Belgische Verstandhouding – Entente Belge viert zijn kampioenen in stijl

Voorzitter Filip Norman en zijn bestuursleden van de Belgische Verstandhouding- Entente Belge kunnen opnieuw terugblikken op een prachtige en geslaagde feestnamiddag. De grootste eer was voor Georges Bolle weggelegd als Algemeen Kampioen 2013.


Voorzitter Filip Norman tijdens zijn korte maar krachtige speech

De feestzaal Escoffier van de Salons Cortina zat weer afgeladen vol met grote namen van topkampioenen die van heinde en ver naar Wevelgem waren afgezakt om de eer te krijgen die hen toekomt na een succesvol 2013 op de vluchten van de BV-EB. Een feestgebeuren met klasse en stijl zoals het bij de standing van de grootste nationale inrichter past. Ook tal van prominenten en sponsoren, net als collegae nationale inrichters tekenden present. De KBDB was vertegenwoordigt door Nationaal ondervoorzitter Christian Goulem (voorzitter Van Bockstaele had ziek afgemeld). Ook van meerdere buitenlandse federaties was een nationaal bestuurslid aanwezig.

Toen voorzitter Filip Norman het woord nam zat iedereen op het puntje van zijn stoel. Dit keer had hij – zoals vorig jaar in laatste instantie – zijn speech niet meer gewijzigd. Na een minuut stilte ter ere van Nelson Mandela, kwam de voorzitter vrij scherp uit de hoek. Hij richtte zijn pijlen richting onze KBDB en deed een oproep aan alle collega inrichters:

Als er één thema voor controverse heeft gezorgd is het wel de aanpak en strijd tegen doping, en het mogelijke gebruik van verboden middelen. Elke vorm van fraude moet keihard bestreden worden, tot daar geen enkel fout woord. Wat mij stoort, is de slechte communicatie door de KBDB. Voordat er ook maar één nieuwe regel of maatregel op papier staat, wordt alles reeds openbaar gemaakt. Mengstalen die naar een labo in Zuid-Afrika zijn gestuurd, namen van producten… het wordt zomaar naar de pers doorgespeeld. Niemand is hiermee gebaat. Ieder succesvol hok of liefhebber is meteen verdacht. Gaan we zo onze sport verder afbouwen? De Belgische Verstandhouding zal de KBDB altijd voor volle 100% steunen in het bestrijden van elke vorm van fraude. Het enige wat we vragen is enig overleg vooraf.
Iets waar ik mij ook vragen bij stel zijn de geluiden vanuit de KBDB als zouden zijn meer nationale vluchten gaan inrichten. Waar begint dit, en waar eindigt dit? Zijn alle nationale inrichters die aan de wieg stonden van de nationale en internationale vluchten dan plots waardeloos? Vandaar mijn oproep aan alle inrichters: laten we ons allen samen verenigen tegen de KBDB als ze ons naar de toekomst toe, ook nog maar één nationale of internationale vlucht durven afnemen. Het waarborgen van fraudevrije nationale en internationale wedvluchten, dat is de taak van de KBDB! Niet het inrichten van nationale vluchten!

Tot daar de korte, maar krachtige speech van voorzitter Norman, die op luid applaus werd onthaald. Op het einde van deze feestnamiddag deed ook secretaris Yvan Eeckhout – onder het goedkeurend oog van zijn voorzitter – ook nog een oproep richting de KBDB. Met de vraag om zeker niet toe te geven aan de oproep die in de Waalse pers was verschenen, om een aparte Waalse federatie op te richten. We kennen de historie van vorig jaar, toen enkele personen van over de taalgrens zelfs een schrijven richten tot het Ministerie in een poging bepaalde tegemoetkomingen te bekomen. Yvan Eeckhout stelde dan ook terecht, dat vandaag op het feest van de BV-EB gebleken is, dat hier fiere winnaars op het podium stonden (soms zij aan zij) uit beide taalgebieden. Liefhebbers hebben geen nood aan 2 federaties. Integendeel, samen zijn we sterk.

