Skip to main content

Desbuquois, De Tornado's van de zware fond huizen bij


Met de  3e + 6e + 8e  ‘Nationale ASDUIF' GROTE FOND KBDB 2005!!

 

Gebroeders Desbuquois is de naam… ramen en veranda's zijn hun vak, duivensport hun passie, welke volledig is gefocust op de 2 topklassiekers bij uitstek op de zware fond, met name Barcelona en Perpignan. De naam Desbuquois zit dan ook vast gebeiteld in het roemrijke archief van het internationale zware fondgebeuren. Wijlen vader Fernand legde de basis tot ophefmakende prestaties op het ‘koninginnestuk' van de zware fond : Barcelona. De fenomenale knalprestaties die hierop werden behaald, vonden weerklank tot in het verre buitenland.


De datum van 2 februari 1997 is dan ook een zwarte bladzijde in het album van de familie Desbuquois. Vader Fernand heeft er veel te vroeg, en totaal onverwacht het aardse bestaan voor het hemelse geruild. De beide zonen Didier (40) en Michel (39) kwamen er plotsklaps helemaal alleen voor te staan, niet alleen voor het runnen van hun drukke zaak, maar ook de vrij omvangrijke duivenkolonie viel hen te beurt. Het duivengebeuren werd dan ook enkele jaren wat afgebouwd, het duivinnenspel zelfs eventjes in de koelkast gestopt. Mede onder impuls van boezemvriend Erik Limbourg werd enkel jaren terug de aanpak enigszins omgegooid, en besloten om er opnieuw volledig voor te gaan met als doelstelling te pieken naar 2 weekends in het duivenseizoen, namelijk vooreerst het weekend van Barcelona (voor de oude) + St.Vincent (jaarse), en dan een 4-tal weken later het weekend van Perpignan. Het grote voordeel hiervan is het feit dat de ganse ploeg nagenoeg gelijktijdig kan worden klaargestoomd, met als doelstelling gedurende deze 2 weekends te schitteren. Dat ze hierin met verve geslaagd zijn bewijzen hun spectaculaire prestaties uit deze topklassiekers van de jongste seizoenen, waar de familie Gebr. F. Desbuquois gewoon brandhout maakte van de concurrentie, zoals ene Lance Armstrong dit deed met zijn sportgenoten in de ‘Tour de France', namelijk met ‘overtuigend meesterschap'. In die mate zelfs, dat de broertjes Desbuquois straks in Oostende op het podium zullen prijken met 3 duiven tussen de Nationale Asduiven ‘Zware Fond' KBDB 2005, met hun 1e duif op de 3e plaats (na Chris Hebberecht en Etienne Devos), hun 2e op plaats 6, hun 3e duif op plaats 8 !! Wie deed het hen ooit voor, maar vooral wie doet het hen ooit nog na ? Een moment dat ‘vader Fernand' nog verdiend had om mee te maken… vermits hij de basislegger van alles. Michel en Didier bewijzen hiermee dat het ook voor mensen met weinig of geen vrije tijd, mogelijk is om hun woordje mee te praten aan de top van het duivensportgebeuren, mits enige planning en specialisatie.

 

Een stam Zware Fondduiven… made by Fernand Desbuquois

Vader Fernand was een man van vele oorlogen, zijn werk lag steeds in ander gebied, tot zelfs diep in West-Vlaanderen toe. Echter, steeds vergezelden zijn duiven hem met de verhuiswagen, wegens eens gebeten door de duivenmicrobe… Duiven werden een deel van zijn leven. Tot hij besloot om ‘eigen baas' te worden, en zich definitief te vestigen op het huidige adres te Kapelle Op Den Bos.

Het was zowat half de zeventiger jaren toen de eerste hoeksteen van de huidige succestrein werd gelegd. Broer Valère zaliger won de 1e Prijs Provinciaal Argenton, en schonk zijn winnaar aan Fernand, die hem prompt tot ‘Crack Valère'omdoopte. Het was een duif met heelwat Huyskens-Van Riel bloed in de aderen. Gekoppeld aan een duif van Pieter Debusschere (lees : Gorin x Van Bruane) werd hij vader van de ‘Jonge Crack Valère', die de absolute stamvader werd van het hok.

Op de verkoping Gorin, werd een 2e hoofdrolspeler aangekocht, welke de naam ‘Gorin' kreeg opgespeld. Deze topvererver werd vader van meerdere toppers uit Barcelona… die later tegen hun bloedeigen zusters werden gekoppeld. Deze inteeltjes lukten wonderwel in koppeling met de afstammelingen van de ‘Jonge Crack Valère' !

