Derweduwen Albert & Luc & Dirk, "De schijnwerpers op één der meest gewaardeerde fondkolonies van België"


Albert Derweduwen

 

De kolonie met in haar vaandel meerdere nationale en provinciale overwinningen.
1e + 2e nationaal Cahors ’92 op 7502d
1e nationaal Pau ‘98
1e nationaal Souillac ‘03
1e interprovinciaal Vierzon ‘96
1e nationaal Montauban E.B. ‘99
1e provinciaal Narbonne ‘91
Enz……….


De kolonie met een waaier aan nationale & provinciale titels en asduiven
:

2e nationale asduif Fond KBDB ‘97
2e nationaal Kampioen Fond KBDB ‘94
3e nationale asduif Fond KBDB ‘02
3e nationaal Kampioen Grote Fond KBDB ‘02
5e nationale asduif Fond KBDB ‘01
7e nationale asduif Fond KBDB ‘92
1e provinciale asduif Fond KBDB ‘02
1e Alg. Kampioen Belgische Verstandhouding (E.B.) ‘02
1e Jan Breydel Marathon Trophy ‘02
1e Nationale Marathon’02
1e Nationale Décathlon ‘02
6 x Koning na elkaar in “Union & Liberté” Gent: ’00 t.e.m. ’05.
2 x Keizer in “Union & Liberté” Gent : ’02 + ‘05
En nog zoveel meer…………………


• De kolonie Derweduwen klom als een T.G.V. op naar de nationale en internationale fondtop, met de Vanhee(Stichelbaut)-soort als brede basis .
Eerst even deze kampioenenformatie voorstellen! Zij bestaat uit vader Albert en moeder Edith bijgestaan door de zonen Luc en Dirk. Ieder van hen heeft er een vooraf uitgekiende taak. Het hokbestand omvat een reeks tuinhokken en 2 ruime zolderhokken, terwijl 2 à 3 grote volières ervoor zorgen dat de duivinnen (’s zomers) of de duivers (’s winters) in een overdekte ruimte rustig kunnen genieten van de buitenlucht.
We gingen even grasduinen in een brokje geschiedenis van deze kolonie kwestie van eens een klare kijk te hebben over de basis waarover men er beschikt.
We schrijven 1960….Albert gaat samenspelen met zijn buur P. Degroote en zo vormt zich de tandem Degroote-Derweduwen. Vanaf ’62 haalden zij ieder jaar één of meerdere kweekduiven uit de crème de la crème van bij G & M Vanhee . De eerste 2 duivers die op het hok bijvoorbeeld kwamen, waren:
- de “Zwarte Vanhee” 3436735/62 als zoon uit de “Dax” 3032025/59( 554e intern. Dax in ’65 op 4807d);
- “de Sproete” 3436741/62 als zoon uit de “27” 3032027/56, die ook vader was van de wereldberoemde “Patrick” 3100031/64 ten huize Vanhee.
Gezien in die tijd de nationale vluchten nog niet zo’n grote omvang hadden, werd meestal halve fond gespeeld, waarop Degroote-Derweduwen zich ontplooiden tot ware superstars in de Scheldevallei. Het samenspel met Pieter Degroote werd stopgezet eind der ’80-jaren. Ondertussen hadden Albert & Edith een prachtige woning gebouwd in de Weistraat te Zingem - in een echt stuk natuur met veel groen- met daarbij voldoende grond om er duivenhokken op te plaatsen.
Sinds ’81 is daar dan de huidige kolonie Derweduwen “gegroeid” met de bedoeling ook meer en meer fond te spelen. Gezien Albert toen na een handvol seizoenen ondervond dat zijn duiven ook nog grotere afstanden met bravoure konden overbruggen is hij zich ook op de grote fond met de groten gaan meten…en wat bleek…..Derweduwen kwam…zag en….won …zoals ondermeer in ’91: 2e prov. Tulle, 3e prov Brive , enz…..De “Grote Fond-trein” ten huize Derweduwen was voorgoed vertrokken…Eigenlijk op zichzelf geen wonder, gezien de basis van de kolonie toendertijd grotendeels de grote klasse van bij Vanhee bevatte.
De briljanten “Grote Fond-start” van Derweduwen werd het daaropvolgende jaar bevestigd met een klinkende dubbele nationale zege tegen 7502 duiven op een loodzware Cahors . Het bleek de start van een nu reeds zoveel jaren durende successtory op de grote fond, want zoals je in de titel van dit verhaal kan lezen, heeft de kolonie A-L-D Derweduwen sindsdien een pleiade aan toppers behaald.
Om echter een heel klare kijk te hebben over de weelde aan klasseduiven en klassekwekers waarover men er in ’t begin der 9O-er jaren beschikte , namen we de pedigree van de “Bambi” 4581362/89: de 2e nat Cahors van ’92 even onder loep en begonnen even aan onze opzoeking vanaf de 4de teruggaande generatie :