De heer Christian Goulem vroeg en kreeg daarop de micro, en stelde klaar en duidelijk dat de KBDB daar niks mee te maken heeft. Wat Belgisch is moet Belgisch blijven. Hij beloofde dat de KBDB er alles zal aan doen om er voor te zorgen dat de Vlaamse en Waalse entiteiten in beste verstandhouding verder kunnen en zullen samen werken.


Algemeen Kampioen 2013: Georges Bolle


Algemeen Kampioenschap: 1 Georges Bolle, 2 Patrick & Dimitri Houfflijn, 3 Team De Jaegher Freddy

Tussen de verschillende gangen van het feestbanket door werden de kampioenen uit 2013 van BV-EB gehuldigd, en kregen alle kampioenen de eer die hen toekomt. De grootste eer is hierbij telkens weggelegd voor de Algemeen Kampioen. Voorzitter Norman brengt zijn eerbetoon telkens met een bondig overzicht en  passende anekdotes uit het leven en de duivenloopbaan van de winnaar. Een eerbetoon dat dit jaar te beurt viel aan de 77-jarige fondcoryfee Georges Bolle uit Kortemark. Het winnen van de titel van Algemeen Kampioen van de BV-EB 2013 zal wellicht één der laatste hoogtepunten zijn uit zijn carrière, vermits Georges besloot om er eind 2013 een punt achter te zetten. Stoppen op een hoogtepunt, zoals het grote kampioenen past! Georges won deze prestigieuze titel voor Patrick en Dimitri Houfflijn, en de runners-up Team Freddy De Jaegher.


All Round Champion: 1 Vermander Lionel, 2 Hebberecht Chris, 3 Debusschere Lionel

All-round champion werd Lionel Vermander uit Oekene, voor Chris Hebberecht en Lionel Debusschere. Lionel Vermander was ook de laureaat in het Criterium der Azen voor opnieuw Chis Hebberecht en Jos Van Olmen. De prijs Norman-Vercauteren-Van Den Broucke was voor de tandem Cousaert-Willems uit Maarke-Kerkem. Het Internationaal Criterium- Belgica De Weerd Award kreeg met Joost De Smeyter-Restiaen uit Melden een prachtige winnaar. De Asduif 2013 was voor Noël Peiren uit Zedelgem. De Zesdagen tot slot, werden gewonnen door de tandem gevormd door familie Schreel uit Zedelgem met Lionel Debusschere uit Hulste.


Prijs Norman-Vercauteren-Van Den Broucke: 1 Cousaert-Willems, 2 Mevr Truyts Constant, 3 Bafort Luc


Asduif 2013: 1 Peiren Noël, 2 De Keyzer Marcel, 3 Houfflijn Patrick & Dimitri


Criterium der Azen: 1 Vermander Lionel, 2 Hebberecht Chris, 3 Vanolmen Jos


Internationaal Criterium - Belgica De Weerd Award: 1 De Smeyter-Restiaen


Zesdagen 2013: winnaar Familie Schreel - Debusschere Lionel

Ook de nationale en internationale overwinnaars werden één voor één op het podium geroepen, net als de laureaten van de prijzen van de KBDB, speciale prijzen Bricon en zo meer. U kan deze huldigingen terugvinden in bijhorende fotoreportage.

Iedereen kon na afloop van het feest van de BV-EB met een zalig gevoel huiswaarts toe. De kampioenen kregen de eer die hen toekomt, de omkadering van de Salons Cortina geven klasse en stijl aan het gebeuren. Voorzitter Filip Norman, secretaris Yvan Eeckhout, hun bestuur en medewerkers, zorgden ervoor dat alles tot in de puntjes verzorgd was. Het feest was kort en bondig gesteld ‘af’! Waarvoor een pluim en felicitaties richting alle mensen van de organisatie BV-EB.