Toen wonnen de Gebr. Peersman internationaal Barcelona. Twee broers en evenveel zussen van deze 1e Internat. Barcelonawinnaar kwamen de kolonie Desbuquois een nieuwe impuls bezorgen. Maar wat deed Fernand eerst… hij koppelde de 2 broers en zussen eerst tegen elkaar, en zette deze ingeteelde Peersmans prompt tegen zijn ingeteelde Gorins. De basis van het zware fondras ‘Desbuquois' werd gevormd.

Een kleindochter van de 1e Internat. San Sebastian van Emiel Matterne kwam deze basis nog versterken, het bleek een ‘kip met de gouden eieren' te zijn. Gekoppeld tegen de ‘Jonge Crack Valère' werd ze onder meer moeder van de ‘Wolle' (16e Nat. Barcelona…) en de superkweker ‘Sultan'. Opnieuw werd deze ‘Sultan' gekoppeld aan zijn eigen moeder de ‘Matterne-duivin', met ‘Lucas'… één der huidige stamduiven, als resultaat. De jongste seizoenen werd ook samen gekweekt met Erik Limbourg, duiven waarmee men geweldig is gelukt. De kweekstrategie van Michel en Didier blijft echter nog altijd dezelfde, namelijk de dichts mogelijke inteelt met hun eigen topduiven, kruisen tegen vreemde (liefst ingeteelde) succeslijnen. Het resultaat is een stam Zware fond- of Barcelonaduiven, die men tot de beste van deze aardbol mag rekenen.

Topracers

 

Punctuele voorbereiding

Gezien hun drukke beroepsomstandigheden zien Michel en Didier zich genoodzaakt om hun duivenactiviteiten jaarlijks te richten op de 2 mooiste klassiekers op de zware fond met name Barcelona en Perpignan, vluchten waarop ze al wat naam en faam heeft in de internationale duivensport reeds herhaaldelijk ‘duivenles' hebben gegeven. Zoals hoger beschreven, gaan tijdens het eerste weekend van juli alle oude vliegduiven in de mand voor Barcelona, terwijl de jaarduiven in datzelfde weekend de nationale St.Vincent voor jaarlingen (met verlate lossing) onder de vleugels krijgen geschoven. Een 4-tal weken later wordt dan alles toegespitst op de internationale Perpignan, meteen de afsluiter van het zware fondseizoen (er worden wel eens enkele duiven op Pau of Dax ingezet, maar dan voor puur amusement). Al is het deels uit noodzaak door hun beroep, het grote voordeel van deze aanpak situeert zich in het feit, dat ze hun ganse vliegploeg gelijktijdig kunnen klaarstomen voor deze 2 belangrijke weekends, waarvoor Michel al eens een extra weekje verlof durft uit te trekken, kwestie van de verzorging tot in de puntjes te laten geschieden, en de duiven in de o zo noodzakelijke ‘supervorm' in de mand te kunnen steken voor de zware opdracht die hen te wachten staat. Hoe gaat die nu in de realiteit in zijn werk ? We maken even het onderscheid tussen de vliegduiven en de duivinnen :1. De Vliegduiven
De vliegploeg bestaat uit ongeveer 80 à 90 duivers die omstreeks 1 april worden gekoppeld om aansluitend een 5-tal dagen te broeden.  Er wordt ondertussen meteen gestart met het opleren van de duiven op de kortvluchten, waarbij de duiven zelf worden opgevoerd tot goed 50-60 Km. De duiven vliegen dan achtereenvolgend Quiévrain, 2 x Noyon, 2 x Dourdan, Vierzon, Brive voor de oude en Tours voor de jaarlingen, dan Barcelona (oude) en St.Vincent (jaarse), en tot slot Perpignan.

Tot 1 week voor Brive trainen de duiven slechts 1 x per dag ('s avonds), terwijl vanaf 1 week voor Brive er 2 x daags getraind wordt. Tot en met Vierzon gaan de duiven wekelijks in de mand (indien het weer dit toelaat), dit om de duiven voldoende invliegkilometers (lees een 1000-tal) te geven voor het zware werk dat er nu aankomt. Een systeem dat wordt gehanteerd op aanraden van boezemvriend Eric Limbourg.