1) Vader van de “Bambi” is werkelijk een topkweker, met name de “Kleine Bordeaux” 4581870/82, ziehier de afstamming van deze laatste vanaf de 4e generatie.
- We beginnen met de “Blauwe St Vincent” 3443038/65( zoon uit de “St Vincent Vanhee” 300/62, welke op zijn beurt een zoon was van de “Zachten”: 1e nat. St Vincent van Oscar Devriendt uit Moere) gekoppeld aan “’t Goed Blauw” 4105345/67 (uit steengoed “Blauw”- koppel van Degroote-Derweduwen : origine “Oud Licht Janssen”) en hieruit wordt de “Crayonné” 4002915/71 geteeld.

- Een volgend koppel was gevormd door de “Zwarte Remi” 3100451/66, zoon van de beroemde “Remi Vanhee” 3469622/57, een pure Stichelbaut die afstamde van de “Remi “ van Descamps-Van Hasten uit Lauwe. Tussen haakjes : de “Remi Vanhee” 622/57 was o.a. vader van de “Atoom”( 1e nat Limoges) en van de “Crayonné” 296/63(1e nat Perigueux) van het Hok Norbert Norman.
De “Zwarte Remi” 3100451/66 werd bij Degroote-Derweduwen gekoppeld aan “’t Lowietje” 3443028/65(dochter uit ‘t “Louistje” 3032042/56 – topvlieger bij Vanhee- met “dochter Schuwen” 3423798/62). Weet daarbij dat de “Schuwen” grootvader was van de beroemde “Patrick” bij Vanhee.
De “Zwarte Remi” 451/66 x “’t Lowietje” geven het “Zwartje” 4612442/71.

- We komen een generatie terug en vinden het koppel van de reeds vernoemde “Crayonné” 915/71 met “’t Zwartje” 442/71, zij gaven op hun beurt de “Bordeaux” 4007823/76. Deze “Bordeaux” op zijn beurt gekoppeld aan de “Blauwe Vooruitduivin” 3105917/75 zijn ondermeer de ouders geworden van de “Kleine Bordeaux” 870/82( bovenaan vernoemd). Nog vermelden dat de “Blauwe Vooruitduivin” als vader de “Blauwe Monsieur” 3100104/65( als zoon van de “Monsieur”3300065/58 met de “Vander Espt- Sionduivin” 3428323/62) heeft en als moeder de “Zwarte Yzerenduivin” 3102128/72 ( op haar beurt uit de “”Crayonné Yzeren” 3100004/64 x “Yzeren Stichelbaut” 3416813/61).

- U merkt dus terzelfdertijd dat via Vanhee de naam Stichelbaut in deze kolonie regelmatig opduikt.


