

Het tweejarenklassement werd gewonnen door Gery Etuin uit Wavrechien. Met een totaal van 28 punten is Gery Etuin de laureaat en dat vóór Henri Vanneste uit Feluy (36p) en Vergaerde-Denolf uit Jabbeke (49p).

Driejarenklassement

Het driejarenklassement werd gewonnen door Chris Van Der Velden uit Zuid-Beieren (NL). In dit klassement werd door Chris Van Der Velden een totaal behaald van 92 punten. Hij won vóór Karel Huygen uit Stabroek (121p) en P.G. Dejong uit De Heen (NL).

Vijfjarenklassement

Het vijfjaarsklassement kende Tse Ping Nouwen-Paesen uit Peer als winnaar. Over de 5 jaar behaalde deze kolonie 243 punten en won vóór M. Pollin (351p). Vier liefhebbers wisten 5 prijzen te scoren, de andere twee waren A. Bavencoff en Luc Van Hoecke.

Man van het Jaar

Gery Etuin uit Wavrechain (FR) is de “Man van het Jaar”. Gery klasseerde zich aan de top met 4 punten terwijl al de andere geklasseerden twee punten scoorden. Dus hij behaalde deze titel met redelijk groot overwicht.


Gery Etuin gehuldigd als “Man van het Jaar”

Tot zover de voornaamste geklasseerden.

Het bestuur van de Euro Diamond Pigeon Trophy mag met fierheid terugblikken op een geslaagd jaar met 604 leden. 145 daarvan wisten zich te klasseren, waaronder in volgorde het grootste part op Pau, Perpignan, Barcelona, St.-Vincent en Marseille. Proficiat aan alle laureaten en alle geklasseerden. De aanwezigen konden genieten van een bijzonder mooi feest waarbij de hulde der laureaten uiterst vlot verliep. Chapeau voor het bestuur en hun assistentes, het was dik in orde!