Wat de ‘Tour de France' betekende voor Lance Armstrong, dat is ‘Barcelona' voor de broertjes Desbuquois. Alles wat voordien (dus tot en met Brive) gepresteerd wordt is van geen tel, en dient enkel als voorbereiding. Kopvliegen, prijs winnen of te laat komen, er wordt niet de minste rekening mee gehouden. Of om het ietwat cru uit te drukken, een marathonloper beoordeel je nu éénmaal niet op zijn prestaties op de 100 of 200 meter. Maar eens Brive voorbij dan is het menens. Eerstens krijgen de duiven een preventieve tricho-kuur. Moet de mest van de duiven het jaar rond perfect blijven, toch wordt deze nu speciaal in de gaten gehouden. Bij ook maar de minste twijfel wordt meteen bij de dierenarts te rade gegaan, en indien nodig volgt op zijn advies een darmkuur. De duiven worden licht gevoederd met de soeplepel (Gerry-Plus of Vandenabeele-mengeling). De 5e dag na Brive komt daar 1/3 sportmengeling bij. Nog eens 5 dagen later wordt dit aandeel sport 50-50, om dan over te schakelen op 2/3 sport, om uiteindelijk de laatste week 100% sportmengeling te voederen. De laatste 3 dagen voor het vertrek richting Barcelona worden nog extra vitamines toegevoegd. Een lekkernij voor hun duiven bestaat in een mengeling van maïs en snoep waarbij veel kempzaad wordt gevoegd… dit mengsel wordt bevochtigd met visolie en extra mineralen. Nadat dit voldoende is opgedroogd wordt dit dan à rato van 1 Kg eigen mengsel en 2Kg sportmengeling aan de duiven gevoederd. Michel en Didier wisten ons te vertellen dat de duiven er werkelijk gek op zijn, een recept dat al jaren een vast ritueel vormt in de voorbereiding op Barcelona. Tussen Brive en Barcelona worden de duiven eigenhandig nog 2 x opgedragen tot goed 60 Km met gezamenlijke lossing van de vliegploeg. Een eerste maal gebeurt dit 2 weken voor de inkorving van Barcelona, een 2e maal een weekje later. Bij thuiskomst mogen de duivers dan een 2-tal uurtjes stoeien met hun duivin, kwestie van de ‘moral' van de vliegploeg op peil te houden. En dan komt de misschien wel belangrijkste dag van het jaar ten huize Desbuquois, de inkorfdag van Barcelona. Reeds om 10 uur 's morgens worden de duivinnen op het hok gebracht, te samen met een dik pak stro. Zowat een uur voor het inkorven wordt een laatste inspectieronde gehouden. Is het naar de zin van Michel te rustig op de hokken, dan wordt wat extra vuur aangewakkerd, en komen er vreemde duivers op het hok. Zo gaan de Barcelonaflyers met een extra portie motivatie de mand in. Vanaf dan is het een weekje afwachten en aftellen naar de ‘Big Day' toe, en wachten op ‘le moment suprême', of de aankomst van de eerste Barcelonaduif…

Eens na Barcelona wordt dan hetzelfde ritueel gehanteerd ter voorbereiding van Perpignan, waarbij ook hier de duiven nog 2 x zelf worden weggebracht tot 60 Km tussen deze 2 zware fondklassiekers in. Normaal zijn het enkel nog de prijswinnende ‘oude duiven' vanuit Barcelona die voor Perpignan de mand ingaan, sinds een 3-tal jaar nu aangevuld met de ploeg jaarlingen, of een spelsysteem dat werd overgenomen van Eric Limbourg, omdat je op deze manier uw jaarduiven zeker niet kapot speelt, maar hier vooral reeds het kaf van het koren scheidt !

Na de afsluitende Perpignan worden de duiven gedurende 1 week gescheiden, dit om de recuperatie te bevorderen. Daarna worden de duiven gekoppeld en mogen 1 jong grootbrengen + aansluitend nog 1 x overbroeden. Het verlaten van het nest is het tijdssein om de duiven te scheiden (meestal rond begin november) en hen nu rustig te laten uitruien. Tegen januari is dit ruiproces voltooid en gaan de duiven in de grote aparte open rennen en krijgen er zodoende hun verplichte zuurstofkuur. Begin maart gaan de duivers terug op hun vlieghok, en beginnen de dagelijkse trainingen rond het hok. Waarna opnieuw de carrousel met de voorbereiding op het nieuwe vliegseizoen van start gaat.


2. De DuivinnenEen ploeg van een 60-tal duivinnen wordt voorbereid om op passende neststand de mand in te gaan voor enerzijds Barcelona + St.Vincent, en later voor Perpignan. De duivinnen worden zolang mogelijk op weduwschap meegegeven op de voorbereidingsvluchten. Zij worden dan in nest gebracht zodat ze telkens de mand ingaan op een klein plat jongske van 1 tot 3 dagen maximum (zeker geen graanjong) voor Barcelona of St.Vincent. Bij thuiskomst mogen ze nog bij hun jong, maar een dag later wordt alles weggenomen en gaan de duivinnen voor 3 dagen in de volière (voor recuperatie), waarna ze opnieuw worden gekoppeld om in dezelfde neststand de mand in te gaan voor Perpignan. Dit telkens met succes.