2) Langs moederszijde van de “Bambi” : 2e nationaal Cahors’92 - gezien we deze nemen als vertrekpunt inzake de oude grondvesten van de kolonie- merken we het volgende:
- de “Zwarte Monsieur” 3105928/75( hij is volle broer van de “Blauwe Vooruitduivin voornoemd) was gekoppeld aan de “Blauwe Vanhee” 3105927/75 , een sjieke duivin die op haar beurt kwam uit de “Blauwe Jan” 3102420/72 (- wiens vader..met name de “Geschelpte Jan” 5007829/67 in die tijd voor een gigantisch bedrag verhuisde naar ’t buitenland) met de “Blauwe Mottaduivin” 3101424/71 ( dochter uit de beroemde “Motta” 3100031/63 met een dochter van de al even beroemde “Patrick”).
Deze “Zwarte Monsieur” x “de Blauwe Vanhee” gaven de “Zwarte Yzeren” 4105633/80
Een ander koppel was de “Blauwen 354/72” (zoon van het fameus “blauw” koppel van Degroote-Derweduwen) met “’t Zwart” 3108326/77 ( komt uit de “Barcelona”3106669/76 – broer van ’t Ginetje” : 1e nat Montauban duivinnen ’75- met de “Zwarte Montyduivin”3204211/74 welke op haar beurt alweer een duivin was van Stichelbautorigine).De moeder van de “Barcelona” en van “’t Ginetje” was de “681/70” dochter uit de 3e nat St Vincent Nl. van Van Wanroy.
Deze “Blauwen” 354/72 x “’t Zwart”” 326/77 gaven “’t Zwarte 104”: 4205104/79
De “Zwarte Yzeren” 4105633/80 x “’t Zwarte 104” 4205104/79 zijn de ouders van “’t Zwartje” 4455065/85 ,een prima kweekduivin die dus ondermeer moeder is van de “Bambi”. maar bijvoorbeeld ook van de 1e nationaal Pau ’98.
De “Kleine Bordeaux” is niet alleen vader van de 2e nat Cahors’92, maar verder ook nog van de 7e nat Tulle’92, van de 8e nat Tulle, van de 5e nat Cahors, van de 25e nat Montauban, enz….
U ziet dat de grondvesten van de kolonie Derweduwen gevormd zijn uit het beste van het beste van bij Vanhee. Ondertussen zijn in de loop der 90-er jaren nog kweekduiven bijgekomen, ondermeer 2 goeie kweekduivinnen van bij Robert & Chris Dobbelaere uit Marke. Zo is de moeder van de 1e nationaal Souillac in 2003 een rechtstreekse Dobbelaere-duivin met name “de Roberta” , een dochter uit de “Blauwen As” 365/87 x “Geschelpte van Jef” 368/87. Ook de soort van Emiel Denys kwam versterking brengen op het kweekhok met 2 extra kweekduivinnen uit diens topkoppels waarbij o.a. een dochter uit de “Schone Zwarten” x “Dochter Frank Tee” , waarvan een afstammeling dit jaar ondermeer de 64e nationaal Pau wint,enz….en de “Bond Girl” uit de “Goldfinger”(won 10 op 10 op de nationaals) x “dochter Pau Coutteau. Voorts zijn ook duiven van bij Robert Venus uit Oeren op het kweekhok gekomen.Later nog aangevuld met 2 duivinnen van Marc Pollin en eveneens 2 duivinnen van Daniël Aerens, plus nog een kweekduivin van bij André Vaernewyck.“De kolonie waarin de wonderbare lijn van de “gouden kweker” : de “Kleine Bordeaux” 4581870/82 als “de” rode draad opduikt.
Dit schreven wij als titel in een van onze artikels over de kolonie Derweduwen in ‘94. Hierboven gaven we reeds de afstamming van de supergetalenteerde kweker met name : de “Kleine Bordeaux”.We citeren verder uit ons artikel: “Door de jaren heen teelde Albert Derweduwen zich een eigen stam. Geduldig kweken – selecteren en maar opnieuw en opnieuw voorts kweken met de beteren, bracht hem in de kortste keren aan ’s lands fondtop, investeringen om in die zin verder te kunnen bouwen schrikten hem niet af…..” Einde citaat !
We mogen zelfs stellen dat er bij Derweduwen ook geen mengelmoes aan soorten op de hokken zit. Zijn strategie is en blijft : alleen voortkweken uit klasseduiven….nagenoeg alle bewezen vliegduiven, verhuisden naar het kweekhok…Zo was dit in de 90-er jaren en is dat nu nog de gang van zaken……..Zo was dat bijvoorbeeld ook voor de “Kleine Bordeaux”…die na een 5-jaarse schitterende loopbaan als vliegduif het geval en ….hij ontpopte zich tot de stamvader van de huidige kolonie. Albert koppelde hem aan meerdere superduivinnetjes en legde daarmee de basis voor de vele nationale en / of internationale topvliegers die dit hok rijk is.

