Zuid-Afrikaans dopinglabo doet Belgische liefhebbers tegen de lamp lopen

Dat de KBDB meer dan ooit werkt maakt van een nieuw dopingreglement, was reeds geweten. Nu blijkt ook waarom: een Zuid-Afrikaans dopinglabo heeft verschillende stalen van Belgische duiven onderzocht en positief bevonden. Meer tekst en uitleg mag worden verwacht op de Algemene Vergadering van woensdag 23 oktober 2013.

Stalen naar Zuid-Afrikaans dopinglabo opgestuurd

Op woensdag 11 september nodigde de KBDB-top in Halle o.a. de pers uit om hun plannen voor het vluchtseizoen 2014 uit de doeken te doen. Toen al werd duidelijk dat de strijd tegen doping en een daarmee gepaard gaand nieuwe dopingreglement absolute topprioriteit was.

Hoewel er ook dit jaar enkele gevallen van (cortisone)doping bekend raakten, bleek dat aantal voor de KBDB onvoldoende om te geloven dat onze sport vrij van dopingbedrog was. Het huidige dopingreglement dateert immers van begin de jaren negentig, maar de dopingwereld staat niet stil. Dat weten ze ook bij de KBDB en dus stuurden ze enkele stalen van Belgische duiven naar een Zuid-Afrikaans labo, gerenommeerd omwille van zijn kennis inzake dopingbeleid en in tegenstelling tot het Gentse dopinglabo wel uitgerust met de nodige apparatuur om verboden middelen uit duivenmest te halen. De stalen, waarvan een aantal van een rits Belgische topliefhebbers zijn, werden afgenomen in 2012 en 2013.

Hoog percentage dopinggevallen

Onderzoek van de stalen wees uit dat meerdere stalen positief bevonden werden. Volgens Dirk Schreel, voorzitter van het Nationaal Sportcomité, weten noch KBDB-bestuursleden noch medewerkers van het Zuid-Afrikaanse dopinglab om welke liefhebbers het precies gaat aangezien er veel mengstalen bij zitten en alles met nummers bijgehouden is. Wel weten ze bij de KBDB in hoeveel procent van de gevallen er positief werd getest. Exacte cijfers kregen we niet, maar we kregen wel te horen dat het aantal positieve gevallen t.o.v. het aantal opgestuurde stalen hoog is, ook als je dat percentage vergelijkt met andere sporten.

Geen sanctie voor betrapte liefhebbers

Omwille van de verouderde dopingwetgeving van de KBDB zullen deze positieve gevallen niet leiden tot schorsingen of andere straffen. Wel wil de KBDB op basis van de onderzoeksresultaten een nieuw dopingbeleid uitstippelen en een nieuw dopingreglement opstellen zodat dopingzondaars niet langer de dans ontspringen. Volgens Dirk Schreel zijn er de laatste jaren uitslagen behaald die zo goed als onmogelijk op een natuurlijke manier kunnen neergezet zijn. Hij wil liefhebbers die het dopingreglement met de voeten treden in de toekomst zwaar straffen en hoopt zo terug te keren naar een zuivere sport.

Algemene Vergadering van 23 oktober

Op de komende Algemene Vergadering van 23 oktober zal de KBDB meer uitleg geven over het gevoerde onderzoek en de positieve dopinggevallen. Ook de lijst met verboden producten die gevonden zijn in de stalen zal dan worden bekendgemaakt.

Het is de KBDB menens om liefhebbers die hun duiven doperen hard aan te pakken, iets wat we bij PIPA alleen maar kunnen toejuichen. Proficiat aan de KBDB met de reeds ondernomen stappen en de resultaten tot op heden. Laat ons samen hopen dat onze sport gezuiverd kan worden van alle bedrog!