3. Jonge Duiven
Deze worden niet gespeeld, maar deze worden nu in tegenstelling tot vroeger, wel degelijk opgeleerd. Het spelen van het jonge volkje zou ook zeer moeilijk zijn, omdat deze jonge duiven in open volièrehokken vertoeven (alles volledig ingericht op transportband), gelegen aan de achterzijde van de vlieghokken. De hokken zijn dus volledig open (wel winddicht), waardoor deze niet ingericht zijn om te spelen maar wel ideaal om weerstand op te bouwen. De jongen vliegen binnen in de gang van de open volière, alwaar ze via een opening op de bodem in de gang toegang hebben tot hun hok. De hokken kunnen enkel worden afgesloten door elektrisch bediende rolluiken, wanneer nodig. Normaal worden zij opgeleerd tot de nationale Bourges (worden niet geklokt), al zal dit in 2005 beperkt blijven tot enkele keren Dourdan wegens tijdgebrek. Op het eind van het seizoen volgt tussen de resterende jongen nog een ultieme selectie in de hand, alvorens zij de vliegploeg mogen vervoegen als jaarduif.

 

De krachttoer van de Desbuquois-brigade in 2005 !

Zoals we hoger reeds vermeldden lukten Michel & Didier in 2005 een echt super seizoen op de Zware Fond waardoor zij straks te Oostende, vermoedelijk met 3 duiven zullen geklasseerd staan tussen de ‘Nationale Asduiven Grote Fond KBDB', (met hun eerste duif op plaats 3) iets wat nog nooit is verwezenlijkt in de Belgische zware fondgeschiedenis ! Laten we even de ‘overrompelende prestaties' uit 2005 bekijken, die aanleiding waren tot dit unicum :
 BARCELONA  2005    MET 71 OLD PIGEONS INCL.25 HENS

CLOCKTIMES
09u40  09u43  10u28  10u42  10u50  10u52  11u04  11u34  11u41  11u51  11u52  12u07  12u10  12u13  12u15  12u44  12u58  13u18  13u36  13u56  14u04  14u25  14u54  15u09  16u20  16u25  16u49  17u08  17u21  17u38  17u47  18u01  18 07   18u23  18 32   19u09  19u41   20u41  21u25  21u26

FONDCLUB  ASSE  264 PIGEONS
1e   2e  4e 5e   8e  9e  10e  11e  14e  16E  17E  20E  21E  22E  23E  26E  27E  29E  30E  33E  35E  37E  40E  43E  49E  51E  52E  56E  60E  62E  63E  65E  67E  69E  73E  74E  76E  83E  86E  87

FONDCLUB  ASSE 58 HENS
1E   2E  3E  4E  5E  6E  7E  10E  12E  15E  16E  17E  18E  19E 

PROVINCIAAL VLAAMS BRABANT  1742 PIGEONS
4E 7E  19E  26E  32E  33E  38E  53E  60E  67E  68E  67E  81E  83E  85E  115E  124E  138E  159E  189E  202E  227E  264E  280E 

BRABANTSE CLUBS  1181 PIGEONS
4E  7E  21E  28E  35E  36E  41E  57E  56E  74E  76E  87E  90E  92E  94E  124E  133E  150E  172E  205E  219E  247E  285E  301E  378E  383E  408E  423E  440E  464E  474E  487E  493E  505E  518E  539E  563E  621E

BRABANTSE CLUBS  462 HENS
1E  5E  7E  8E  13E  15E  16E  19E  38E  108E  110E  111E  119E  140E  147E

NOORD-WEST BRABANT  746 PIGEONS
1E   2E  4E  6E  10E  11E 12E  14E  19E  24E  25E  33E  34E  35E  36E  43E  48E 54E  63E  68E  77E  88E  94E  108E  111E  120E  126E  131E  138E  140E  144E  148E  155E  161E  169E  173E  192E  200E  201E

NATIONAAL 12998 PIGEONS
21e  25e   88e  122e  146e   150e   193e   298e   321e   359e   367e   433e   443e   453e   467e   601e   661e   757e   874e   1043e   1099e   1268e   1501e   1606   2106e   2135e   2303e   2433e   2527e   2649e   2704e   2800e   2845e   2946e   3222e 

NATIONAAL  3135  HENS
7e   109e   131e   218e   678e   687e   702e   739e  

INTERNATIONAAL 25835 PIGEONS
46e  52e  199e  279e  334e  346e  433e  648e  699e  779e  791e  924e  943e  979e  1002e  1293e  1432e  1657e  1917e

INTERNATIONAAL  7023  HENS
23e  74e  105e  124e  213e  232e  261e  307e  507e   1539e  1562e  1600e  1678e 