Onder de afstammelingen in 1e-2e of verdere generatie van de “Kleine Bordeaux” zien we :
- de “Bambi” : 2e nationaal Cahors ’92 op 7052 d (rechtstreekse zoon)
- de ”Tulle”: 7e nationaal Tulle op 5132 tweejaarse en 8e nationaal Tulle op 6144 oude
(rechtstreekse zoon)
- de “Kleine Witoog” : 17e nat Argenton 22017d (= rechtstreekse zoon)
35e nat Brive 9952d - 5e nat Cahors 6073d
- de “Geschelpte Witoog” : 25e nat Montauban 6614d( = rechtstreekse zoon)
- de “Blauwe Witoog” (rechtstreekse zoon en excellente kweker) = grootvader van de “Klaren” : 5e nat asduif fond KBDB ’01 met o.a. 17e nat Cahors en 43e nat Montauban.
- “’t Zwart Bordeautje” : 7e nat Bordeaux 1997d( = kleindochter van de “Kleine Bordeaux”)
- “de 1e nat Montauban E.B.” ( = kleinzoon van de “Kleine Bordeaux”)
- ”’t Zwart 306/01” : 5e internat Béziers ’04 op 6602d( = kleinzoon van de “Kleine Bordeaux”)
- “de Crack” 888/90( topkweker en eigen zoon van de “Kleine Bordeaux” ) is op zijn beurt reeds vader van :
• de “225/93”: 1e interprov Vierzon 7056d en 16e nat cahors 9043d, enz…
• de ”201/98”: 93e interprov. Chateauroux 9975d, 34e interprov Vierzon 14596d, 42e interprov Castres 3222d,enz.
- de “Admiraal” 359/93( kleinzoon van de “Kleine Bordeaux”) is reeds vader van de:
• de “552/94”: 17e nat Brive 5736d, 18e nat Narbonne 7325d,enz…..
• de “180/97”: 75e internat Marseille ’04 op 20786d, enz…
• Weet daarbij dat de “552/94”(juist vernoemd) reeds vader is van de “Zoon 552”: 27e nat Souillac ’02 en 36e nat Limoges’02 op 8869d….
Met dit overzicht kreeg je ook al een idee welke duiven er momenteel het “gouden” kweekhok bevolken….stuk voor stuk bewezen duiven met inter(provinciale) en (inter)nationale topprijzen achter hun naam….zij vormen de strategie waarop A.L.D. Derweduwen reeds meerdere jaren voortbouwen.


* Om volledig te zijn toch nog……..!
Bitter weinig hokken van het land zullen zo’n rijkdom aan nationale toppers op hun kweekhok zitten hebben als bij A.L.D. Derweduwen! In een notendop een blik op de “rijkdom” die er aanwezig is.
- de “540/94” : 1e nationaal Pau ’98
- de “Bambi” : 2e nat Cahors ’92 + 7e nat asduif KBDB fond
- de “Klaren”: 5e nat asduif fond ’01 + 17e nat Cahors ’01 + 43e nat Montauban, won in totaal 14 prijzen zonder dubbelingen
- “’t Klaar Geschelpt”: 1e nationaal Souillac ’03 op 8327d
- de “Marseille” 274/93: 93e nat Brive – 94e nat Narbonne – 20e nat. Marseille
- de “Narbonne”: 15e nat Narbonne 6423d ’00 – 31e nat Brive ’01 op 22026d ,won 16 prijzen op de fond/grote fond zonder dubbelingen
- de “Provinciaal”: 1e prov asduif KBDB O-Vl ’02 – 3e nat asduif fond KBDB – 80e nat Montauban 7220d – 82e nat Narbonne 6423d – 42e nat Montauban 6711d – 35e nat Béziers 5886d , won 21 prijzen zonder dubbelingen.
- “de 306/01”: 12e nat Béziers 3539d ’02 - 5e nat Béziers 6602d ’04 ….
- “den 201”: 34e interprov Vierzon 14596d – 42e interprov Castres 3222d – enz…
- “den 225”: 1e interprov Vierzon 7056d – 16e nat Cahors 9043d…….won 17 prijzen zonder dubbelingen
- “den 552”: 17e nat Brive 5736d – 18e nat Narbonne 7325d – 39e interprov Chateauroux 6094d enz…won 18 prijzen zonder dubbelingen.
- “den 180”: 138e nat Narbonne 6423d – 75e internat Marseille 20786d – 157e nat Montauban 6711d enz….won 25 prijzen zonder dubbelingen.
- “Zoon 552”: 81e nat Limoges 16945d – 57e nat Souillac 7358d enz…..
- “Zoon van ’t Zwart 014/97”: zoon v/ 1e nat Montauban E.B. ‘99
En nog zoveel meer……….Klasse en nogmaals klasse !!!