SAINT VINCENT  2005       65 PIGEONS   in race ICL.24 HENS

FONDCLUB ASSE  200 YEARLINGS
2E  3E  4E  5E  8  9  10  11  13  14  16  17  18  20  21  23  24  25  26  29  32  34  39  41  50 54  59  60  62  64  66 

PROVINCIAAL VLAAMS BRABANT  1118  YEARLINGS
3E  11e  14  19   30   33   39   41   47   50   62   65   67   74   84   108   112   129   130   135   141   165   186  

BRABANTSE CLUBS  1199 YEARLINGS
3e   11   14   19   30   33   39   41   47   50   63   67   69   76   87   111   115   132   133   138   144   170   192   212   272   312   347   351   363   383   396  

BRABANTSE CLUBS  458 HENS
2e  7e   8e   16   18   23   25   29   31   38   53   60   63   99   133 

NOORD-WEST BRABANT   521 YEARLINGS
3e   5e   7e   8e   14   16   20   21   24   26   33   35   37   42   44   51   53   62   63   67   72   86   100   108   138   151   162   164   171

ZONAAL ZONE B  3316 PIGEONS
7e  15e  19e  33e  48e  55e  70e  72e  82e  87e  113   119   122   138   152   220   222   251   252   262   279   339   397   441   572   649   728   744   777

NATIONAAL HENS  3320 PIGEONS
5E  26E  34E   73E  78E  111   116   138   146   181   257   291   329   592   792  

NATIONAAL YEARLINGS  10020 PIGEONS
11E  48E  62E  97E  133   147   190   200   234   254   331   349   354   394   467   703   713   815   816   854  919   1106   1272   1384   1780

 

De overrompeling uit Perpignan

PERPIGNAN  06/08/2005     928 KM.  48  pigeons in race

CLOCKTIMES
7 U 08.  7 U 24.   7 U 49.   8 U 12.   8 U 19.    8 U 19.   8 U 26.   8 U 33.   8 U 38.   8 U 55      9 U 04.  9 U 06    9 U 25.  9 U 26.   9 U 28.      9 U 30.   9 U 33.  9 U 40.   9 U41.    9 U 57     10  04. 10 U 05  10 U19  10U19  10U20   10U23   10U33   10U52   10U56  10U56  11U06 11U18  11U33   11U33   11U41  11U41   11U49   11U49   11U 52  11U55  12U03  12U12  12U15  12U28   13U01   13U07  13U11   13U17   13U51   13U55   14U07  14U14  14U51  15U12  15U14   15U33.  ENZ….

REG. FONDCLUB ASSE 154 pigeons
1e  2e  3e  4e  5e  6e  8e  9e  11e  12e  13e  14e  15e  16e  17e  19e  20e  21e  22e  25e  26e  27e  30e  33e  34e  35e  38e  39e  40e  41e  42e  43e  44e  47e 

PROV. VLAAMS-BRABANT 905 pigeons
1e  2e  3e  5e  6e  7e  9e  15e  20e  21e  32e  35e  41e  45e  51e  55e  57e  68e  76e  86e  87e  92e  98e  120e  121e  133e  156e  160e  161e  165e  174e  178e

BRABANTS UNIE 958 pigeons
1e  2e  3e  6e  7e  8e  10e  17e  22e  23e  34e  37e  43e  47e  53e  57e  59e  74e  83e  95e  96e  101e  108e  134e  135e  147e  174e  178e  179e  183e  192e  197e  209e  228e  275e  302e 

BRABANTS –UNIE   237 HENS   32 HENS IN RACE
1e  2e  5e  7e  11e  15e  16e  18e  19e  23e  33e  35e  41e  45e  46e  50e  54e  59e  75e   

NOORD _ WEST BRABANT  348 OUDE DUIVEN
1e  2e  3 4e  5e  6e  8e  9e  12e 13e  16e  17e  19e  21e  23e  25e  26e  28e  31e  37e  38e  40e  44e  53e 54e  57e  69e  70e  71e  72e  75e  76e  80e  89e  101e  110e 

NATIONAAL  7611 PIGEONS
13e  19e  27e  55e  65e  75e  87e  147e  185e  186e  305e  308e  322e  342e  359e  394e  405e  515e  582e  670e  671e  703e 781e  966e  968e  1034e  1297e  1323e  1336e  1401e  1465e  1485e  1563e  1768e   

PERPIGNAN  06/08/05  YEARLINGS    42 PIGEONS IN RACE   928 km;

REG. FONDCLUB   ASSE  88 YEARLINGS
1e  2e  4e  5e  6e  8e  9e  10e  11e 12e  13e  14e  15e  16e  17e  20e  21e  22e  25e  26e  30e

PROV. VLAAMS-BRABANT    365 YEARLINGS
2e  3e  8e  16e  23e  28e  33e  34e  35e  36e  37e  38e  47e  50e  51e 57e  58e  59e  66e  69e 

BRABANTS –UNIE 383 YEARLINGS
2e  3e  8e  16e  23e  28e  34e  35e  36e  37e  38e  39e  49e  52e  53e  60e  61e  62e  70e  73e  78e  82e  89e  90e  93e  95e  102e  111e  123e 

NOORD_  WEST BRABANT     197 YEARLINGS
2e  3e  7e  12e  15e  24e  25e  26e  27e  28e  29e  35e  37e  38e  44e  45e  46e  49e  50e  53e  56e  58e  59e  61e  62e 

NATIONAAL 3808  YEARLINGS
5e  6e  38e  121e  144e  193e  229e  246e  247e  258e  259e  270e  382e  395e  405e  437e  442e  457  502e 522e  544  586e 612e   617e  629e  639e  677e 758e   838e     

INTERNATIONAAL                4626  YEARLINGS
12e  13e  49e  enz…

Gewoon overweldigende prestaties, die duidelijk de heerschappij, zeg maar de overmacht van de moderne Desbuquois-duif anno 2005 perfect illustreren. Iets wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het klasseren van 3 duiven tussen de ‘NATIONALE ASDUIVEN GROTE FOND' KBDB 2005. We stellen ze hier even aan u voor :

 

De ‘Nationale Asduiven GROTE FOND' KBDB 2005 !

De  2010126/03

De 2010085/03

De 2010062/03

21e Nat. Barcelona 12.998 d

75e Nat. Perpignan   7.611 d

Totaal coëff : 1.147 %

150e Nat Barcelona 12.998 d

  55e Nat Perpignan  7.611 d

Totaal coëff : 1.876 %

146e Nat Barcelona 12.998 d

  65e Nat Perpignan  7.611 d

Totaal coëff : 1.977 %

3e Nationale Asduif

Grote Fond KBDB 2005

6e Nationale Asduif

Grote Fond KBDB 2005

8e Nationale Asduif

Grote Fond KBDB 2005

 

Topprestaties die verwezenlijkt zijn door een zeer jeugdige ploeg superduiven op de zware fond, zeg maar de overnachtfond. Vele liefhebbers zijn bang om hun duiven voor de leeftijd van 3 jaar, aan dergelijk loodzwaar regime te onderwerpen. De familie Desbuquois F. Gebr. heeft de jongste seizoenen bewezen dat het duidelijk ook anders kan, en met overweldigend succes, die naklank vindt tot in het verre buitenland. We hadden de eer en het genoegen om deze topvliegers door de handen te laten glijden, waarna Michel ons even met een bezoekje aan de ‘rijke kweekbron Desbuquois' vereerde. Mensen lief… zelden dergelijke weelde aan klasseduiven gezien verzameld in één en dezelfde kweekbron, wat ons meteen deed besluiten dat Michel en Didier niet alleen over een jeugdige en klasrijke ploeg zware fondvliegers beschikken…. maar dat deze superploeg vliegduiven gestoeld is op kweekstal van ‘uitzonderlijke wereldklasse', made by vader Fernand… en nu met succes gerund door de beide broers Michel en Didier. Neem gerust van ons aan, met deze ploeg duiven zitten de broers Desbuquois nog voor jaren stevig in het zadel, en zullen ze in de nabije toekomst beslist nog meermaals mokerslagen uitdelen op de hoofdklassiekers bij uitstek voor de zware fond… namelijk Barcelona en Perpignan. DESBUQUOIS F. GEBROEDERS, een naam om te onthouden !!

Het ‘Gouden Kader' 2003-2004

BARCELONA    2004     1085KM

REG.CLUB  258     35   INGEKORFD

1   -   2   -  3   -   8  -  9 -  10 -  12 -  16  -  17 -  24 -  26  -  36 -  47 – 52 – 63  -  68  -  75  -  77  -  81  -  86

Hens   25  : 5 ingekorfd

1  -  3  -  4  -  5  - 7

PROV. BRABANT  1703

6  -  8  -  15  -  48  -  54   -  58  -  82  -  108  -  123  -  205  -  226  -  303

BRABANT DUBBELING  1823

8-  10  -  17  -  53  -  60  -  64  -  88  -  117  -  134  -  221  -  242  -  327  -  374  -  454  -  530  -  594

BRABANT DUBBELING  HENS 473

49  -  75  -  88  -  130

 

3418 -4510 -5215

4913 PIGEONS

 