* In 2005 met duivinnetjes op nest ondermeer 1e regionaal Barcelona, 1e regionaal Perpignan jaarlingen en ook top op Narbonne
Nationaal Barcelona beginnend met 37e op 3135 duivinnen, nationaal op Perpignan beginnend met de 75e op 3796 jaarlingen…….

In 2004 werd er voor het eerst gestart met een 7 –tal jaarlingduivinnetjes, die op nest werden ingezet. Ze deden het verre van slecht zodat dit systeem in 2005 zijn vervolg kende. Bij de 7 duivinnetjes van 2003 kwamen nog eens 9 duivinnetjes van 2004 .
- Barcelona !! Na wat voorbereidende vluchten werden de 7 tweejaarse ingekorfd op Barcelona met 5 van de 7 netjes op de nationale en internationale uitslag:
Regionaal “Union & Liberté” op 45 duivinnen: 1-2-9-11
Regionaal 181 oude: 1-2-19-24-36
Provinciaal 482 duivinnen: 3-10-39-53-86
Nationaal 3135 duivinnen: 37-107-360-477-758
Internationaal op 7023 duivinnen: 98-256-859-1116-1717
Toch een prachtige prestatie van deze dametjes voor hun eerste Spanjevlucht !
De 1e aankomst en dus 1e prijs in “Union & Liberté” werd behaald door “’t Blauwtje 140/03”:
dat als jonge duif ondermeer won uit Bourges (zonaal 220e op 15083d) – Chartres – Argenton en Vichy (prov 296e/ 2633d).
In 2004 klasseerde het zich achtereenvolgens op St Vincent (979e nat / 10624d) en op Perpignan (303e internationaal / 5004d).
In 2005 dus op Barcelona als 19e prov. op 2315 oude, 106e op 12998 oude en 246e internat. op 25815 oude, dit allemaal benevens de prijzen bij de duivinnen die hierboven vermeld zijn. “Dit Blauwtje 140/03” heeft als vader :de “Roste Hagens” 3228747/01(via R. Venus) uit de “Diego” :Nl 1511114/97(Gebrs Hagens) x de “Halfzus Sarina” Nl – 1156195/98(Gebrs Hagens). De moeder van “’t Blauwtje 140/03” is de “Dochter 112/98” 4235068/02, zij komt uit “den 112” 4271112/98( won o.a. 24e nat Brive 25352d en is kleinzoon van de “Kleine Bordeaux”) met “’t Zwart Gesch.. 111”: 4255311/93( opnieuw een kleindochter van topkweker “Kleine Bordeaux”).
De 2e aankomst op Barcelona was de “Dochter Bambi 137/03”: 4030137/03, zij won in “Union & Liberté” te Gent de 2e op 181 duiven en voorts de 49e provinciaal op 2315 oude, de 357e op 12998 oude nationaal en 777e internationaal op 25815 oude, plus ook schitterend bij de duivinnen, uitslag is reeds hierboven vermeld. Vóór haar prestatie op Barcelona won ze in 2005 ook de 757e prov. Chateauroux op 3202 oude. Als jaarse klasseerde zij zich op Béziers en als jong (in 2003 dus) won zij Bourges – La Souterraine(956e nat / 13988d).Zoals haar naam het verraadt is ze een dochter uit de “Bambi” (2e nat Cahors ’92) x “Bond Girl” 3282865/99, een rechtstreekse Emiel Denyskweekduivin uit de “Goldfinger” 4554926/93(zelf 30e internat Pau’98- 45e nat Brive ’95 enz….) met “Dochter Pau Coutteau” 4516789/92.