NOORD_WEST  BRABANT         682

1    -  2  -  4  -  13  -  14  -  15  -  19  -  24  -  28  -  57  -  65  -  93  -  111   -  132  -  159  -  181  -  193  -  198  - 

203  -  216 

 

NATIONAAL  12245 DUIVEN

58 e   70 e   121 e  339 e   404 e    430 e    573 e    788 e    907 e    1374 e    1458 e  1967 e   2287 e

INTERNATIONAL    24913 PIGEONS

209 – 247 – 420 – 1016 – 1218 – 1274 – 1626 – 2053 – 2285 – 3263 -3418 -4510 -5215

NATIONAL  HENS  3012 PIGEONS

306e  480 – 577 –

INTERNATIONAL  6903 HENS

889 – 1323 – 1564

 

BARCELONA  2003      31 PIGEONS IN RACE  INCL. 4 HENS

FONDCLUB ASSE  263 PIGEONS

6e  8e  9e 11e  15e  18e  19e  24e  25e  47e  73e  82e

FONDCLUB  ASSE  46 HENS

1e  3e  4e 

PROV.  VLAAMS  -BRABANT 1805 PIGEONS

33-4O-58-86-125-176-18O-248-25

BRABANTSE LOKALEN             1899 PIGEONS

35-43-61-9O-132-186-19O-26O-519

BRABANTSE LOKALEN 478 HENS         

9-54-59

NATIONAAL  11806 PIGEONS

222e   253e  348e  514e   703e  1044e  1062e  1551e  1593e

 

NATIONAAL  2652 HENS

68-314-327

INTERNATIONAAL  20204 PIGEONS

411e  473e  628e  919e  1243e  1814e  1845e  2681e  2764e 

INTERNATIONAAL  5344 HENS

179e  669e  695e 

 

SAINT VINCENT     2004        

REG. CLUB  235  yearlings           75  YEARLINGS IN RACE

1  - 4   -  7  -  11   -   14  -  16  -  18  -  20  -  22  -  27  -  28  -  30  -  32  -  36  -  37  -  38  -  40  -  41  -  47  -  48   -   50  -  51  -  53  -  55  -  57  -  59  -  62  -  66  -  67  -  71  -  73  -  75  -  77

NOOR-WEST BRABANT  602  yearlings

3 – 7 – 15 – 24 – 28 – 30 – 32 – 34 – 37 – 44 – 45 – 52 – 56 – 62 – 66 – 69 – 76 – 78 – 98 – 100 – 104 – 105 – 107 – 113 – 114 – 115 – 117 – 124 – 132 – 136 – 147 – 151 – 153 – 155 – 164 – 169 – 184 – 185 – 187 – 189 – 194 – 199 – 200 – 201 -

PROV. VLAAMS BRABANT          1442  yearlings

15  -  32  -  48  -  58  -  66  -  69  -  74  -  76  -  80  -  94  -  95  -  107  -  113  -  124  -  131  -  134  -  141  -  145 – 184 – 188 – 201 – 231 – 233 – 236 – 254 – 285 –

 

BRABANTSE LOKALEN 1565 yealings

17 - 34 – 51 – 62 – 71 – 75 – 80 – 82 – 86 – 101 – 102 – 116 – 122 – 133 – 140 – 143 – 153 – 157  – 199 – 203 – 217 – 218 – 221 – 308 – 332 – 357 – 249 – 251 – 254 – 256 – 374 – 380 – 388  – 413 – 432 – 474 – 476 – 481 – 484 – 500 – 507 – 509 – 519

                           

ZONAAL  3640 yearlings

31-61-88-102-124-129-138-143-152-182-183-217-229-253-272-281-295-299-387-392-414-     415  -422-485-499-502-506-550-619-664-722-757-767-783-827-874

NATIONAAL  10624  yearlings

93   175   242   281   328   344   373   382   402   478   479   574   602   655   692   716   749   763   1021   1040   1095   1098   1117   1298   1327   1335   1346   1454   1682   1827  2009 2134  2159  2205   2374   2521  

NATIONAAL  HENS  3313  hens

33 -  66 – 94 – 115 – 130 – 167 – 168 – 229 – 248 – 329 – 334 – 424 – 430 – 680 – 690 – 748 

 

SAINT VINCENT  2OO3   

FONDCLUB ASSE  1O1  yearlings

1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-15-16-18-19-2O-24-25-27-28-29-31-33-34