- Perpignan, werd in 2005 gespeeld met 7 jaarlingduivinnetjes, 4 ervan klasseerden zich met veel brio!
In “Union & Liberté” te Gent 1e-5e-7e-9e op 54 jaarlingen
Nationaal op 3796 jaarlingen als 75e-326e-384e-438e
Internationaal op 4666 jaarlingen als 91e-399e-469e-539e.
De 1e prijs in “Union & Liberté” werd gewonnen door “’t Witpenneke 108/04”, dochter uit de 4171923/96, die op zijn beurt komt uit de “Bonte Georges” 556/94( zoon van de “Bonten 966”: 4499966/89 ,één der topkwekers bij Carteus) met de “685/88”( grootmoeder van de 1e prov Marseille’98).Moeder van ‘t “Witpenneke 108/04” is de 4400299/02, rechtstreekse kweekduivin van bij Daniël Aerens uit Drongen als dochter uit de “Blauwe – A&L. V/D Wegen” Nl-9504298/95 x de “Zuster 727”: 4627472/95(zuster v/d prov. fondkampioen).Als ze van de goeie soort zijn…komt dat éénmaal de duif op haar “aangeboren” afstand mag vliegen…duidelijk tot uiting !

- Narbonne , waarop gespeeld werd met 1 jaarlingduivinnetje : namelijk “’t Geschelpt 116/04” en het was eveneens een schot in de roos met de 1e prijs in “Union & Liberté” bij de duivinnen, de 3e provinciaal op 87 duivinnen en provinciaal de 24e bij de 678 oude, verder nationaal 159e op 4664 oude en internationaal 50e op 1594 duivinnen en 202e op 5870 oude. Als jonge duif won het achtereenvolgens uit Dourdan(2 x), Bourges en Argenton . Zij stamt af van de “Zoon 1e nat Pau’98”: 4115814/99 met “Dochter 552”: 4147902/ 02, op haar beurt uit den “552/94”(zie kwekers) gekoppeld aan zijn eigen zus.


Tot slot nog een blik op een handvol topvliegers !
- De “Zwarten 306/01”: 4056306/01, als zoon van de “1e nat Montauban E.B.’99” ( inteelt naar de “Kleine Bordeaux” origine Vanhee - Stichelbaut)) met de “Prinsduivin” (o.a. moeder v/d 9e nat Souillac en evenzo van Vanhee-Stichelbaut-origine) won reeds 11 prijzen zonder dubbelingen waarvan 7 nationaals waarbij ondermeer 12e nat. Béziers ’02 op 3539d – 272e nat Perpignan ’03 op 7537d – 5e internat Béziers ’04 op 6602d - 726e nat Narbonne ’05 op 5963 d , enz…..
- “den 711/02”: 4147711/02, als zoon van de “225/93 (won zelf 1e interprov Vierzon ’96 en 16e nat Cahors en opnieuw kleinzoon van de “Kleine Bordeaux”) met “dochter Goudklompje” , waarin ondermeer de lijn “Kleine Bordeaux x Tee-Denys “ .Den “711/02 won reeds 12 prijzen zonder dubbelingen waaronder 7 nationaals met o.a. 77e nat Dax ’05 op 4534d – 218e nat Cahors ’05 op 9275d – 79e nat Bourges ’04 op 23964d - 257e nat Béziers ’03 op 4959d enz….
- “den 096/03”: 4030096/03, is kleinzoon van de 1e nat Pau ,van de 1e en 2e nat Cahors ’92 en van de broer van de 2e nat asduif fond KBDB ’97 of m.a.w. de lijn “Kleine Bordeaux” , verder aangevuld met een scheutje soort E. Denys langs moederszijde. De “096/03” won tot op heden 8 prijzen waarin 84e nat Souillac ’05 op 5985 d – 74e prov Argenton ‘04 op 5130d – 140e prov Limoges 2849d,enz…..
- De “844/02”: 4147844/02, als zoon van de “1e nat Pau (Vanhee-Stichelbaut) met de “Tee-duivin” E. Denys uit “superkoppel “Schone Zwarten” x “Dochter Frank Tee”.De “844/02” klasseerde zich in 2005 als 64e nat Pau op 2212 d en internationaal als 264e op 8438d, alsook op Dax als 636e nationaal van 4534d, won voordien ook reeds 2 x knap uit Limoges en 1 x uit Brive, zonder de grote halve fondvluchten mee te rekenen.

Tot zover dit verhaal over de bijzonder klasrijke fondkolonie A.L.D. Derweduwen uit het Oostvlaamse Zingem in de prachtige Scheldevallei. Een hok waarop klasseduiven in kruising met de grote klasse van andere tophokken de soliede kweekbasis vormen voor de vele nationale en/of internationale toppers welke zij in haar banier voert.