PROVINCIAAL  658 yearlings

2-4-6-7-9-11-13-16-22-26-41-43-6O-64-7O-9O-98-115-124

BRABANT  686 yearlings

2-4-6-7-9-11-13-16-22-26-41-43-6O-64-7O-9O-98-116-125-14O-142-15O-155-163-164-169

-173-185-188

ZONAAL  CENTER 1597 yearlings

4-7-19-2O-22-3O-32-42-57-58-96-98-139-152-163-2O7-23O-272-298-324-329-34O-351-361-362-368-381

NATIONAAL 51O1 yearlings

15-25-57-58-68-88-96-138-189-2O1-292-296-492-52O-55O-677-754-86O-945-1O67-1O85-1152-1192-1224-1226-1258

 

Perpignan 2004             

Regionaal club oude  125 pigeons            24 in race

2-3-5-6-8-9-10-11-12-13-16-20-21-22-24-29-30-32-34-35

Brabantse unie    821 pigeons 

15-16-20-21-26-35-49-51-52-58-79-100-109-117-146-174-178-219-222-232

Vlaams Brabant   744 pigeons

13-14-17-18-23-31-43-45-46-51-71-91-99-107-132

NOORD-WEST BRABANT  315 pigeons

5 – 6 – 8 – 9 – 13 - 15 – 19 – 20 – 21 –22 –31 –38 - 41 – 43 – 54 – 65 – 67 – 75 – 77 – 79 -93

NATIONAAL  6489 pigeons  

197– 202– 220– 222– 259  327 – 467 – 469 -484– 553 – 808 –1002 – 109  1163 -1350   -161

INTERNATIONAL  17570 pigeons

415 -  429 -  468 _  474 -  562 -  710 -  1049 -  1054 -  1097 -  1245 -  1918 -  2410 -  2612 – 2805-  3306 -  3972 -  4023 - 

YEARLINGS     63 in race

Regionaal      166        
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29-30-31-32-33

35-36-37-38-39-40-41-42-45-46-47-48-50-51-52-54-56

Brabantse Unie      583

2-3-4-8-11-12-15-17-18-20-24-26-27-28-30-36-39-45-50-57-61-66-75-77-82-85-88-90-101-107-109-110-113-114-116-118-128-140-149-151-156-157-159-181-184

Vlaams Brabant    506

2-3-4-8-11-12-15-17-18-20-24-26-27-28-30-36-39-43-46-48-54-58-63-72-74-78-81-84-86-96-100-101-102

NOORD-WEST BRABANT YEARLINGS  332 PIGEONS

3 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 – 12    14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 27  -29 – 33 – 36 – 37 – 40 – 41 – 43 – 48 – 49  50 – 54 – 58 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 -  72 – 77 – 80 – 81   82 – 84 – 85 – 86 – 93 – 96 _ 103 – 104

NATIONAAL YEARLINGS  4086 PIGEONS   

14 – 24 – 26 – 49 – 84 -95 – 117 – 132 – 138 – 149 – 176 – 184 – 190 – 192  -203 – 250-  264  284 –  309 –  323   – 390 –    438 – 454 – 509 – 515 –  531 – 540 – 553 – 569 – 674   739    -773- 777 - -806-  815  822 –  830

INTERNATIONAL YEARLINGS  5004 PIGEONS

18- 29 – 32 – 58 – 99 –   110 – 133 – 148 – 154 – 168 – 200 – 210 – 218 – 220 – 236 – 285 - 301 – 322 – 351 – 366 – 440 – 496 – 514 – 576 – 582 – 600 – 612 – 626 – 646 – 776 – 857 – 896 – 900 – 932 – 946 – 954 – 964 – 1050 – 1196

Duivinnen  HENS    21 in race

Brabantse Unie                287 HENS

4-9-12-13-14-15-19-22-23-29-32-49-54-59-61-64-86-87-88

INTERNATIONAL       4676 HENS

59- 132 – 247 – 249 – 257 – 261 – 293 – 341 – 357 – 458 – 478 – 684 – 780 – 921 – 944 – 972 -

 

PERPIGNAN  2OO3      33 IN RACE

REG. FONDCLUB ASSE      92 YEARLINGS

2-3-4-5-7-9-1O-14-17-19-2O-21-24-26-29-3O

PROV.   Vlaams Brabant     381 YEARLINGS

4-5-6-7-11-14-15-16-29-37-65-68-7O

BRABANTS-UNIE              401  YEARLINGS

5-6-7-8-12-15-16-17-31-39 -68-72-74-85-92-113-114-128

NATIONAAL                     3954  YEARLINGS

65-79-88-147-188-189-194-336-412-672-713-742-829-915

INTERNATIONAAL         4534  YEARLINGS

75-89-99-162-2O6-2O7-212-37O-453-746-788-819-922-1O19


 

........................................................................................................................................................
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PigeonParadise.Com is het niet toegestaan dit artikel te publiceren, kopieren, reproduceren voor gebruik op uw of website van iemand anders.